Nieuws

Bewijs voor aanwezigheid oude continentale korst in mantel onder Italië

19-07-19

Met nieuwe geavanceerde meettechnieken hebben VU-onderzoekers de isotopensamenstelling van miniscule magmadruppels bepaald en die laten iets onverwachts zien. Afgezien van water en sedimenten leveren zij bewijs voor de aanwezigheid van oude continentale korst in de mantel onder Italië.

Was er microbiële activiteit op de vroege Aarde en Mars?

19-07-19

VU-aardwetenschapper Mónica Sánchez-Román krijgt een beurs van 350.000 euro om te onderzoeken hoe geobiologische processen de vorming van carbonaatmoleculen beïnvloeden.

Hoe beïnvloeden veranderingen in de savanne de koolstofkringloop?

17-07-19

Een internationaal onderzoeksteam onder leiding van VU-hoogleraar systeemecologie Hans Cornelissen krijgt 330.000 euro van NWO- ENW voor klimaatonderzoek op Afrikaanse savannes.

Drie Veni-beurzen voor bèta-onderzoek

16-07-19

Bètawetenschappers Elco Koks, Nanon Labrie en Marieke Meijer ontvangen ieder een Veni-beurs. NWO heeft in totaal 166 veelbelovende jonge wetenschappers een Veni-financiering van maximaal 250.000 euro toegekend. Hiermee kunnen de laureaten gedurende drie jaar hun eigen onderzoeksideeën verder ontwikkelen.

Opening Academisch Jaar: Wij zijn de baas

11-07-19

Opening Academisch Jaar 2 september 2019

NWO-Demonstrator Grant voor opsporen methaanlekkages

08-07-19

Imran Avci en hoogleraar Experimentele fysica Davide Iannuzzi hebben een NWO-Demonstrator Grant ontvangen.

Eerste mondiale risicoanalyse natuurschade infrastructuur

26-06-19

Gericht investeren in beschermende maatregelen kan enorme kostenbesparingen opleveren.

Drones observeren snelle erosie van permafrost kustlijn Noordpoolgebied

24-06-19

Een internationaal onderzoeksteam van de Universiteiten van Edinburgh en Exeter, de Vrije Universiteit Amsterdam, het Alfred Wegener Instituut en het Duitse onderzoekscentrum voor geowetenschappen, heeft met behulp van drones hogeresolutiebeeldmateriaal verzameld voor het vaststellen van erosie op Qikiqtaruk, (Inuvialuktun voor Herschel Island), Canada.

Voeding en depressieve symptomen: onderling verbonden?

24-06-19

Onderzoek onder Nederlandse en Italiaanse ouderen laat geen verband zien tussen bloedwaarden van vitamine B12 en D en depressieve symptomen. Wel zag voedingswetenschapper Liset Elstgeest een relatie tussen een gezond voedingspatroon en depressieve symptomen, zij het niet heel sterk.

Winnaars BAD Award 2019 aan de slag met bacteriën, bioleer en genderfluïditeit

17-06-19

De prijs van € 25.000 geeft winnaars de mogelijkheid om hun plan te realiseren.

Winnaars BAD Award 2019 aan de slag met bacteriën, bioleer en genderfluïditeit

17-06-19

De prijs van € 25.000 geeft winnaars de mogelijkheid om hun plan te realiseren.

Marie Curie ITN over het waterbeheer van de toekomst

12-06-19

De Europese Unie heeft vier miljoen euro onderzoeksgeld toegekend aan het Marie Skłodowska-Curie Innovatieve Training Netwerk (ITN) NEWAVE ‘Next Water Governance’. NEWAVE wordt geleid door dr. Jampel Dell’Angelo en prof. dr. Dave Huitema.

Miljoenen vanuit wetenschapsagenda beschikbaar voor VU-projecten

12-06-19

Twee projecten waar de VU en Amsterdam UMC (locatie VUmc) bij betrokken zijn, krijgen financiering vanuit de Nationale Wetenschapsagenda: Onderzoek op Routes door Consortia (NWA-ORC). Deze wetenschapsbrede financieringsronde is erop gericht om interdisciplinair onderzoek en innovatie mogelijk te maken waarmee maatschappelijke en wetenschappelijke doorbraken binnen bereik komen. In totaal is er 61 miljoen euro beschikbaar gesteld voor 17 onderzoeksprojecten.

Voor het eerst zichtbaar: de handelstactieken van planten en schimmels

06-06-19

Door fluorescerende nanodeeltjes te volgen in de schimmelnetwerken die met plantenwortels in verbinding staan, hebben onderzoekers ontdekt dat schimmels voedingstoffen kunnen vervoeren naar delen van het netwerk waar planten bereid zijn meer te betalen. Zo gaan de schimmels om met extreme ongelijkheid in het aanbod van voedingstoffen. Dit onthullen onderzoekers van de Vrije Universiteit in een publicatie in het tijdschrift Current Biology.

Biomedical Technology and Physics nieuwe naam in VU opleidingsaanbod

05-06-19

Het herziene curriculum van Medical Natural Sciences bekroond met naamswissel.