Onderwijs

Voor studenten (VUnet - met inlog)

Overzicht van student-gerelateerde zaken, zoals intekenen voor onderwijs en tentamens.

Bacheloropleidingen

De Faculteit der Bètawetenschappen biedt zestien bacheloropleidingen aan. Een bachelor duurt drie jaar en daarna kun je je specialiseren met een master. T

Masteropleidingen

De Faculteit der Bètawetenschappen verzorgt vierentwintig masteropleidingen. Lees meer over de inhoud en opbouw van de studieprogramma’s.

Minoren

De volgende minoren worden aangeboden bij de Faculteit der Bètawetenschappen

Studiegids

In de studiegids vind je informatie over alle opleidingen en vakken van de VU per studiejaar en onderverdeeld in opleidingstypen.

Jaarschema's

Overzicht van jaarschema's van de bachelor- en masteropleidingen van de bètafaculteit.

Regels & Richtlijnen en Onderwijs- en Examenregelingen (OER)

Overzicht van onderwijs- en examenregelingen van de bachelor- en masteropleidingen van de bètafaculteit.

Voorlichtingsactiviteiten

De VU organiseert verschillende voorlichtingen om je te helpen bij het maken van een goede studiekeuze. Kom een dag langs!

Studieverenigingen

De Faculteit der Bètawetenschappen heeft maar liefst acht studieverenigingen.

Overig onderwijs

Andere vormen van onderwijs: bijvakken volgen, contractonderwijs, Hoger Onderwijs voor Ouderen.

Diploma uitreiking en diploma ophalen

Als je niet naar de diploma-uitreiking gaat kun je een keer per maand, op een vaste dag en tijdstip, je diploma afhalen bij de Centrale Studentenbalie.

Verdien bij als ambassadeur voor je opleiding en de VU

Ben jij enthousiast over je opleiding en wil je dit delen met leerlingen? Verdien bij als ambassadeur!