Information Sciences

Information Sciences

Het Information Sciences honoursaanbod biedt de volgende mogelijkheden voor de invulling van de 12 EC:

  • Verdieping van de bacheloropdracht door middel van een individueel door de verantwoordelijk docent intensief gecoachte uitbreiding. De uitbreiding kan bestaan uit een vervolgonderzoek (uitbreiding van de bachelorthesis), een separate scriptie (honours thesis), een concept-publicatie etc. Voor een dergelijke verdieping geldt een studielast van 6 EC.
  • Privatissimum van 6 EC: het bestuderen en uitwerken van een caput selectum binnen de opleiding (major), in direct terugkoppeling met de verantwoordelijk docent.

In OER deel B van 2017-2018 staat vervolgens in Artikel 6.1: De wijze van toelating, het facultaire honoursaanbod en de wijze om hier invulling aan te geven wordt via de website bekend gemaakt. 

a. In overleg met je studieadviseur kan je invulling geven aan bovenstaande facultaire delen. 

b. Het facultaire honoursaanbod kan voor de studenten in de hieronder genoemde opleidingen tevens worden ingevuld met:
 

Stervarianten van een aantal cursussen binnen de verplichte cursussen van je bachelor. De stervariant is gericht op verdieping en heeft een omvang van 3 EC boven de normale studielast van de cursus. Binnen de stervariant doe je bijvoorbeeld individueel begeleid literatuuronderzoek naar een specifiek onderwerp dat binnen de cursus aan de orde komt. Dit literatuuronderzoek rond je af met een schriftelijk verslag. 


Nader informatie volgt. Voor concrete vragen neem contact op met Alexandru Iosup.