Levenswetenschappen

  • Five o’clock Neurosciences. (A_HP003), 6 EC. Wordt eens in de twee jaar aangeboden! Periode: maart mei, wekelijks op woensdag van 17:00 – 20:00 uur; Contactpersoon: Prof. dr. H.D. Mansvelder.
  • Evolutionary Origin of Life and its Driving Forces. (A_HP001), 6 EC. Wordt eens in de twee jaar aangeboden! Periode: januari-april, wekelijks op dinsdag van 17:00 – 20:00 uur; Contactpersoon: Prof. dr. N.M. van Straalen.
  • Communication and Innovation in Health and Life Sciences. (A_HP002), 6 EC. Jaarlijks in de periode april-juni; Contactpersoon: Dr. Tjerk Jan Schuitmaker - Warnaar
  • Nutrition for healthy growth and development in the city. (A_HP004), 6 EC, Jaarlijks in de periode september-december, wekelijks op woensdag van 17:30 - 19:30 uur. Coördinator en contactpersoon: Prof. dr. Jaap Seidell.
  • Crises in Biology (Honours Programme Universiteit Leiden), 6 EC, voor HP studenten AW, AE, BIO, G&L, en BMW Periode: jaarlijks; in de eerste twee weken van juni op maandag t/m donderdag van 17:00 - 20:00; laatste twee weken van augustus: 14 dagen excursie in Normandië; Contactpersoon: Prof. dr. J.R. Wijbrans

Een uitgebreide beschrijving van de cursussen kun je vinden in de studiegids.Contact opnemen met cursuscoördinator met vragen over exacte data en tijdenOpgeven via VUnet.

Stervarianten  

Van bestaande 2e en 3e jaars curssussen van je BSc opleiding, inclusief die van de minoren, kan, in overleg met de betrokken docent en je HP tutor, een zg. stervariant worden gedaan. Een stervariant is gericht op verdieping en heeft een omvang van 3 EC boven de normale studielast van de cursus. Binnen de stervariant doe je een individueel begeleid literatuuronderzoek naar een specifiek onderwerp dat binnen de cursus aan de orde komt. Dit literatuuronderzoek rond je af met een schriftelijk verslag. Belangrijk hierbij is dat tijdig contact wordt opgenomen met de betrokken docent/ coördinator van de cursus. 
Voor aanmelding, de beschrijving, en beoordeling van de stervariant, dien je gebruik te maken van het ‘Honours-extenstion/stervariant-manual’ document op de Canvas site ‘Honours programme FALW’. Als je daar niet bij kunt, email FALW-HP coördinator. 

Uitbreiding van de reguliere bachelorstage 
Maximaal 6 EC bovenop de studiepunten voor de reguliere bachelorstage. Doelstelling van deze uitbreiding is verdieping en de verdere ontwikkeling van academische vaardigheden en onderzoeksvaardigheden. Dit onderzoek wordt afgesloten met een schriftelijk verslag en een mondelinge presentatie. 

Alternatieven 
Het kan zijn dat je naast bovengenoemde Honoursactiviteiten, bijvoorbeeld graag een cursus wil volgen van een andere opleiding parallel aan een reguliere BSc cursus, en die mee wil laten tellen voor je Honours Programma, of dat je een summerschool wil volgen, of nog een andere variant. In al deze gevallen moet je tijdig contact opnemen met de FALW-HP coördinator of je HP-tutor om te kijken of dit mogelijk is en of je de behaalde studiepunten mee kunt laten tellen voor het facultaire deel van je Honoursprogramma.