Nieuws

Fabio Massacci benoemd tot hoogleraar Foundational Security

17-09-20

Fabio Massacci is per 15 augustus benoemd tot hoogleraar Foundational Security binnen de afdeling Informatica aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Massacci zal samen met andere VU-onderzoekers op het gebied cybersecurity onderzoek uitvoeren en werken aan de nieuwe masteropleiding Cyber Security.

Anouk Rijs benoemd tot hoogleraar Analytics of Biomolecular Interactions

15-09-20

Scheikundige Anouk Rijs is met ingang van 1 oktober 2020 benoemd tot hoogleraar Analytics of Biomolecular Interactions bij de afdeling Scheikunde en Farmaceutische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam. De aanstelling is voor 1,0 fte.

3,2 miljoen euro voor onderzoek naar de interactie tussen vloeistof en gesteente in de continentale aardkorst

15-09-20

De afdeling Aardwetenschappen van VU Amsterdam ontvangt een EU subsidie van circa 3,2 miljoen euro om samen met een internationaal team van 8 partners* 12 PhD-studenten op te leiden in FluidNET (GA-956127); een Marie Skłodowska-Curie Actions Innovative Training Network.

Pieter van Beukering benoemd tot nieuwe portefeuillehouder Economie Waddenacademie

11-09-20

De Raad van Toezicht van de Waddenacademie heeft Pieter van Beukering, hoogleraar Milieueconomie aan het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) van de Vrije Universiteit Amsterdam, benoemd tot portefeuillehouder Economie. De benoeming gaat in per 1 januari 2021 en is voor een periode van vijf jaar.

Mark Hoogendoorn benoemd tot hoogleraar Quantitative Data Analytics

10-09-20

Het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam heeft Mark Hoogendoorn per 1 oktober 2020 benoemd tot hoogleraar op de leerstoel ‘Quantitative Data Analytics’ bij de afdeling Informatica.

Het Athena Instituut wint een van de drie 2020 Making and Doing awards

10-09-20

Nicole Goedhart, dr. Teun Zuiderent-Jerak, prof. Jacqueline Broerse (Athena Instituut, Vrije Universiteit) en dr. Christine Dedding (Metamedica, Amsterdam UMC) hebben een van de drie Making and Doing Awards 2020 gewonnen met hun onderzoeksproject ‘Learning while doing: vlogs about digital inequality’.

Nieuwe praktijkgerichte algoritmes leveren luchtvaart meer op

09-09-20

Wat is nu voordeliger voor een luchtvaartmaatschappij: een goedkoper ticket of een lege vliegtuigstoel? Promovendus Daniel Hopman boog zich over dit vraagstuk en ontwikkelde nieuwe methodes voor prijsbepalingen in de luchtvaart, door klantgedrag te bestuderen. Zijn conclusie: de industrie maakt gebruik van algoritmes en aannames die niet goed aansluiten op de praktijk, met grote gevolgen voor de winstgevendheid.

Robots evolueren als levende wezens, beïnvloed door genetische en omgevingsfactoren

08-09-20

Hoe ontwerp je een robot die problemen moet oplossen waarvan je zelf de aard nog niet kent? Het antwoord: deze robot kun je niet ontwérpen. Wel kun je systeem maken waarin robots zichzelf verbeteren door middel van evolutionaire principes. Promovendus Karine Miras onderzocht hoe de omgeving op een directe en indirecte manier het kunstmatige leven van robots beïnvloedt. “We zijn erin geslaagd een systeem te ontwerpen waarin robots evolueren als levende wezens, beïnvloed door genetische en omgevingsfactoren.”

Eiwitten in gekristalliseerde vorm visualiseren niet vanzelfsprekend de natuurlijke werking

25-08-20

Natuurkundigen uit de LaserLaB-onderzoeksgroep Laser Based Microscopy aan de Vrije Universiteit Amsterdam hebben diverse metingen uitgevoerd om de volledige fotocyclus van het eiwit Photoactive Yellow Protein (PYP) te karakteriseren, met het eiwit in gekristalliseerde vorm en in oplossing.

Houding en woordkeuze belangrijk bij gesprek met kind over gewicht

24-08-20

Bij de ondersteuning en zorg voor kinderen met overgewicht (inclusief obesitas) is de houding en de woordkeuze van de professional erg belangrijk.

Een alternatief voor het eerstejaars veldwerk Spanje Aardwetenschappen

20-08-20

Door Corona werd al snel duidelijk dat we eind mei niet met onze eerstejaars studenten op veldwerk zouden kunnen gaan.

Beurs voor in kaart brengen van vetmetabolisme in hersenen

20-08-20

Rik van der Kant, onderzoeker bij Vrije Universiteit en Alzheimercentrum Amsterdam, Amsterdam UMC, en Martin Giera van LUMC gaan met een subsidie van het Chan Zuckerberg Initiative het vetmetabolisme in de hersenen in kaart brengen. Van der Kant: “Nieuwe medicijnen die het vetmetabolisme in de hersenen kunnen regelen, hebben een grote kans om ziektes als Alzheimer te stoppen of zelfs te genezen. De verandering van het vetmetabolisme in de hersenen is nooit eerder goed in kaart gebracht. Met deze subsidie willen we deze zogenoemde vettenatlas gaan maken die voor iedereen te raadplegen zal zijn.”

Coronavirus: Stapsgewijs terug naar de campus

07-08-20

Laatste wijziging op woensdag 7 augustus: update over extra coronamaatregelen voor de introductiedagen.

Overstromingen langs de kust kunnen tot 20% van het wereldwijde bbp bedreigen

04-08-20

Kustoverstromingen kunnen een bedreiging vormen voor activa ter waarde van 20% van het wereldwijde bruto binnenlands product (bbp) tegen het jaar 2100, wat neerkomt op 14,2 biljoen dollar.

Natuurwetten ontcijferen met moleculair Mastermind

31-07-20

Een internationaal team wetenschappers, onder leiding van VU-natuurkundige Jeroen Koelemeij, heeft een nieuwe methode ontwikkeld waarmee ze trillingsfrequenties in het moleculair waterstofion met vierhonderd keer hogere nauwkeurigheid kunnen meten dan voorheen.