Alternatieve toetsvormen

Toetsing is een integraal onderdeel van onderwijs. In je herontwerp zullen ook summatieve toetsvormen voorkomen. In overleg met de examencommissie is een aantal alternatieve toetsvormen voor online onderwijs vastgesteld. In de notitie alternatieve toetsvormen wordt aangegeven welke alternatieven er zijn en wat de randvoorwaarden voor die vorm zijn.

Bekijk hier de handreiking. 

Mocht de handreiking wijzigen, we aanvullende informatie hebben of juist aanvullend informatie van vakcoördinatoren vragen, zullen we dat op deze pagina weergeven.

Voor aanvullende vragen kun je contact opnemen met onderwijsbeleid.beta@vu.nl.

Online proctoring:
Bekijk hier de meest gestelde vragen en antwoorden over online proctoring.