Onderwijs

Bacheloropleidingen

De Faculteit der Bètawetenschappen biedt zestien bacheloropleidingen aan. Een bachelor duurt drie jaar en daarna kun je je specialiseren met een master.

Masteropleidingen

De Faculteit der Bètawetenschappen verzorgt vierentwintig masteropleidingen. Lees meer over de inhoud en opbouw van de studieprogramma’s.

Minoren

De volgende minoren worden aangeboden bij de Faculteit der Bètawetenschappen

Studiegids

In de studiegids vind je informatie over alle opleidingen en vakken van de VU per studiejaar en onderverdeeld in opleidingstypen.

Jaarschema's

Overzicht van jaarschema's van de bachelor- en masteropleidingen van de bètafaculteit.

Regels & Richtlijnen en Onderwijs- en Examenregelingen (OER)

Overzicht van onderwijs- en examenregelingen van de bachelor- en masteropleidingen van de bètafaculteit.

Voorlichtingsactiviteiten

De VU organiseert verschillende voorlichtingen om je te helpen bij het maken van een goede studiekeuze. Kom een dag langs!

Studieverenigingen

De faculteit der Bètawetenschappen heeft maar liefst acht studieverenigingen: GeoVUsie, Gyrinus Natans, Salus en Anguilla