VU-student naar UvA

Studenten die één van de volgende opleidingen doen aan de VU of UvA krijgen automatisch bij de andere instelling een (bijvak)inschrijving nadat de aanmelding volledig is afgerond. De gegevens worden uitgewisseld via de interface UvA-VU.

Inschrijving VUWordt bij UvA
Bacheloropleidingen
B Informatie, Multimedia en ManagementB Informatiekunde (bijvak)
B Natuur- en SterrenkundeB Natuur- en Sterrenkunde (joint degree bijvak)
B Natuur- en Sterrenkunde (JD)B Natuur- en Sterrenkunde (JD)
B ScheikundeB Scheikunde (joint degree bijvak)
B Scheikunde (JD)B Scheikunde (JD)
B WiskundeB Wiskunde (bijvak)
Masteropleidingen
M Artificial IntelligenceM Artificial Intelligence (bijvak)
M BioinformaticsM Life Sciences (bijvak)
M ChemistryM Chemistry (joint degree bijvak)
M Chemistry (JD)M Chemistry (JD)
M Computer ScienceM Computational Science (joint degree bijvak)
M Computer Science (JD)M Computer Science (JD)
M Computational Science (JD)M Computational Science (JD)
M EcologyM Biological Sciences (bijvak)
M Information SciencesM Information Studies (bijvak)
M MathematicsM Mathematics (bijvak)
M Medical Natural SciencesM Physics and Astronomy (joint degree bijvak)
M PhysicsM Physics and Astronomy (joint degree bijvak)
M Physics and Astronomy (JD)M Physics and Astronomy (JD)
M Stochastics & Financial MathematicsM Stochastics & Financial Mathematics (bijvak)
M Science, Business and InnovationM Physics and Astronomy (joint degree bijvak)
Premasteropleiding
P Physics and AstronomySchakel Physiscs and Astronomy

 De VU-opleiding waarvoor je je hebt ingeschreven werkt (nauw) samen met de UvA. Dit betekent voor VU-studenten dat zij een of meer vakken aan de UvA zullen volgen in een van de gebouwen van de UvA in het Sciencepark in de Watergraafsmeer.

Waarom is dat nodig?
De VU en de UvA hebben besloten tot deze vorm van samenwerking om studenten zoveel mogelijk te laten profiteren van het gemeenschappelijk onderwijsaanbod. Hierdoor is het mogelijk om een groot scala aan vakken op hoog niveau aan te bieden.

Wat merk je van de bijvakinschrijving?
Je zult van de UvA een inlogcode ontvangen waarmee je kunt inloggen op Blackboard (UvA) en waarmee je toegang hebt tot roosterpagina’s en het studentinschrijfsysteem van de UvA. Daarnaast geeft de bijvakinschrijving je de mogelijkheid om gebruik te maken van de faciliteiten van de UvA, zoals bibliotheek, sportfaciliteiten, restaurant, e-mailaccount, e.d. We adviseren je om via Blackboard vooral de berichten van je UvA-docent in de gaten te houden en bij alle andere berichten na te gaan of het voor jou als bijvakstudent relevant is. Het is mogelijk dat je als bijvakstudent bij de UvA bent ingeschreven terwijl je in dit studiejaar geen onderwijs bij de UvA volgt. Dat komt omdat alle studenten van de opleiding automatisch worden ingeschreven. Als je dit jaar geen vakken volgt bij de UvA hoef je verder niets te doen met de algemene informatie van de UvA.

Aanmelden voor vakken en tentamens
Let op: automatische inschrijving betekent NIET dat je automatisch bent aangemeld voor deelname aan vakken en tentamens. Bij de VU geldt dat je dit moet organiseren via de studentenportal (VUnet) binnen de geldende intekentermijnen. Bij de UvA ben je alleen voor verplichte vakken in het eerste semester van het eerste jaar automatisch aangemeld. Voor keuzevakken vul je bij de UvA een formulier in Datanose in (hierover word je nog geïnformeerd). Na het eerste semester moet je je bij de UvA zelf voor vakken aanmelden met behulp van SIS.

Cijferuitwisseling
De onderwijsadministraties van VU en UvA sturen de tentamencijfers rechtstreeks naar elkaar. Studenten hoeven daarvoor zelf geen actie te ondernemen.

Uitschrijven
Zodra je je als VU-student uitschrijft, wordt ook je bijvakinschrijving bij de UvA automatisch beëindigd. Daar hoef je dus zelf niets aan te doen.