Natural Science & Mathematics

Het Natural Science & Mathematics honoursaanbod biedt de volgende mogelijkheden voor de invulling van de 12 EC:

  • Verdieping van de bacheloropdracht door middel van een individueel door de verantwoordelijk docent intensief gecoachte uitbreiding. De uitbreiding kan bestaan uit een vervolgonderzoek (uitbreiding van de bachelorthesis), een separate scriptie (honours thesis), een concept-publicatie etc. Voor een dergelijke verdieping geldt een studielast van 6 EC.
  • Privatissimum van 6 EC: het bestuderen en uitwerken van een caput selectum binnen de opleiding (major), in direct terugkoppeling met de verantwoordelijk docent.

In OER deel B van 2017-2018 staat vervolgens in Artikel 6.1: De wijze van toelating, het facultaire honoursaanbod en de wijze om hier invulling aan te geven wordt via de website bekend gemaakt.

a. In overleg met je studieadviseur kan je invulling geven aan bovenstaande facultaire delen.

b. Het facultaire honoursaanbod kan voor de studenten in de hieronder genoemde opleidingen tevens worden ingevuld met:


Stervarianten van een aantal cursussen binnen de verplichte cursussen van je bachelor. De stervariant is gericht op verdieping en heeft een omvang van 3 EC boven de normale studielast van de cursus. Binnen de stervariant doe je bijvoorbeeld individueel begeleid literatuuronderzoek naar een specifiek onderwerp dat binnen de cursus aan de orde komt. Dit literatuuronderzoek rond je af met een schriftelijk verslag.

Cursussen met stervariant zijn:

Science Bussiness & Innovation (SBI)

1e jaar:
X_430565 Duurzame chemie
X_420196 Innovatieproject Energie

2e jaar:
X_420225 Innovatieproject Diagnostiek en Gezondheid
X_420226 Innovatieproject Alternative Fuels

3e jaar:
X_430509 Bachelor Project

Farmaceutische Wetenschappen

1e jaar:
X_430580 van Atoom tot Biomolecuul van Gen tot Geneesmiddel (nieuwe vakcode, per 2014-2015 samengevoegd uit Biochemie en van Gen tot Geneesmiddel)

2e jaar: 
X_435103 Molecular Modeling 

3e jaar: 
X_430537 Project ziekten, moleculen en beeldvorming (maar kan roostertechnisch lastig zijn omdat het een project betreft met een aantal keren verplichte aanwezigheid) 
X_430080 Structuurbiologie

De omvang is 6 EC per module. Deze zijn gericht op verbreding. De cursus of project rond je af met een proeve van bekwaamheid. Bijvoorbeeld een verslag, een presentatie of een toets. 

Procedure
Gewenste procedure: naast inschrijven voor het vak ook aanmelden bij docent.

Medische Natuurwetenschappen (MNW)

1e jaar:
Van gen tot geneesmiddel
Natuurkunde en gezondheid

2e jaar:
Optica en Optisch Waarnemen
Medische patho  fysiologie II 

3e jaar:
Gezondheidszorgsystemen
(Inleiding systeembiologie)*

*Over Inleiding systeembiologie is nog geen uitsluitsel.

Natuurkunde (Joint degree, UvA)

1e jaar:
5092MOST3Y Moderne sterrenkunde (3 EC)
50921QUA3Y  Quantumfysica 1; honours (3 EC)

2e jaar:
5092ASNA3Y Asymmetrieën in natuurwetten (3 EC)
50922QUA3Y Quantumfysica 2; honours (3EC)

3e jaar:
5092ASNA3Y Asymmetrieën in natuurwetten (3 EC)
5092PITF3Y From Path Integrals to Field Theory (3 EC)

Scheikunde (Joint degree, UvA) (12 EC vanaf 2de semester)

6 EC bedrijfsstage (alleen voor VNCI studenten)
Extra onderzoeksproject (verlenging P6 project in zomer tussen jaar 2 en 3)
(De kwaliteit van deze verlengde onderzoeksprojecten moet gewaarborgd worden door afstemming met de verschillende coördinatoren per onderzoeksgroep.)

Extra keuzevakken P5 jaar 2, P1, 2 en 4 jaar 3
6 EC SK HP vak (Joost Reek op het gebied van fysische chemie)

Business Analytics

1. Het Honours project Business Analytics:

Vaknaam: Honours project Business Analytics

Studiepunten: 6 EC

Vakcode: X_417011

Coördinator: Annemieke van Goor-Balk

Docenten: diverse

Periode: kan in iedere periode (1 t/m 6)

Omschrijving: Als onderdeel van het honours programma Business Analytics doen studenten een onderzoeksproject onder begeleiding van een staflid van de afdeling wiskunde of informatica. De studenten leggen hun bevindingen vast in een rapport en geven een presentatie tijdens een BA Research Paper presentatiemiddag.

Doelgroep: 3 BA (Honours studenten)

Opmerkingen: Studenten dienen zich vooraf te melden bij Annemieke van Goor (H.J.M.van.Goor-Balk@vu.nl).

2. Daarnaast 6 ec uit onderstaande lijst:

Wiskunde:
X_400298: Wiskundig modelleren 1 (p3, 3 ec)
X_401107: Grafentheorie (p2, 3ec)
X_400386: Complexe Analyse (p4+p5, 6ec)
X_400299: Wiskundig modelleren 2 (p6, 3 ec)
X_400020: Inleiding Dynamische Systemen (p3, 3 ec)

Informatica:
X_400083: Knowledge and Data (p1, 6ec)
X_400487: Computernetworks (p2, 6ec)
X_401047: Collective Intelligence (p2, 6ec)
X_401086: Intelligent Systems (p3, 6ec)

Informatie, Multimedia en Management:
X_400435: Information Retrieval (p2, 6ec)

Econometrie:
E_EOR2_ME1: Mathematical Economics I (P1+p2, 6ec)

Wiskunde

In overleg met studieadviseur Corrie Quant.