Minoren

Binnen de bacheloropleidingen van de Faculteit der Bètawetenschappen worden er verschillende minoren aangeboden. De minoren worden aangeboden in het eerste semester van het derde studiejaar. Een minor kan verbredend of verdiepend zijn, maar is altijd een samenhangend geheel van 30 studiepunten. De minoren kunnen gevolgd worden door Bètastudenten, maar ook door andere studenten van de VU en door studenten van buiten de VU.

Toelatingseisen tot een minor

Om met de minor te mogen starten moet je minstens 90 EC aan onderdelen van je opleiding hebben afgerond. Daarmee wordt bedoeld dat het volledige programma van het eerste jaar en minstens 30 EC van het tweedejaars programma behaald moeten zijn. Voor HBO-studenten geldt dat ze 120 EC behaald dienen te hebben, waaronder het gehele eerste jaar. Hiernaast dien je rekening te houden met eventuele extra ingangseisen die voor de afzonderlijke minoren (kunnen) gelden.

De volgende minoren worden aangeboden bij de Faculteit der Bètawetenschappen:

Daarnaast is het mogelijk de minor Geoarcheologie te volgen. Deze minor is tot stand gekomen door een samenwerking tussen docenten van de VU en UvA, afkomstig van vier verschillende faculteiten: Geesteswetenschappen (VU en UvA), Aard- en Levenswetenschappen (VU) en  Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (UvA). Meer informatie over de minor vind je op de website van Geesteswetenschappen.