Onderwijsprincipes Semester 2

Nu het onderwijs op de VU campus voorlopig is stilgelegd en ook stages en veldwerken worden beperkt, zoeken we naar mogelijkheden om het onderwijs toch zoveel mogelijk door te kunnen laten gaan.

Ons doel is het maximaal beperken van:

  • de individuele studievertraging;
  • het aantal studenten dat vertraging oploopt.

Algemene vragen en VU beleid

Raadpleeg deze pagina voor algemene vragen en het beleid van de VU.

Facultaire principes BETA

Hieronder geven we de facultaire principes weer en verwijzen we voor de verschillende vormen van onderwijs je door naar aparte pagina's. Elke pagina bevat een handreiking.

Het doel van de handreikingen is om je te helpen bij het herontwerpen van je onderwijs en waar nodig aan te geven aan welke richtlijnen je je bij dat herontwerp moet houden. De examencommissie heeft de notitie over alternatieve toetsvormen goedgekeurd. Bij het herontwerp van je vakken en toetsen voor periode 5 en 6 kun je van deze handreiking uitgaan voor alternatieve toetsvormen. Geef studenten aan het begin van de periode mee op welke manier er gedoceerd en getoetst wordt. Een extra vraag aan de examencommissie is dan niet meer nodig.

Onze facultaire principes:

1. Herontwerp dat onderwijs dat online gegeven kan worden tot aan de zomer in online onderwijs, inclusief online toetsen. Meer informatie over de alternatieve toetsvormen kun je vinden op deze pagina. Zorg er bij je herontwerp voor dat je de leerdoelen blijft bereiken.

2. Raadpleeg voor andere vormen van onderwijs onderstaande pagina's:

3. Op het moment dat onderwijsactiviteiten op de campus weer mogelijk zijn:

  •         hebben practica voorrang;
  •         volg je voor masteronderzoeksprojecten op de campus vergelijkbare richtlijnen als voor aio-projecten (en het andere onderzoek).

4. Voor (her)tentamens die uitgesteld zijn, zijn er twee opties:

  • Het  tentamen wordt op een alternatieve manier afgenomen (mondeling, online,  opdracht etc.) De opleiding kan een andere datum kiezen waarbij  studeerbaarheid, planbaarheid en tijdig informeren van studenten  belangrijk zijn.
  • Of  het tentamen moet op de oorspronkelijke manier worden afgenomen en  opnieuw geroosterd worden. Het onderwijsbureau inventariseert dit en  geeft de opnieuw te roosteren tentamens door aan SOZ. Daarbij kan de  opleiding niet zomaar een datum kiezen en het zal in ieder geval een  datum na 29 juni betreffen.

Voor aanvullende vragen kun je contact opnemen met corona.educatie.beta@listserver.vu.nl.

Centraal informatiepunt Online Onderwijs

Op maandag 23 maart is er op de Canvas omgeving van de VU een nieuw centraal informatiepunt voor Online Onderwijs gelanceerd: Online Education. Dit informatiepunt ondersteunt docenten bij de overgang naar online onderwijs en alternatieve vormen van toetsen en vervangt de oude pagina 'Online Education in the context of Corona'.

Elke werkdag van 12:00 tot 13:00 uur is er een online spreekuur over online onderwijs. Kijk op Online Education voor meer informatie.

ZOOM

Vele collega’s gebruiken de software ZOOM al voor onderwijs en/of overleg op afstand. Om dit nog toegankelijker te maken, heeft de VU een instellingslicentie afgesloten. Met een gratis account kun je tot 100 mensen in een meeting plaatsen, en kan de meeting maximaal 40 minuten duren. Met de licentie kun je tot 300 mensen in een meeting plaatsen, en kan de meeting 24u duren.

Ga naar https://zoom.us/  en klik op ‘sign in’ als je al een account hebt, of op ‘sign up, it’s free’ om een nieuw account aan te maken. Gebruik je VU-mailadres.

ZOOM herkent de uitgang ‘@vu.nl’ en zal vragen of je jouw account wil toevoegen aan het VU account (‘Join Zoom Vrije Universiteit’s Zoom Account’). Klik op ‘Join the account’. Je hebt nu toegang tot alle functies van Zoom.

Zie voor meer informatie over Zoom VUnet. Hier vind je ook een verkorte VU-handleiding voor werken met ZOOM.