Premaster Artificial Intelligence

artificial-intelligence 

Belangrijk: Coronavirus update
Normaal gesproken moeten studenten hun bachelor of premaster hebben afgerond om te mogen starten met een master. Dit noemen we een ‘harde knip’. Echter zorgt de coronacrisis er bij sommige studenten voor dat zij hun studie deels hebben moeten staken en hierdoor ongewenst studievertraging oplopen.

Er is onderzocht hoe er een uitzondering gemaakt kan worden in deze harde knip voor (pre)masterprogramma’s op de VU. Dit betekent dat, onder bepaalde voorwaarden, studenten die vanwege de Coronacrisis enkele vakken missen (dit mag ook het eindproject zijn) in hun vooropleiding, tóch volgend jaar kunnen starten met hun premasteropleiding op de VU. Dit is een eenmalige maatregel. De missende vakken moeten tijdens het collegejaar 2020-2021 alsnog worden afgerond, uiterlijk 31 augustus 2021. Lees hieronder wat welke regels gelden voor toelating tot het premasterprogramma Artificial Intelligence

Premaster programma Artificial Intelligence
Voor toelating tot dit premasterprogramma gelden de volgende regels:

Doelgroep    Aantal EC minimaal behaald / % EC behaald
HBO Bachelorstudenten210 EC
WO studenten       
150 EC

Let op: los van bovenstaande EC regels, zijn andere toelatingseisen die het premasterprogramma stelt nog steeds van toepassing. Om toegelaten te worden tot de premaster moet hieraan worden voldaan.


Vraag de zachte knip aan
Voldoe je aan deze voorwaarden of verwacht je hier uiterlijk 31 augustus aan te voldoen? Vraag dan uiterlijk 1 augustus de zachte knip aan. Dit kun je doen door het formulier in te vullen.
Wil je in september starten met een premasterprogramma? Vul dan het formulier voor zachte knip naar premaster in. 


De premaster Artificial Intelligence (AI) is bedoeld voor studenten met een universitaire of HBO opleiding in een aan AI gerelateerde richting die niet direct toegang geeft tot de Master AI. Dit kan uiteenlopen van een meer technische informatica gerelateerde opleiding tot een opleiding in het gezondheidsdomein. Na afronding van de premaster, kun je instromen in de Master AI. Per individuele student wordt een vakkenpakket samengesteld van maximaal 30 ECTS. Het vakkenpakket is afhankelijk van de deficiënties die weggewerkt moeten worden.

De premaster dien je in één collegejaar af te ronden. Het is dan ook niet mogelijk om je her in te schrijven voor de premaster. Algemene informatie over het volgen van de premaster, kun je hier vinden. Wees er van bewust dat de Bètafaculteit géén 'premaster assessment' verplicht stelt.

TOELATING

De premaster Artificial Intelligence is bedoeld voor studenten met een universitaire of HBO opleiding in een aan AI gerelateerde richting. Indien je interesse hebt in het volgen van de premaster AI, dien je jezelf voor deze premaster aan te melden via Studielink.

Daarna dien je contact op te nemen met de mastercoordinator van Artificial Intelligence, dr. Jakub Tomczak: j.m.tomczak@vu.nl. Vergeet daarbij niet jouw cijferlijst en CV bij te voegen. Aan de hand daarvan zal namelijk bepaald worden of je kan worden toegelaten tot de premaster.

Indien je algemene vragen hebt over de premaster kun je contact opnemen met het Onderwijsbureau: toelating.beta@vu.nl. De deadline voor aanmelding is 15 juli.

CONTACT

Indien je vragen hebt over de premaster Artificial Intelligence, neem dan contact op met het Onderwijsbureau van de Bètafaculteit: toelating.beta@vu.nl.