Educatietrack bèta-masteropleidingen

Educatietrack bèta-masteropleidingen (2 jaar)
Wil jij innoveren in het onderwijs en jouw passie overbrengen aan de wereldverbeteraars van morgen? Haal zowel je eerstegraads lesbevoegdheid in de vakken aardrijkskunde, biologie, natuurkunde, scheikunde of wiskunde én een vakspecialistische master in science. Door een groot tekort aan bèta-docenten kun je overal werken in het voortgezet onderwijs.

Educatietrack bèta-masteropleidingen
Verander onderwijs
Wil jij innoveren in het onderwijs en jouw passie overbrengen aan de wereldverbeteraars van morgen? Universitair geschoolde docenten zijn onderzoekers die verantwoordelijk zijn voor onderwijsinnovaties. Bètavakken staan aan de basis van innovaties die de wereld verbeteren. Nederland is één van de meest innovatieve landen ter wereld. Als vakspecialist én bèta-docent lever je dus een belangrijke maatschappelijke bijdrage. Je inspireert leerlingen en geeft ze een sterke basis voor een toekomst in de maatschappij; dat geeft voldoening. Daarnaast heb je als docent veel vrijheid en zelfstandigheid.

Met deze track haal zowel je eerstegraads lesbevoegdheid én een vakspecialistische master in science. Hiermee kun je les geven in zowel de onder- als de bovenbouw van havo/vwo en in het (v)mbo. Afhankelijk van je masterstudie kun je kiezen voor de volgende schoolvakken: aardrijkskunde, biologie, natuurkunde, scheikunde of wiskunde. Alle bèta-docenten zijn ook bevoegd om het bètakeuzevak NLT (Natuur, Leven en Technologie) te geven. De lesbevoegdheid wordt vermeld op jouw masterdiploma en geeft jou extra flexibiliteit in je loopbaan.

Groot tekort bèta-docenten
Door een groot tekort aan bèta-docenten kun je overal werken in het voortgezet onderwijs. In onze kenniseconomie kun je daarnaast ook in het bedrijfsleven je didactische vaardigheden toepassen. Met zowel praktische als wetenschappelijke kennis van onderwijsmethode en -psychologie kun je overal op een succesvolle manier kennis overdragen.

Je behaalt een 1e graads bèta-docent bevoegdheid als track van de volgende vakspecialistische Engelstalige master-opleidingen:

M Mathematics (schoolvak wiskunde)
M Physics and Astronomy (schoolvak natuurkunde, scheikunde onderbouw)
M Chemistry (schoolvak scheikunde)
M Biomedical Sciences (schoolvak biologie)
M Ecology (schoolvak biologie)
M Drug Discovery and Safety (schoolvak scheikunde)
M Earth Sciences (schoolvak aardrijkskunde)
M Medical Natural Sciences (schoolvak scheikunde of natuurkunde)

Als je kiest voor de master Ecology, Biomedical Sciences en Medical Natural Sciences kun je alleen in september starten. De andere master-opleidingen gaan ook in februari van start. 

Het is belangrijk om je passie en kennis te delen
‘Ik had een carrière in de wetenschap voor ogen toen ik begon met mijn scheikunde studie aan de VU. Tijdens mijn studie heb ik stage gelopen op het gymnasium waar ik op zat en toen kwam ik erachter dat ik werken in het onderwijs veel leuker vind dan onderzoek doen. Na mijn stage vroeg de school of ik wilde invallen voor een docent die met verlof ging. Dat beviel zo goed dat ik tijdens mijn masterstudie Drug Discovery and Safety de educatietrack koos en mijn eerstegraads bevoegdheid wilde halen. Ik had nooit gedacht dat ik leraar zou worden. Daarom denk ik dat het belangrijk is dat studenten tijdens hun studie met het onderwijs in aanraking komen zodat ze kunnen ervaren hoe leuk het is. Het is ontzettend belangrijk om je passie en kennis te delen met leerlingen. Ik heb zelfs een leerling geïnspireerd om ook leraar te worden!’

Bekijk het volledige studieaanbod. (pdf)