Premaster Bioinformatics and Systems Biology

bioinformatics-and-systems-biology

Belangrijk: Coronavirus update
Normaal gesproken moeten studenten hun bachelor of premaster hebben afgerond om te mogen starten met een master. Dit noemen we een ‘harde knip’. Echter zorgt de coronacrisis er bij sommige studenten voor dat zij hun studie deels hebben moeten staken en hierdoor ongewenst studievertraging oplopen.

Er is onderzocht hoe er een uitzondering gemaakt kan worden in deze harde knip voor (pre)masterprogramma’s op de VU. Dit betekent dat, onder bepaalde voorwaarden, studenten die vanwege de Coronacrisis enkele vakken missen (dit mag ook het eindproject zijn) in hun vooropleiding, tóch volgend jaar kunnen starten met hun premasteropleiding op de VU. Dit is een eenmalige maatregel. De missende vakken/EC’s moeten tijdens het collegejaar 2020-2021 alsnog worden afgerond, uiterlijk 31 augustus 2021. Lees hieronder wat welke regels gelden voor toelating tot het premasterprogramma Bioinformatics and Systems Biology.

Premaster programma Bioinformatics and Systems Biology.
Voor toelating tot dit premasterprogramma gelden de volgende regels:

Doelgroep    Aantal EC minimaal behaald / % EC behaald
HBO Bachelorstudenten210 EC
WO studenten 
150 EC
Let op: los van bovenstaande EC regels, zijn andere toelatingseisen die het premasterprogramma stelt nog steeds van toepassing. Om toegelaten te worden tot de premaster moet hieraan worden voldaan.


Vraag de zachte knip aan
Voldoe je aan deze voorwaarden of verwacht je hier uiterlijk 31 augustus aan te voldoen? Vraag dan uiterlijk 1 augustus de zachte knip aan. Dit kun je doen door het formulier in te vullen.
Wil je in september starten met een premasterprogramma? Vul dan het formulier voor zachte knip naar premaster in.


De premaster Bioinformatics and Systems Biology is bedoeld voor studenten met een universitaire of HBO opleiding met een vakkenpakket dat niet direct toegang geeft tot de Master Bioinformatics and Systems Biology. Vooral studenten vanuit HLO / HBO Life Science opleidingen raden wij aan eerst een premaster te volgen. Ook studenten die meer dan één deficiëntie hebben voor de MSc Bioinformatics and Systems Biology adviseren wij eerst de pre-master te volgen. De mogelijke deficiënties voor de MSc zijn:

  1. Calculus of lineaire algebra,
  2. Programmeren in Python, en
  3. Biochemie of moleculaire celbiologie.

Bij twijfel, schrijf je in voor het Master programma, en neem contact op met de mastercoördinator.
 
Per student wordt een vakkenpakket samengesteld van maximaal 30 ECTS. Deze punten moeten binnen één academisch jaar behaald worden. Bij succesvol afronden van de pre-master, geeft dit toegang tot de Master Bioinformatics and Systems Biology. Het vakkenpakket is afhankelijk van de deficiënties die weggewerkt moeten worden. Het vakkenpakket is voor de meeste studenten identiek aan de BSc Minor Bioinformatics and Systems Biology.

Toelating

Indien je interesse hebt in het volgen van de pre-master Bioinformatics and Systems Biology, meld je dan zelf voor deze pre-master aan via Studielink. Vergeet daarbij niet een motivatiebrief, je cijferlijst en CV bij te voegen. Aan de hand daarvan zal namelijk bepaald worden of je kan worden toegelaten tot de premaster.

Voor inhoudelijke vragen over het premaster programma kun contact opnemen met Laura Hoekstra, via bscminorbsb.beta@vu.nl. Voor vragen over toelating en doorstroom naar het MSc programma email: info-msc-bsb.beta@vu.nl.

Indien je algemene vragen hebt over de pre-master kun je contact opnemen met het Onderwijsbureau: toelating.beta@vu.nl. De deadline voor aanmelding is 15 juli.