Premaster Gezondheidswetenschappen

healthscience 

Wil je na je paramedische hbo-opleiding doorstuderen om je carrière verder voort te zetten op academisch niveau? Dan is de premaster Health Sciences voor jou de volgende stap. Met dit eenjarige studieprogramma word je voorbereid op de master Health Sciences, onder andere door het wegwerken van deficiënties in onderzoeksmethodologie en statistiek, en het volgen van een masterspecialisatiecursus. Het onderwijs wordt gegeven in het Nederlands. De premaster start alleen in september.

Premaster programma 

De premaster bestaat uit een eenjarig deeltijd programma (30 EC) dat alleen in september start en waarin studenten 5 cursussen van elk 6 EC volgen. Er is één contactdag per week (hierbij wordt uitgegaan van een 21-urige studieweek). De contacturen zijn gepland op dinsdag of op vrijdag, dit kan per premastercursus verschillen. LET OP: de master Health Sciences waar de premaster je op voorbereidt is een voltijds opleiding.

Premasterstudenten volgen drie cursussen methodologie/biostatistiek, één cursus kwalitatief onderzoek en in principe één specialisatiecursus, die voorbereidend is op een mogelijke masterspecialisatie binnen de MSc Health Sciences. Daarnaast loopt door de premastervakken een leerlijn voor de ontwikkeling van academische vaardigheden, zoals wetenschappelijk schrijven, mondeling presenteren en informatievaardigheden. 

De opbouw van de premaster kun je vinden in het jaarschema. De complete cursusbeschrijvingen kan je vinden in de studiegids.

Doorstroom naar de MSc Health Sciences of MPA

Wanneer je het premasterjaar volledig succesvol hebt afgerond (30 EC binnen 1 jaar behaald), dan heb je direct toegang tot de Master Health Sciences aan de VU. De studiepunten van het premasterjaar zijn één jaar geldig, dat betekent dat je na de premaster direct start aan de Master en je de premaster dus ook moet afronden in het jaar dat je eraan begint.

Doelgroep

De premaster is bedoeld voor studenten met een afgeronde paramedische HBO opleiding en een academische denkhouding. Omdat de premaster toegang geeft tot de MSc Health Sciences, gelden (indirect) de toelatingscriteria voor de MSc Health Sciences. Het doel van de premaster is het wegwerken van deficiënties op het gebied van onderzoeksmethodologie en biostatistiek, zodat studenten na het succesvol doorlopen van de premaster aan de 12 EC biostatistiek en 6 EC epidemiologie voldoen. De 30 EC biologische kennis dient opgedaan te zijn tijdens de HBO opleiding. Voor diverse HBO opleidingen is dit toereikend:

Ergotherapie, Fysiotherapie, Logopedie, Medisch Beeldvormende Radiotherapeutische Technieken (MBRT), Mensendieck, Mondzorgkunde, Oefentherapie Cesar, Optometrie, Verloskunde, Verpleegkunde en Voeding & Diëtetiek. 
Indien je een andere HBO opleiding hebt gevolgd, dien je contact op te nemen met de toelatingscommissie.

Overzicht informatie Premaster

Taal:Nederlands
Duur:1 jaar (30 EC)
Aanmelden voor:1 juni
Startdatum:September
Voorbereidend op:Master Health Sciences
Interessegebied:Health and Life Sciences
Toelatingseisen:Alle gezondheidsgerelateerde HBO-opleidingen geven direct toegang tot de premaster (mits aan de Engelse Taaltest is voldaan). 
Studenten met een WO-vooropleiding die afgewezen worden voor de Master Health Sciences worden niet toegelaten tot de Premaster. 

Studenten dienen een Engelse Taaltoets te behalen om te kunnen worden toegelaten.
Kosten:Informatie over de kosten van het studieprogramma vind je op de VU-website. 

Let op:
  • Je krijgt geen restitutie van de kosten van het studieprogramma op basis van uitschrijving/beëindiging halverwege het studiejaar.

Studiefinanciering
Voor vragen over studiefinanciering, studentenlening en/of OV-studentenkaart kun je contact opnemen met DUO-IB-groep. 

Na de premaster
Alleen als je het premasterjaar volledig succesvol hebt afgerond, heb je direct toegang tot de Master Health Sciences aan de VU. De studiepunten van het premasterjaar zijn een jaar geldig, dat betekent dat je na de premaster direct start aan de Master.

Toelating

Aanmelden premaster

De aanmeldprocedure voor de premaster staat uitgebreid beschreven op de VU-website. Per collegejaar 2018/19 is het premaster assessment vervangen door de taalvaardigheidstoets TOEFL-ITP. 

Taaleis Engels

De premaster Health Sciences bereidt studenten voor op de (Engelstalige) master Health Sciences. Voor instroom in een Engelstalige master is, is sinds enkele jaren vastgelegd dat studenten dienen aan te tonen de Engelse taal voldoende te beheersen. Omdat de premaster bedoeld is om deficiënties weg te werken m.b.t. onderzoeksmethodologie en statistiek, maar niet specifiek op het gebied van Engelse taalvaardigheden, is deze taaleis met ingang van collegejaar 2018/19 ingesteld als toelatingseis voor de premaster. Voor studenten die hun Engelstalige masteropleiding aan de VU willen doen is de VU-test Engelse Taalvaardigheid (TOEFL-ITP) ontwikkeld. Deze toets wordt aangeboden door het Taalloket. Op deze website vind je meer informatie over de inhoud en toetsingsdata. De minimale score op de TOEFL-ITP voor toelating is 580 punten.

LET OP: je ontvangt de uitslag van de toets ongeveer 3 weken na de toetsdatum. Zorg dus dat je de toets behaald hebt voordat de inschrijving sluit. In één keer slagen voor de TOELF-ITP is niet gegarandeerd.

Je wordt vrijgesteld van de TOEFL-ITP test als je bij één van de onderstaande tests hebt voldaan aan de gegeven normscore, en deze score nog geldig is op het moment dat je met de premaster start. Dat wil zeggen dat niet langer dan twee jaar voor aanvang van de opleiding voldaan is aan tenminste één van de onderstaande normen:

    - IELTS (academic) 6.5 
    - TOEFL paper based test: 580 
    - TOEFL internet based test: 92 
    - Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE) score A, B of C (NB: dit komt overeen met level C2) 
    - Cambridge Certificate of Advanced English (CAE) score A, B of C (NB: dit komt overeen met level C1/C2)

Nadat je de Engelse Taaltest behaald hebt, dien je deze te uploaden in VUnet (dit is niet mogelijk in Studielink). Je kunt deze uploaden onder Testuitslag Engelse Taaltest of onder Cijferlijst. Indien uploaden in VUnet niet lukt, kun je jouw testuitslag ook toesturen naar toelating.beta@vu.nl

Veel gestelde vragen

Via onderstaande link vind je de antwoorden op een aantal veel gestelde vragen. Subkopje: FAQ Premaster Gezondheidswetenschappen

Contact

Staat het antwoord op je vraag niet op deze site, neem dan contact op met het onderwijsbureau (toelating.beta@vu.nl)