Bachelor Eindwerken

Dit is de periode dat laatstejaars bachelorstudenten aan hun eindwerk werken (‘proeve van bekwaamheid’). Welke vorm zo’n eindwerk heeft verschilt per opleiding, de mate waarin het eindwerk hinder ondervindt van de huidige situatie zal ook per opleiding verschillen. Dat neemt niet weg dat voor alle vormen van eindprojecten mogelijk is na te gaan of een alternatieve inrichting en indeling van het eindwerk mogelijk is. In bijgaande handreiking wordt een aantal suggesties gedaan voor een andere inrichting van het bachelor eindwerk.

We inventariseren de alternatieven die zijn bedacht voor de eindwerken en het minimum dat noodzakelijk on campus uitgevoerd moet worden. Wanneer onderzoek weer mogelijk zou zijn op de campus, zullen we op basis van deze inventarisatie en die van de herontworpen practica tot prioritering en aangepaste roosters komen voor alleen deze activiteiten. Anders zal dit minimum aan experimentele activiteiten dat nodig is om je proeve van bekwaamheid te halen, moeten worden uitgesteld.

Mochten we, naar aanleiding van de ervaringen met de verschillende eindwerken, aanvullende suggesties hebben dan zullen we de notitie aanvullen en hier een update geven. 

Bekijk hier de handreiking (pdf). Laatste update 25 maart

Voor aanvullende vragen kun je contact opnemen met onderwijsbeleid.beta@vu.nl.