Natural Science & Mathematics

Het Natural Science & Mathematics honoursaanbod biedt de volgende mogelijkheden voor de invulling van de 12 EC:

  • Verdieping van de bacheloropdracht door middel van een individueel door de verantwoordelijk docent intensief gecoachte uitbreiding. De uitbreiding kan bestaan uit een vervolgonderzoek (uitbreiding van de bachelorthesis), een separate scriptie (honours thesis), een concept-publicatie etc. Voor een dergelijke verdieping geldt een studielast van 6 EC.
  • Privatissimum van 6 EC: het bestuderen en uitwerken van een caput selectum binnen de opleiding (major), in direct terugkoppeling met de verantwoordelijk docent.

In OER deel B van 2017-2018 staat vervolgens in Artikel 6.1: De wijze van toelating, het facultaire honoursaanbod en de wijze om hier invulling aan te geven wordt via de website bekend gemaakt.

a. In overleg met je studieadviseur kan je invulling geven aan bovenstaande facultaire delen.

b. Het facultaire honoursaanbod kan voor de studenten in de hieronder genoemde opleidingen tevens worden ingevuld met:


Stervarianten van een aantal cursussen binnen de verplichte cursussen van je bachelor. De stervariant is gericht op verdieping en heeft een omvang van 3 EC boven de normale studielast van de cursus. Binnen de stervariant doe je bijvoorbeeld individueel begeleid literatuuronderzoek naar een specifiek onderwerp dat binnen de cursus aan de orde komt. Dit literatuuronderzoek rond je af met een schriftelijk verslag.

Cursussen met stervariant zijn:

Science Bussiness & Innovation (SBI)

1e jaar:
X_430565 Duurzame chemie
X_420196 Innovatieproject Energie

2e jaar:
X_420225 Innovatieproject Diagnostiek en Gezondheid
X_420226 Innovatieproject Alternative Fuels

3e jaar:
X_430509 Bachelor Project

Farmaceutische Wetenschappen

1e jaar:
Bij goede studieresultaten kan er in sommige gevallen al aan honoursvakken worden begonnen in het eerste jaar. Neem indien je hier interesse in hebt contact op met de studieadviseur.

2e jaar:
X_HP430580 Moleculaire principes (3EC). Start in periode 1, planning in overleg met de docent.
X_HP435081 Identificatietechnieken (3EC) periode 5 en 6.
X_HP435103 Moleculaire modeling (3EC) periode 5 en 6.

3e jaar:
X_HP002 Honours uitbreiding bachelorproject (6EC). Planning in overleg met bachelorproject coördinator.

Gewenste procedure:
Naast inschrijven voor het vak graag ook aanmelden bij docent.

Medische Natuurwetenschappen (MNW)


Vakken
Periode
EC
Jaar 1
Klinische analytische chemie
Natuurkunde en gezondheid
3
5
3
3
Jaar 2
Optica en optisch waarnemen
Project kanker
4
6
3
3
Jaar 3
Inleiding systeembiologie
Gezondheidszorgsystemen
4
4
3
3

Natuurkunde (Joint degree, UvA)

1e jaar:
5092MOST3Y Moderne sterrenkunde (3 EC)
50921QUA3Y  Quantumfysica 1; honours (3 EC)

2e jaar:
5092ASNA3Y Asymmetrieën in natuurwetten (3 EC)
50922QUA3Y Quantumfysica 2; honours (3EC)

3e jaar:
5092ASNA3Y Asymmetrieën in natuurwetten (3 EC)
5092PITF3Y From Path Integrals to Field Theory (3 EC)

Scheikunde (Joint degree, UvA) (12 EC vanaf 2de semester)

6 EC bedrijfsstage (alleen voor VNCI studenten)
Extra onderzoeksproject (verlenging P6 project in zomer tussen jaar 2 en 3)
(De kwaliteit van deze verlengde onderzoeksprojecten moet gewaarborgd worden door afstemming met de verschillende coördinatoren per onderzoeksgroep.)

Extra keuzevakken P5 jaar 2, P1, 2 en 4 jaar 3
6 EC SK HP vak (Joost Reek op het gebied van fysische chemie)

Business Analytics

Courses for the Honours Programme in the third year of the bachelor’s programme Business Analytics cohort 2016 academic year 2019/2020 (departemental courses)

1. Honours Project Business Analytics:

Course name: Honours Project Business Analytics
Credits: 6 EC
Course code: X_417011
Coordinator: Annemieke van Goor-Balk
Examinator : one of the staff members of Business Analytics
Period: possible in each period (1 to 6)
Desciption: As a part of the Business Analytics honours program Business Analytics , students conduct a research project under the guidance of a staff member of the Mathematics or Computer Science department. The students capture their findings in a report and give a presentation during a BA Research Paper presentation afternoon.
Target audience: 3 BA Honours studenten
Remarks: Students must notify the coordinator Annemieke van Goor (h.j.m.van.goor-balk@vu.nl) two months in advance.

2. Additionally 6 EC (or at most 12 EC) from the list below:

Name of educational componentcourse codenr of EClevel
Introduction to Mathematical ModellingXB_00063100
Discrete MathematicsXB_00086100
Mathematical Modelling of Dynamical SystemsXB_00076100
Complexe AnalyseX_4003866300
Mathematical AnalysisXB_00096100
Dynamische Systemen/Dynamical SystemsX_4006376300
Knowledge and DataX_4000836300
Computer NetworksX_4004876100
Intelligent SystemsX_4010866200
Mathematical Economics IE_EOR2_ME16200

Wiskunde

In overleg met studieadviseur Corrie Quant.