Onderwijsprincipes

Nu het onderwijs op de VU campus voorlopig is stilgelegd en ook stages en veldwerken worden beperkt, zoeken we naar mogelijkheden om het onderwijs toch zoveel mogelijk door te kunnen laten gaan.

Ons doel is het maximaal beperken van:

  • de individuele studievertraging;
  • het aantal studenten dat vertraging oploopt.

Algemene vragen en VU beleid

Raadpleeg deze pagina voor algemene vragen en het beleid van de VU.

Facultaire principes BETA

Hieronder geven we de facultaire principes weer en verwijzen we voor de verschillende vormen van onderwijs je door naar aparte pagina's. Elke pagina bevat een handreiking.

Het doel van de handreikingen is om je te helpen bij het herontwerpen van je onderwijs en waar nodig aan te geven aan welke richtlijnen je je bij dat herontwerp moet houden. De examencommissie heeft de notitie over alternatieve toetsvormen goedgekeurd. Bij het herontwerp van je vakken en toetsen voor periode 5 en 6 kun je van deze handreiking uitgaan voor alternatieve toetsvormen. Geef studenten aan het begin van de periode mee op welke manier er gedoceerd en getoetst wordt. Een extra vraag aan de examencommissie is dan niet meer nodig.

Onze facultaire principes:

1. Herontwerp dat onderwijs dat online gegeven kan worden tot aan de zomer in online onderwijs, inclusief online toetsen. Meer informatie over de alternatieve toetsvormen kun je vinden op deze pagina. Zorg er bij je herontwerp voor dat je de leerdoelen blijft bereiken.

2. Raadpleeg voor andere vormen van onderwijs onderstaande pagina's:

3. Op het moment dat onderwijsactiviteiten op de campus weer mogelijk zijn:

  •         hebben practica voorrang;
  •         volg je voor masteronderzoeksprojecten op de campus vergelijkbare richtlijnen als voor aio-projecten (en het andere onderzoek).

4. Voor (her)tentamens die uitgesteld zijn, zijn er twee opties:

  • Het  tentamen wordt op een alternatieve manier afgenomen (mondeling, online,  opdracht etc.) De opleiding kan een andere datum kiezen waarbij  studeerbaarheid, planbaarheid en tijdig informeren van studenten  belangrijk zijn.
  • Of  het tentamen moet op de oorspronkelijke manier worden afgenomen en  opnieuw geroosterd worden. Het onderwijsbureau inventariseert dit en  geeft de opnieuw te roosteren tentamens door aan SOZ. Daarbij kan de  opleiding niet zomaar een datum kiezen en het zal in ieder geval een  datum na 29 juni betreffen.

Voor aanvullende vragen kun je contact opnemen met onderwijsbeleid.beta@vu.nl.

Uitgangspunten Faculteit der Bètawetenschappen fase 2

Bekijk hier de uitgangspunten voor het onderwijs in fase 2.

Zachte knip

Om te voorkomen dat studenten door de huidige coronacrisis vast komen te zitten tussen een bachelor- en masteropleidingen, is op de VU per masteropleiding en premasterprogramma onderzocht hoe voor komend collegejaar een ‘zachte knip’ mogelijk gemaakt kan worden. Dat betekent dat per opleiding is gekeken hoe studenten die vanwege coronamaatregelen nog één of enkele vakken missen (waaronder hun bachelor eindwerk voor aankomende masterstudenten) onder bepaalde voorwaarden, volgend jaar wel kunnen starten met hun (pre)master op de VU. De missende vak(ken) moeten tijdens het collegejaar 2020-2021 alsnog worden afgerond, dus uiterlijk 31 augustus 2021.

Studenten vinden op de betreffende opleidingspagina’s of via de premasterpagina’s de precieze voorwaarden terug die nodig zijn om te mogen starten met een master of premasterprogramma op de Faculteit der Bètawetenschappen.

Centraal informatiepunt Online Onderwijs

Op maandag 23 maart is er op de Canvas omgeving van de VU een nieuw centraal informatiepunt voor Online Onderwijs gelanceerd: Online Education. Dit informatiepunt ondersteunt docenten bij de overgang naar online onderwijs en alternatieve vormen van toetsen en vervangt de oude pagina 'Online Education in the context of Corona'.

Elke werkdag van 12:00 tot 13:00 uur is er een online spreekuur over online onderwijs. Kijk op Online Education voor meer informatie.

Blended learning voor eerste semester collegejaar 2020-2021

We adviseren alle docenten dringend hun onderwijs voor het eerste semester volgend jaar blended te ontwerpen. Op die manier zijn we het beste voorbereid op de onzekerheid wanneer we weer on campus onderwijs kunnen geven. Heb je advies nodig of heb je vragen? Neem dan contact op met iH2LS.beta@vu.nl
Lees ook: A blended courese in 6 slides

ZOOM

Vele collega’s gebruiken de software ZOOM al voor onderwijs en/of overleg op afstand. Om dit nog toegankelijker te maken, heeft de VU een instellingslicentie afgesloten. Met een gratis account kun je tot 100 mensen in een meeting plaatsen, en kan de meeting maximaal 40 minuten duren. Met de licentie kun je tot 300 mensen in een meeting plaatsen, en kan de meeting 24u duren.

Ga naar https://zoom.us/  en klik op ‘sign in’ als je al een account hebt, of op ‘sign up, it’s free’ om een nieuw account aan te maken. Gebruik je VU-mailadres.

ZOOM herkent de uitgang ‘@vu.nl’ en zal vragen of je jouw account wil toevoegen aan het VU account (‘Join Zoom Vrije Universiteit’s Zoom Account’). Klik op ‘Join the account’. Je hebt nu toegang tot alle functies van Zoom.

Zie voor meer informatie over Zoom VUnet. Hier vind je ook een verkorte VU-handleiding voor werken met ZOOM.

Handreiking beslissingsbevoegdheid wijziging vakken

Door de corona-maatregelen moeten veel vakken worden aangepast, zowel wat betreft vorm als wat betreft inhoud. Het is hierbij soms onduidelijk welke stappen moeten worden ondernomen m.b.t. de examencomissie, OER en de opleidingsdirectie als gevolg van de wijzigingen. Om hier meer duidelijkheid in te krijgen, is er een stappenschema opgesteld.

Handreiking communicatie coronamaatregelen onderwijs

Voor het onderwijs worden in deze tijd van de coronacrisis veel maatregelen en procedures ontwikkeld. Hierover wordt regelmatig gecommuniceerd; bijna dagelijks zijn er vanuit diverse gremia nieuwe berichten of updates. We vinden het belangrijk om iedereen van de faculteit die is betrokken bij het onderwijs goed te informeren en op de hoogte te houden, maar willen voorkomen dat mensen worden overspoeld door mails. Ook voor studenten is het belangrijk dat zij de juiste informatie krijgen en dat het overzichtelijk blijft.

Deze handreiking is bedoeld om inzicht te geven in de verschillende onderwerpen van communicatie en wie welke stappen moet nemen om informatie door te sturen.

Integriteitsverklaring

Geef studenten aan het begin van de periode mee op welke manier er gedoceerd en getoetst wordt. Maak in overleg met de opleiding eventueel gebruik van de integriteitsverklaring. Een extra vraag aan de examencommissie is dan niet meer nodig.