Nieuws

Onderzoek naar man-vrouw-verschillen in gezond ouder worden

24-05-18

Man-vrouw-verschillen meenemen in gezondheidsonderzoek is actueel. Steeds meer onderzoekers nemen genderverschillen mee in hun benadering, zo ook VU-gezondheidswetenschappers Hanneke Wijnhoven, Laura Schaap en Lena Sialino. Die laatste spreekt begin juni op het WEON-congres.

Miljoenensubsidie voor robotevolutie-onderzoek Guszti Eiben

19-05-18

Guszti Eiben, hoogleraar Artificial Intelligence op de VU, en een team van Britse collega-wetenschappers uit Bristol, Edinburgh en York hebben een miljoenensubsidie gekregen om Autonomous Robot Evolution (ARE) verder te onderzoeken.

Combinatie van factoren bij extreme weersomstandigheden in kaart gebracht

18-05-18

Een internationaal en interdisciplinair team, onder wie klimaatdeskundigen Philip Ward (IVM-VU) en Bart van den Hurk (KNMI), onderzocht hoe het samenspel van omstandigheden rond extreme weersomstandigheden beter in kaart gebracht kunnen worden. Hiertoe werd een protocol ontwikkeld waarbij documentatie, goede analyses en modelontwikkeling centraal staan.

Uitvinder World Wide Web spreekt op VU

14-05-18

Sir Tim Berners-Lee spreekt op de ACM Web Science Conferentie een lezing uit over de toekomst van het World Wide Web.

Overgang naar koolstofarme energie leidt tot daling van beschikbare energie

07-05-18

Om de huidige beschikbare energie in 2050 te behouden zullen hernieuwbare energiebronnen twee tot drie keer sneller moeten groeien dan in eerdere schattingen.

NWO TOP- en ECHO-subsidie voor VU-onderzoekers

02-05-18

Hoogleraar biofysica van fotosynthese Roberta Croce en universitair hoofddocent synthetische chemie Eelco Ruijter, ontvangen respectievelijk een TOP- en ECHO-subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Natuurlijke selectie zichtbaar in de genetische grondslag van menselijke eigenschappen

26-04-18

Natuurlijke selectie is zichtbaar in het menselijk genoom. Dit publiceert een team onderzoekers, waaronder VU-econometrist Ronald de Vlaming, onder leiding van de vooraanstaande Australische genetici Jian Zeng, Peter Visscher en Jian Yang in Nature Genetics.

Heeft lichaamslengte een effect op succes?

24-04-18

Veel menselijke eigenschappen zijn gecorreleerd. De vraag bij dit soort correlaties is of er sprake is van een oorzakelijk verband. VU-wetenschappers kunnen deze vraag nu beter beantwoorden.

Comeniusbeurzen voor hoogleraren Zweekhorst en Van Muijlwijk

20-04-18

Hoogleraren Marjolein Zweekhorst en Jacqueline van Muijlwijk-Koezen van de Faculteit der Bètawetenschappen hebben beiden een Comeniusbeurs voor de VU binnengehaald, voor een totaalwaarde van 350.000 euro.

Theoretisch chemici op cover van ChemComm

19-04-18

VU Theoretisch chemici Trevor A Hamlin en Matthias Bickelhaupt hebben opgehelderd hoe magnesiumionen de reactiebarrière verlagen bij enzymatische trifosfaathydrolyse (een belangrijke stap in DNA-replicatie en andere reacties die levensbelangrijk zijn), met behulp van quantumchemische methoden.

Voedingsexperts Seidell en Halberstadt geven nieuw boek uit: ‘Jongleren met voeding’

19-04-18

In dit boek gaan Seidell en Halberstadt in op een veelheid van vragen die rond voeding heersen. Met het boek willen ze de verwarring rond eten wegnemen en benadrukken ze dat gezond eten een levenslang proces is.

Ruisdael Observatorium ontvangt 18 miljoen euro van NWO

12-04-18

Sinds de industriële revolutie is de atmosfeer en ons klimaat door de langdurige emissies van broeikasgassen, luchtverontreiniging en fijnstof structureel veranderd. Het Ruisdael Observatorium, een consortium van vijf Nederlandse universiteiten, waaronder de VU, en vier kennisinstellingen, gaat heel nauwkeurig boven Nederland veranderingen in de atmosfeer meten en modelleren. Hiermee brengt het Ruisdael Observatorium voor het eerst gedetailleerd de verandering van het lokale weer, klimaat en luchtkwaliteit in beeld.

ERC Advanced Grant voor VU-biofysicus Erwin Peterman

06-04-18

Erwin Peterman, URC-hoogleraar Natuurkunde van Levende Systemen ontving deze week de prestigieuze European Research Council Advanced Grant.

Internationale visitatiecommissie zeer positief over AIMMS en DES

29-03-18

Bij de 6-jaarlijkse internationale onderzoeksvisitatie (periode 2011-2016) van de VU-instituten AIMMS (Amsterdam Institute for Molecules, Medicines and Systems) en DES (Department of Ecological Science) zijn beide instituten excellent beoordeeld.

Falco van Bakel krijgt de Jelgersmaprijs voor beste aardwetenschappelijke bachelorscriptie

29-03-18

Falco van Bakel ontving de Jelgersmaprijs tijdens het Nederlands Aardwetenschappelijk Congres op 16 maart. Hij kreeg de prijs van 750 euro, gesponsord door TNO, voor zijn uitstekende scriptie over “Climate reconstruction of Southern France based on a speleothem from Montagne Noire”.