UvA-student naar VU

Automatische inschrijving als bijvakstudent bij de VU t/m augustus

Studenten die één van de volgende opleidingen doen aan de VU of UvA krijgen automatisch bij de andere instelling een (bijvak)inschrijving nadat de aanmelding volledig is afgerond. De gegevens worden uitgewisseld via de interface UvA-VU.

Inschrijving UvAWordt bij de VU
Bacheloropleidingen
B Informatiekunde B Informatie, Multimedia en Management (bijvak)
B Natuur- en SterrenkundeB Natuur- en Sterrenkunde (joint degree bijvak)
B Natuur- en Sterrenkunde (JD)B Natuur- en Sterrenkunde (JD)
B ScheikundeB Scheikunde (joint degree bijvak)
B Scheikunde (JD)B Scheikunde (JD)
B WiskundeB Wiskunde (bijvak)
Masteropleidingen
M Astronomy and AstrophysicsM Physics and Astronomy (joint degree bijvak)
M Artificial IntelligenceM Artificial Intelligence (bijvak)
M Biological SciencesM Ecology (bijvak)
M ChemistryM Chemistry (joint degree bijvak)
M Chemistry (JD)M Chemistry (JD) 
M Computational ScienceM Computer Science (joint degree bijvak) 
M Computational Science (JD)M Computational Science (JD)
M Computer Science (JD)M Computer Science (JD)
M Information StudiesM Information Sciences (bijvak)
M Life SciencesM Bioinformatics (bijvak)
M MathematicsM Mathematics (bijvak)
M Mathematical PhysicsM Mathematics (bijvak)
M Physics  M Physics and Astronomy (joint degree bijvak)
M Physics and Astronomy (JD)M Physics and Astronomy (JD)
M Software EngineeringM Information Sciences (bijvak)
M Stochastics & Financial MathematicsM Stochastics & Financial Mathematics (bijvak)
M System and Network EngineeringM Computer Science (joint degree bijvak)
Premasteropleidingen
Premaster ChemistryPremaster Chemistry (bijvak)
Premaster Physics and AstronomyPremaster Physics and Astronomy (bijvak)


De UvA-opleiding waarvoor je je hebt ingeschreven werkt (nauw) samen met de VU. Dit betekent voor UvA-studenten dat zij een of meer vakken aan de VU zullen volgen in een van de gebouwen van de VU aan de Boelelaan in Amsterdam Zuid.

Waarom is dat nodig?
De UvA en de VU hebben besloten tot deze vorm van samenwerking om studenten zoveel mogelijk te laten profiteren van het gemeenschappelijk onderwijsaanbod. Hierdoor is het mogelijk om een groot scala aan vakken op hoog niveau aan te bieden.

Wat merk je van de bijvakinschrijving? 
Je zult van de VU een VUnet-ID ontvangen (voor zover je die in het vorige studiejaar nog niet hebt ontvangen). Dit VUnet-ID is een inlog tot VUnet: de studentenportal van de VU.

In VUnet vind je onder meer:
• Canvas mededelingen van vakken waarvoor je aangemeld bent;
• behaalde cijfers;
• de vakken waarvoor je hebt ingetekend;
• je persoonlijk rooster met tijden en locaties van vakken en tentamens.

Persoonlijke zaken die je kunt regelen via VUnet:
• intekenen voor vakken en tentamens;
• adreswijziging doorgeven;
• aanmeldgegevens aanvullen (bijvoorbeeld extra adresgegevens of vooropleiding).

Daarnaast geeft de bijvakinschrijving je de mogelijkheid om gebruik te maken van de faciliteiten van de VU, zoals bibliotheek, sportfaciliteiten, restaurant, e-mailaccount, e.d.

Er bestaat een kans dat je e-mails zult ontvangen die voor jou niet relevant zijn. We doen zoveel mogelijk ons best om dat te voorkomen, maar dat zal niet altijd mogelijk zijn.

We adviseren je om via VUnet alle berichten in de gaten te houden. De docent zal ook veel communiceren via canvas/blackboard.

Het is mogelijk dat je als bijvakstudent bij de VU bent ingeschreven terwijl je in dit studiejaar geen onderwijs bij de VU volgt. Dat komt omdat alle studenten van de opleiding automatisch worden ingeschreven. Als je dit jaar geen vakken volgt bij de VU hoef je verder niets te doen met de algemene informatie van de VU.

Aanmelden voor vakken en tentamens
Let op: automatische inschrijving betekent NIET dat je automatisch bent aangemeld voor deelname aan vakken en tentamens.

Bij de UvA ben je alleen voor verplichte vakken in het eerste semester van het eerste jaar automatisch aangemeld. Voor keuzevakken vul je bij de UvA een formulier in Datanose in (hierover word je nog geïnformeerd). Na het eerste semester moet je je bij de UvA zelf voor vakken aanmelden met behulp van SIS.

Bij de VU geldt dat je je voor vakken en/of tentamens MOET intekenen via VUnet. De deadlines voor aanmelding voor de verschillende onderwijsperiodes vind je op VUnet; periode 1 staat langer open dan de andere periodes.

Cijferuitwisseling
De onderwijsadministraties van VU en UvA sturen de tentamencijfers rechtstreeks naar elkaar. Studenten hoeven daarvoor zelf geen actie te ondernemen.

Uitschrijven
Zodra je je als UvA-student uitschrijft, wordt ook je bijvakinschrijving bij de VU automatisch beëindigd. Daar hoef je dus zelf niets aan te doen.