Prioritering onderwijs

Hoewel we nog niet zeker weten hoe de Coronacrisis zich de komende maanden zal ontwikkelen, gaan we er vanuit dat op de hele campus de richtlijn van 1,5 meter afstand zal blijven gelden. Dat betekent dat er vanaf september slechts beperkte mogelijkheden zullen zijn om onderwijs op de campus te geven.

Het Faculteitsbestuur heeft besloten voorrang te geven aan campusgebonden onderwijs (practica), eerstejaarsonderwijs en het Faculteitsbestuur streeft ernaar de ouderejaarsstudenten tijdens het eerste semester onderwijs op de campus te kunnen aanbieden. In deze notitie worden alle principes benoemd die de Faculteit der Bètawetenschappen voor de prioritering van het onderwijs hanteert. Opleidingsdirecteuren en opleidingscoördinatoren kunnen deze prioritering als leidraad gebruiken voor het inrichten van het onderwijs.