Regels & Richtlijnen en Onderwijs- en Examenregelingen (OER)

Op deze pagina vind je Regels & Richtlijnen en de Onderwijs- en Examenregelingen (OER) van alle bachelor- en masteropleidingen van de faculteit der Bètawetenschappen.

Onderwijs- en examenregelingen 2019-2020

Vanaf het studiejaar 2019-2020 staan de Onderwijs- en Examenregelingen (OER'en) van alle bachelor- en masteropleidingen in de Studiegids.


Studiegids

Onderwijs- en examenregelingen 2018-2019

Ontwikkelgesprek

Regels en Richtlijnen 2020-2021

REGELS EN RICHTLIJNEN 2019-2020

Regels en Richtlijnen 2018-2019

Archief Onderwijs- en examenregelingen 2017-2018

Archief Regels en Richtlijnen 2017-2018