Nieuws

Wat doet 1 kopje koffie nou echt met je hersenen

11-01-18

Koffie is na water het populairste drankje in Nederland. Van de cafeïne in de koffie wordt je alerter en verbeteren je aandacht en je geheugen.

Ruim twee miljoen euro voor VU projecten in Europese ERA-NET NEURON subsidieronde

21-12-17

Twee Europese consortia onder leiding van VU-onderzoekers Huibert Mansvelder en Ruud Toonen ontvangen ieder 1 miljoen euro voor onderzoek naar hersenaandoeningen.

Implementatie van landmanagement in klimaatmodellen hard nodig

21-12-17

Naast het verbranden van fossiele brandstoffen is landgebruik een van de oorzaken van door de mens veroorzaakte klimaatverandering. Maar om de effecten van landgebruik te integreren in klimaatmodellen hebben we voldoende begrip van de achterliggende processen nodig. Het internationale onderzoeksteam laat zien dat sommige vormen van landgebruik veel eenvoudiger in klimaatmodellen zijn te implementeren dan andere.

Doorbraak in discussie over recente toename methaan in atmosfeer

20-12-17

De hoeveelheid van het broeikasgas methaan in de atmosfeer neemt, na een periode van stagnatie tot aan 2007, weer snel toe. De oorzaak van deze recente toename is onderwerp van een verhit wetenschappelijk debat. Scenario's waarin enerzijds fossiele mijnbouw en anderzijds landbouw de toename veroorzaakten, leken elkaar uit te sluiten. Nadere analyse van de methaanherkomst leidde de Nederlandse en Amerikaanse klimaatwetenschappers naar een derde factor, die beide scenario’s tot elkaar brengt: de methaanemissie veroorzaakt door bos- en savannebranden.

Nieuwe vorm DNA ontdekt - twee keer zo lang als normaal

19-12-17

Eindhovense en Amsterdamse onderzoekers vinden ‘hypergestrekt DNA’. Als je hard genoeg aan DNA trekt, blijkt het plotseling te kunnen ontvouwen tot een vorm die dubbel zo lang is. Onderzoekers van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) presenteren vandaag deze nieuwe vorm van DNA. Hun theoretische model voorspelde het bestaan van deze meest uitgerekte toestand mogelijk, die ze gedoopt hebben tot ‘hypergestrekt DNA’ (in het Engels: hyperstretched DNA). Een elegant microscopie-experiment leverde het definitieve bewijs. Vandaag verschijnt het werk in het tijdschrift Nature Communications.

VU-hoogleraren winnen NWO Valorisatie Prijs 2017

18-12-17

VU-hoogleraren Erwin Peterman en Gijs Wuite hebben de NWO Natuurkunde Valorisatie Prijs 2017 gewonnen. Het NWO laat weten dat zij de prijs in gelijke mate ontvangen voor “hun individuele inzet en succesvolle samenwerking voor de valorisatie van de fundamentele kennis en kunde die voortvloeit uit hun onderzoek in het veld van single-molecule biophysics”. Ze zullen de prijs in ontvangst nemen op 23 januari 2018 tijdens het jaarlijkse, landelijke natuurkundecongres Physics@Veldhoven.

Verhouding mannetjes-vrouwtjes bij teken belangrijke factor bij overdracht ziektes

14-12-17

Ecoloog Raoul van Oosten en collega’s ontdekten dat bij de holenteek Ixodes arboricola 5 keer zoveel vrouwtjes zijn dan mannetjes. Doordat bij veel tekensoorten in het laatste levensstadium alleen vrouwelijke teken zich voeden met bloed van andere dieren, helpt dit inzicht meer greep te krijgen op de verspreiding van ziektes. Immers, bij de tekenbeet worden deze ziektekiemen overgedragen.

Wetenschappers van Bètawetenschappen behoren tot 1% meest geciteerden wereldwijd

12-12-17

Guido van der Werf en Hans Cornelissen staan in de Highly Cited Researchers 2017 lijst van Thomson Reuters.

Mysterie van ontstaan Andes ontrafeld

11-12-17

Waarom is de Andes geen laagvlakte of zee geworden? Dat is de vraag die aardwetenschapper Wouter Schellart van de Vrije Universiteit Amsterdam zich stelde. Met een geavanceerd computermodel vond hij de antwoorden. Schellart: “Het was een kwestie van grootte, lange tijdsduur en enorme diepte. Deze aspecten maakten van de Andes de langste en op een na hoogste bergketen ter wereld.”

Waterdiepte bepaalt kwaliteit ‘dating site’ kikkers

04-12-17

De plek waar een kikker zich bevindt heeft een grote invloed op zijn aantrekkelijkheid en daarmee de evolutie van de communicatie.

Europees onderzoek naar effecten verdwijnen permafrost

30-11-17

Onder leiding van het Duitse Alfred Wegener Instituut neemt de VU deel aan het EU-project Nunataryuk dat de effecten van klimaatverandering op de permafrost en de bewoners in de Arctische kustgebieden gaat onderzoeken.

El Niño en La Niña perioden verklaren bosbranden en neerslag

28-11-17

Het grootschalige weerfenomeen El Niño zorgt voor veranderingen in neerslag wereldwijd, en beïnvloedt daarmee het voorkomen van bosbranden.

NWO subsidie Perspectief voor twee onderzoeksprojecten

23-11-17

Henri Bal van Computersystemen en Mark Hoogendoorn van Kunstmatige Intelligentie, ontvangen een subsidie voor onderzoek naar efficiënte zelflerende systemen. Kjeld Eikema en Stefan Witte van atomaire fysica krijgen de subsidie voor onderzoek naar nieuwe meettechnieken om zonder hulp van lenzen ultrakleine structuren in beeld te brengen.

Vestiging SRON op Amsterdam Science Park stap dichterbij

23-11-17

Ruimteonderzoek organisatie SRON oriënteert zich op een nieuwe vestigingsplaats en heeft universiteiten in Nederland uitgenodigd een bieding te doen. Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit en Universiteit Twente hebben in samenwerking met Matrix Innovation Center een bod uitgebracht voor vestiging van SRON op het Amsterdam Science Park. Op 20 november j.l. heeft het consortium dit mogen toelichten.

Veranderend strand: de invloed van menselijke activiteiten

23-11-17

Directe gevolgen van zandsuppleties en het mechanische reinigen van stranden beïnvloeden strandorganismen negatief. Organismen blijken echter goed aangepast en kunnen redelijk snel herstellen van de menselijke verstoringen. Lies Leewis onderzocht het ecologisch functioneren van het strandecosysteem onder invloed van menselijke activiteiten.