Practica

Samen met vertegenwoordigers van de onderwijsdomeinen van de faculteit hebben we geïnventariseerd uit welke onderdelen practica meestal bestaan en welke alternatieve invulling van een practicum mogelijk is. Aanbeveling is na te gaan of elk onderdeel perse noodzakelijk is en of de volgorde van de verschillende stappen kan worden gewijzigd. Een aanbeveling is ook om vast te stellen wat een student minimaal als onderdeel van ene practicum moet doen.

We zullen bij de vakcoördinatoren (practicumcoördinatoren) inventariseren voor welke alternatieve invulling zij kiezen en, zodra dat duidelijk is wanneer en onder welke voorwaarden practica weer op de VU verzorgd kunnen worden, het practicum onderwijs opnieuw roosteren. We verwachten dat we het practicum onderwijs gefaseerd zullen moeten opstarten. We zullen de ruimte benutten die vrij komt door de rest van het onderwijs online te houden.  Op basis van de inventarisatie zullen we prioriteren. Het opnieuw roosteren zal in samenspraak met de practicumcoördinatoren plaatsvinden.

Bekijk hier de handreiking (pdf).

Voor aanvullende vragen kun je contact opnemen met onderwijsbeleid.beta@vu.nl.