Veldwerken

Samen met een aantal vertegenwoordigers van opleidingen waar veldwerken plaatsvinden hebben we geïnventariseerd welke knelpunten zich nu voordoen en of en zo ja welke mogelijkheden er zijn om in het curriculum te schuiven. Conclusie was dat er niet één oplossing is voor al het veldwerk in de faculteit maar dat er per vak oplossingen gevonden moeten worden. In bijgaande notitie worden een paar suggesties gedaan. We inventariseren de oplossingen die voor de verschillende veldwerken worden gekozen en stemmen met opleidingen en roosteraars af of dit haalbaar is. Verder zullen we de goede suggesties die de inventarisatie oplevert op deze pagina delen.

Bekijk hier de handreiking (pdf). 

Voor aanvullende vragen kun je contact opnemen met onderwijsbeleid.beta@vu.nl.