Aardwetenschappen en Aarde & Economie

  • Evolutionary Origin of Life and its Driving Forces. (A_HP001), 6 EC. Wordt eens in de twee jaar aangeboden! Periode: januari-april, wekelijks op dinsdag van 17:00 – 20:00 uur; Contactpersoon: Prof. dr. N.M. van Straalen.
  • Crises in Biology (Honours Programme Universiteit Leiden), 6 EC, voor HP studenten AW, AE, BIO, G&L, en BMW Periode: jaarlijks; in de eerste twee weken van juni op maandag t/m donderdag van 17:00 - 20:00; laatste twee weken van augustus: 14 dagen excursie in Normandië; Contactpersoon: Prof. dr. J.R. Wijbrans.
Een uitgebreide beschrijving van de cursussen kun je vinden in de studiegids
Contact opnemen met cursuscoördinator met vragen over exacte data en tijden
Opgeven via VUnet.


Het facultaire deel van de BSc Honours programmes Aardwetenschappen (AW) en Aarde en economie (A&E) kan worden ingevuld met:
  • Twee stervarianten van bestaande cursussen binnen de verplichte specialisatierichting van je bacheloropleiding. De stervariant van de cursus is gericht op verdieping en heeft een omvang van 3 EC boven de normale studielast van de cursus. Binnen de stervariant wordt een individueel begeleid literatuuronderzoek uitgevoerd naar een specifiek onderwerp dat binnen de cursus aan de orde komt. Dit literatuuronderzoek wordt afgesloten met een schriftelijk verslag.
  • - Studenten Aardwetenschappen: een individueel vastgestelde onderwijsmodule op een aardwetenschappelijk deelgebied dat geen deel uitmaakt van het verplichte specialisatieprogramma van de student. (Bijvoorbeeld: een student Richting I (geologie) volgt een individueel vastgesteld onderwijsprogramma uit het specialisatieprogramma Richting II (fysische geografie) of een student fysische geografie volgt een individueel vastgesteld en begeleid onderwijsprogramma op het gebied van de geoarcheologie; (andere combinaties zijn ook mogelijk). De omvang van deze module is 6 EC en is gericht op verbreding. Zij wordt afgesloten met een mondeling assessment.
    - Studenten Aarde en economie: de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde (FEWEB) biedt eveneens een honoursprogramma aan. A&E-studenten kunnen het vak “Behavioral Foundations of Economics and Finance” volgen. Andere vakken uit het FEWEB-honoursprogramma kunnen mogelijk gevolgd worden na overleg.
  • Een individuele onderzoeksmodule (de honours bachelorthesis) met een omvang van 12 EC. Deze specifieke honours bachelorthesis betreft een onderzoek binnen één van de wetenschappelijke afdelingen van de faculteit (bijvoorbeeld laboratorium- of modelleeronderzoek) en wordt begeleid door een staflid van die afdeling. Dit onderzoek wordt afgesloten met een schriftelijk verslag en een mondelinge presentatie. Doelstelling van deze onderzoeksmodules is verdieping en de verdere ontwikkeling van academische vaardigheden en onderzoeksvaardigheden. 
  • Een uitbreiding van de reguliere bachelorthesis met maximaal 6 EC bovenop de bestaande studiepunten voor de bachelorthesis. Doelstelling van deze uitbreiding van de bestaande onderzoeksmodule (bachelorthesis) is verdieping en de verdere ontwikkeling van academische vaardigheden en onderzoeksvaardigheden. Dit onderzoek wordt afgesloten met een schriftelijk verslag en een mondelinge presentatie.