Comeniusbeurzen ronde 2021

De Calls for Proposals van het Comeniusprogramma 2021 staan online.

Doel van het Comeniusproramma is om een impuls te geven aan onderwijsvernieuwing en – verbetering door professionals in het hoger onderwijs. Er zijn drie soorten Comeniusbeurzen: de Comenius Leadership Fellow, de Comenius Senior Fellow en de Comenius Teaching Fellow. De VU is dit jaar uitgesloten voor een Comenius Leadership Fellow omdat er in de ronde 2020 een Comenius Leadership Fellow toegekend is.

Comenius Senior Fellow
Een Comenius Senior Fellowproject vindt plaats binnen de context van een faculteit, grote opleiding of substantieel onderdeel van de instelling. De Senior Fellow heeft ten minste vijf jaar onderwijservaring in het hoger onderwijs en toont ambitie op het gebied van (onderwijskundig) leiderschap en/of in het ontwikkelen en onderzoeken van onderwijs voor het eigen vakgebied of aandachtsgebied. De beurs per project bedraagt maximaal €100.000 en er zijn binnen het WO 11 beurzen beschikbaar, verdeeld over vier thema’s:

Thema 1: De eerste honderd dagen van de student (2 beurzen beschikbaar)
Thema 2: Werken aan maatschappelijke vraagstukken (2 beurzen beschikbaar)
Thema 3: Succesvol afstuderen (2 beurzen beschikbaar)
Thema 4: Vrije thema – Houdbaar voor de toekomst (5 beurzen beschikbaar)

Per faculteit mag er één Comenius Senior Fellow aanvraag worden ingediend. Als je geïnteresseerd bent in het aanvragen van een Comenius Senior Fellow vragen wij je uiterlijk 19 augustus dit formulier in te vullen en toe te sturen aan onderwijsbeleid.beta@vu.nl ten naam van Stas Brouwer.
Eind augustus wordt er besloten welke aanvraag namens de Faculteit der Bètawetenschappen van de Vrije Universiteit mag worden ingediend. De intentieverklaring moet vervolgens door de gekozen aanvrager zelf uiterlijk 1 september 2020 14:00 uur worden ingediend via ISAAC-NWO.

Comenius Teaching Fellows
Een Teaching Fellowproject vindt plaats binnen de context van één afgebakend studieonderdeel (bijvoorbeeld een cursus, vak, leerlijn, traject, etc.) waarvoor de Fellow verantwoordelijk is. De Teaching Fellow heeft ten minste twee jaar onderwijservaring in het hoger onderwijs en toont ambitie in de eigen ontwikkeling als onderwijsprofessional. De beurs per project bedraagt maximaal € 50.000 en er zijn  binnen het WO 20 beurzen beschikbaar, verdeeld over vier thema’s:

Thema 1: De eerste honderd dagen van de student (4 beurzen beschikbaar)
Thema 2: Werken aan maatschappelijke vraagstukken (4 beurzen beschikbaar)
Thema 3: Succesvol afstuderen (4 beurzen beschikbaar)
Thema 4: Vrije thema – Houdbaar voor de toekomst (8 beurzen beschikbaar)

De Comenius Teaching Fellow kent geen restricties op het aantal voorstellen dat ingediend mag worden. Desondanks verzoeken we docenten die een Comenius Teaching Fellow aanvraag willen doen dit kenbaar te maken aan de beleidsmedewerker onderwijs Stas Brouwer (onderwijsbeleid.beta@vu.nl) vanwege de ondersteuning die geboden kan worden in het proces. Denk hierbij aan tips, tegenlezen, inhoudelijk commentaar geven etc. De intentieverklaring voor een Comenius Teaching Fellow moet door de aanvrager zelf uiterlijk 8 september 14:00 uur via ISAAC-NWO worden ingediend.