Nieuws

Wereldrecord zelfvliegende drones in één zwerm

19-07-18

De cover van het julinummer van wetenschappelijk tijdschrift Science Robotics toont de nachtvlucht van een zwerm van drones, gedreven door een strategie die wetenschappers van de ELTE Universiteit in Boedapest en hoogleraar Artificial Intelligence Guszti Eiben van de Vrije Universiteit Amsterdam ontwikkelden. De onderzoekers gebruiken natuur-gebaseerde algoritmen en evolutionaire optimalisatiemethodes.

Community Service Learning project bèta-studenten over bewegend leren succesvol

17-07-18

Hoe kun je bewegend leren inzetten in onderwijs en bij huiswerkbegeleiding? In opdracht van VoorUit en Buurtwinkel voor Onderwijs Onderzoek en Talentontwikkeling (BOOT) in Amsterdam Nieuw-West gingen studenten Gezondheid en Leven van de Vrije Universiteit op zoek naar antwoorden op deze vraag. Op donderdag 21 juni 2018 presenteerden ze hun aanbevelingen.

Veni-beurzen voor Natuurkunde en Informatica

16-07-18

Drie jonge wetenschappers van de Faculteit der Bètawetenschappen krijgen van NWO een Veni-beurs ter waarde van 250.000 euro. Vincent Friebe en Nicoletta Liguori zijn natuurkundigen, Kaveh Razavi is computerwetenschapper.

Nieuwe inzichten in hoe antibiotica tbc-bacterie doden

12-07-18

In nieuw onderzoek in PNAS toont een internationaal team van onderzoekers, onder wie Dirk Bald en Holger Lill (AIMMS), hoe het anti-tuberculaire geneesmiddel bedaquiline zo effectief tbc-bacteriën kan doden.

Vroege mensachtige stierf uit door klimaatverandering

10-07-18

Een internationaal team onderzoekers, onder wie VU-Aardwetenschapper Didier Roche, maakte een klimaatreconstructie in Zuidoost-Afrika. Het lijkt erop dat een van de vroege mensachtigen, een fervent planteneter, door toenemende droogte is uitgestorven.

ML-III Lab in O|2 Labgebouw VU en Amsterdam UMC in gebruik

09-07-18

5 juli zijn de laboratoria voor onderzoek naar gevaarlijke pathogene micro-organismen, waaronder tuberculose, geopend.

Test of fundamental physics via laser precision measurements of hydrogen

06-07-18

New ultraprecise laser measurements of hydrogen molecules by the VU LaserLaB have led to four papers published in the prestigious journal Physical Review Letters in the first half of 2018.

Nieuwe ultraprecieze lasermetingen aan waterstofmoleculen

06-07-18

Het VU LaserLaB deed ultraprecieze lasermetingen aan waterstofmoleculen. Dit heeft geleid tot vier artikelen in het prestigieuze tijdschrift Physical Review Letters in de eerste helft van 2018.

Nieuwe satellietsensoren met cruciale informatie over branden

05-07-18

Hyperspectrale satellietsensoren gaan de wetenschap veel nieuwe informatie geven over branden en klimaat. Dit schrijven wetenschappers in nieuw onderzoek onder leiding van VU-bosbrandexpert Sander Veraverbeke.

Onderzoeksconsortium met bèta-wetenschappers ontvangt 4 miljoen euro

04-07-18

VU-geoarcheoloog Sjoerd Kluiving (CLUE+/FGW) krijgt de subsidie voor zijn project TERRANOVA, dat wetenschappers op het gebied van archeologie, geologie, ecologie en landschapsmodellen bij elkaar brengt.

Informatici vinden nieuwe kwetsbaarheid in Android-toestellen

29-06-18

Wetenschappers van de VU Cybersecurity-groep van hoogleraar Herbert Bos hebben opnieuw een kwetsbaarheid in Android-toestellen ontdekt waarmee een apparaat volledig overgenomen kan worden.

Resultaten NSE bekend: Bètafaculteit krijgt hoge waardering voor studiefaciliteiten en internationalisering

28-06-18

Uit het eindcijfer van de Nationale Studenten Enquête blijkt dat studenten tevreden zijn over het onderwijs aan de bètafaculteit. Zij geven een algemeen oordeel van gemiddeld 4,01 (van 5). De scores voor internationalisering en studiefaciliteiten zijn de grootste stijgers binnen de faculteit ten opzichte van vorig jaar.

Nieuwe genen gevonden voor intelligentie en neuroticisme

25-06-18

Een internationaal onderzoeksteam onder leiding van hoogleraar Statistische Genetica Danielle Posthuma heeft de genen, hersengebieden en celtypen geïdentificeerd die van belang zijn bij intelligentie en bij neuroticisme.

Nieuw Tenure Track Beleid Bèta

25-06-18

In het kader van talentbeleid en vanwege o.a. de toenemende schaarste op de arbeidsmarkt staat de faculteit voor het voeren voor het voeren van aantrekkelijk personeelsbeleid. Het aanbieden van een duidelijk loopbaantraject, in de vorm van een tenure track, draagt hieraan bij. Het beleid is primair gericht op het pad van UD2 naar UD1, maar kan tevens worden toegepast als pad naar UHD of Hoogleraar.