Regels & Richtlijnen en Onderwijs- en Examenregelingen (OER)

Op deze pagina vind je Regels & Richtlijnen en de Onderwijs- en Examenregelingen (OER) van alle bachelor- en masteropleidingen van de faculteit der Bètawetenschappen.

Onderwijs- en examenregelingen 2018-2019

Op facultair en opleidingsniveau zijn onderwijs- en examenregelingen vastgesteld voor het studiejaar 2018-2019. Je kunt deze hieronder downloaden. 


Deel A: Onderwijs- en examenregeling (OER) facultair deel

Deel B: Opleidingsspecifiek deel

Aarde en economie

Aardwetenschappen

Biologie

Biomedische wetenschappen

Business Analytics

Farmaceutische wetenschappen

Computer Science

Gezondheid en leven

Gezondheidswetenschappen

Informatie, Multimedia en Management

Lifestyle Informatics

Mathematics

Medische natuurwetenschappen

Natuur- en sterrenkunde (joint degree)

Science, business & innovation

Scheikunde (joint degree)

At faculty and education level, teaching and examination regulations have been adopted for the academic year 2017-2018. You can download them below.

Section A: Teaching and Examination Regulations (TER) faculty section

Section B: Programme-specific section

Artificial Intelligence

Bioinformatics and Systems Biology (joint degree)

Biomedical Sciences

Biomolecular Sciences

Business Analytics

Chemistry (joint degree)

Computational Science (joint degree)

Computer Science (joint degree)

Drug Discovery and Safety

Earth Sciences

Ecology

Environment and Resource Management

Global Health

Health Sciences

Hydrology

Information Sciences

Management, Policy-Analysis and Entrepreneurship in the Health and Life Sciences (MPA)

Mathematics

Medical Natural Sciences

Neurosciences

Parallel Distributed Computer Systems

Physics and Astronomy (joint degree)

Science, Business & Innovation

Stochastics & Financial Mathematics

Regels en Richtlijnen 2018 - 2019

Archief Regels en Richtlijnen 2017-2018

Archief Onderwijs- en examenregelingen 2017-2018