Nieuws

Een file in de cel

17-11-17

Onderzoekers UvA en VU onthullen opstoppingen in motoreiwitverkeer in cellen

Biologie en Aardwetenschappen ‘Topopleiding’ volgens de Keuzegids

15-11-17

In de vandaag uitgekomen Keuzegids universiteiten 2018 krijgen twee opleidingen van de faculteit der Bètawetenschappen het predicaat ‘Topopleiding’: Biologie en Aardwetenschappen. Zij behoren daarmee tot de beste opleidingen van het land.

Eerste Nudge Global Impact Awards uitgereikt aan drie jonge leiders

02-11-17

De prijswinnaars Emily Kennedy (Youth in Agriculture Initiative, Oeganda), Héctor García Montemayor (Heineken, Mexico) en Michiel de Koning (Heroes & Friends, Nederland) ontvingen deze prijs omdat hun projecten de grootste impact hebben op de levens en leefomstandigheden van mensen.

Remco Kort officieel aangesteld als Micropia-hoogleraar verbonden aan de Vrije Universiteit

02-11-17

ARTIS-Micropia, microbioloog Remco Kort en de VU tekenden op vrijdag 27 oktober de overeenkomst om de samenwerking kracht bij te zetten.

Promovenda VU: Exotische Japanse oester vriend en vijand van Waddenzeebewoners

27-10-17

Exoten vormen wereldwijd een bedreiging voor mariene ecosystemen. Deze invasieve soorten die door menselijk handelen (aquacultuur, scheepsvracht) in een nieuw gebied komen, gaan de strijd aan met inheemse soorten: ze vreten ze op of overwoekeren complete leefgebieden. Bovendien hebben exoten allerlei effecten op ziekteverspreiding in inheemse kustwateren, zoals bijvoorbeeld in onze Waddenzee. Hoe dat mechanisme precies werkt is voor het eerst in kaart gebracht door biologe Anouk Goedknegt. Exoten kunnen nieuwe ziekten meebrengen, maar de inheemse soorten ook beschermen tegen zowel nieuwe als oude ziekten, blijkt uit haar promotieonderzoek.

Open access leidt tot oneerlijke verdeling publicatiekosten

24-10-17

Door publicaties in winstgevende megatijdschriften bekostigen ontwikkelingslanden Westerse artikelen in prestigieuze tijdschriften. Dit wordt veroorzaakt door de onderlinge subsidiering van tijdschriften.

Hoogleraar Dierecologie Nico van Straalen neemt afscheid

23-10-17

Op vrijdag 10 november houdt Nico van Straalen zijn afscheidsrede ‘De naakte aap als model voor de evolutie’; deze is in het Engels. Hiermee komt een eind aan zijn diverse en lange carrière bij de VU.

Wetenschappers vinden sterrenbotsing en goud met zwaartekrachtsgolven

17-10-17

De wetenschappers die vorige week een Nobelprijs wonnen voor het onderzoek naar zwaartekrachtsgolven, hebben vandaag een nieuwe ontdekking bekend gemaakt.

6 ton voor identificatie van schadelijke stoffen in aquatisch milieu

12-10-17

Een onderzoeksgroep onder leiding van Marja Lamoree (Environment & Health) in samenwerking met Jeroen Kool (Scheikunde) krijgt 600.000 euro van NWO-TTW voor het ontwikkelen van een nieuwe technologie om te zoeken naar schadelijke stoffen in het aquatisch milieu.

Welke genen spelen rol bij ontstaan antisociaal gedrag?

05-10-17

Individuele genen spelen geen grote rol bij het ontwikkelen van antisociaal gedrag. Het samenspel van alle genen daarentegen kan wel het verschil in antisociaal gedrag verklaren. Dit blijkt uit internationaal onderzoek onder ruim 25.000 deelnemers. Onderzoekers Jorim Tielbeek, Arne Popma, Tinca Polderman en Danielle Posthuma van VUmc en VU zijn hierbij betrokken. Tielbeek: “Dit is belangrijk nieuws omdat tegenwoordig door advocaten ten onrechte wordt geprobeerd om een verdachte verminderd toerekeningsvatbaar te laten verklaren, op basis van één of enkele risico genen.”

Afbraakroutes van strooisel tot CO2 helpen bij voorspellen van broeikasgasconcentraties

05-10-17

Ecoloog Hans Cornelissen publiceerde samen met internationale collega’s een review in de Tansley Review Series van New Phytologist. Ze toonden aan dat interacties tussen de twee belangrijkste afbraakroutes van dood plantenmateriaal (strooisel), en wel verrotting en verbranding, bepalend zijn voor de hoeveelheid CO2 dat in de atmosfeer komt.

Voedselbankklant eet ongezonder dan gemiddelde Nederlander

04-10-17

Ondanks de voedselhulp van de voedselbank, eten voedselbankklanten ongezonder dan zowel de gemiddelde Nederlander als mensen met een lage sociaal economische status, die geen gebruik maken van de voedselbank.

Remco Korts boek over alle bacteriën in ons lichaam is uit

03-10-17

In zijn pas verschenen boek ‘De microbemens’ vertelt Remco Kort op onderhoudende wijze over het nut en de noodzaak van bacteriën in het menselijk lichaam. Met allerlei voorbeelden laat hij zien dat we niet zonder kunnen.

VU-wetenschapper levert bijdrage aan Nobelprijs Natuurkunde

03-10-17

De Nobelprijs Natuurkunde is gewonnen door Rainer Weiss, Barry Barish en Kip Thorne, de grondleggers van het zwaartekrachtsgolfonderzoek. VU-hoogleraar Jo van den Brand leverde een belangrijke bijdrage aan de ontdekking: “Ik ben zeer verheugd en trots dat de Nobelprijs dit jaar is toegekend aan ons onderzoek naar zwaartekrachtsgolven”.

Nieuwe waarneming ruimtetrillingen

28-09-17

Opnieuw is een spectaculaire waarneming gedaan van zwaartekrachtsgolven. Het betreft de vierde detectie van een dubbel zwart gat. Met drie detectoren is voor het eerst een gezamenlijke ontdekking gedaan van zwaartekrachtsgolven. De trillingen zijn opgepikt door twee LIGO-zwaartekrachtsgolf detectoren in de VS en een Virgo-detector in Italië.