Premaster Health Sciences

Premaster Gezondheidswetenschappen 

Wil je na je (para)medische HBO-opleiding doorstuderen om je carrière verder voort te zetten op academisch niveau? Dan is de premaster Health Sciences voor jou de volgende stap. Met dit eenjarige studieprogramma word je voorbereid op de master Health Sciences, onder andere door het wegwerken van deficiënties in onderzoeksmethodologie en statistiek, en het volgen van een masterspecialisatiecursus. De premaster Health Sciences start jaarlijks in september.

Premaster programma
De premaster Health Sciences is specifiek ontwikkeld als voorbereiding op de master Health Sciences aan de VU. Het is een eenjarig Nederlandstalig deeltijdprogramma (30 EC) waarin studenten 5 cursussen van elk 6 EC volgen. Er is één contactdag per week (hierbij wordt uitgegaan van een 21-urige studieweek, overige uren zijn zelfstudie). De contacturen zijn gepland op dinsdag of op vrijdag, dit kan per premastercursus verschillen. LET OP: de master Health Sciences waar de premaster je op voorbereidt is een voltijd opleiding.

Premasterstudenten volgen drie cursussen Methodologie en Toegepaste Biostatistiek, één cursus Kwalitatief Onderzoek en één specialisatiecursus, die de student voorbereidt op één van de vijf specialisaties binnen de master Health Sciences. Daarnaast loopt door de premastervakken een leerlijn voor de ontwikkeling van academische vaardigheden, zoals wetenschappelijk schrijven, mondeling presenteren en informatievaardigheden.

De opbouw van de premaster Health Sciences kun je vinden in het online jaarschema. De complete cursusbeschrijvingen kun je vinden in de online studiegids.

sep-oktnov-decjan-febmrt-aprmei-jun
Methodologie en Toegepaste Biostatistiek 1Methodologie en Toegepaste Biostatistiek 2Kwalitatief OnderzoekVoedingsleer en Onderzoek
Preventie en Volksgezondheid
Volksgezondheid in Internationale Context
Gezondheidseconomie
Infectieziekten
Methodologie en Toegepaste Biostatistiek 3

Doelgroep
De premaster is een exclusief programma voor studenten met een afgeronde (para)medische HBO- (of WO-) bachelor en ‘indalers’ met een academische denkhouding. In het onderwijs kom je dus gelijkgestemden vanuit allerlei (para)medische achtergronden tegen.

Omdat een afgeronde premaster toegang geeft tot de master Health Sciences aan de VU, gelden (indirect) dezelfde toelatingscriteria: 30 EC humane biologie, 12 EC statistiek, 6 EC epidemiologie. Het doel van de premaster is het wegwerken van deficiënties op het gebied van onderzoeksmethodologie en biostatistiek, zodat studenten na het succesvol doorlopen van de premaster aan de 12 EC statistiek en 6 EC epidemiologie voldoen. Let op: de 30 EC (humane) biologie dient opgedaan te zijn voor de start van de premaster. Voor diverse HBO opleidingen is dit toereikend:
Ergotherapie, Fysiotherapie, Logopedie, Medisch Beeldvormende Radiotherapeutische Technieken (MBRT), Mensendieck, Mondzorgkunde, Oefentherapie Cesar, Optometrie, Verloskunde, Verpleegkunde en Voeding & Diëtetiek.
Indien je een andere (HBO) opleiding hebt gevolgd, dien je je vakkenpakket voor te leggen aan de toelatingscommissie.

Aanmelden premaster
De aanmeldprocedure voor de premaster staat uitgebreid beschreven op de VU-website. Per collegejaar 2018/19 heeft de premaster Health Sciences geen premaster assessment meer. Afhankelijk van je vooropleiding is mogelijk wel een Engelse taalvaardigheidstoets vereist.

Taaleis Engels
De premaster Health Sciences bereidt studenten voor op de (Engelstalige) master Health Sciences. Voor instroom in een Engelstalige master, is sinds enkele jaren vastgelegd dat studenten dienen aan te tonen de Engelse taal voldoende te beheersen. Omdat de premaster bedoeld is om deficiënties weg te werken m.b.t. onderzoeksvaardigheden, maar niet specifiek op het gebied van Engelse taalvaardigheden, is deze taaleis ingesteld als toelatingseis voor de premaster.
Voor studenten die een Engelstalige masteropleiding aan de VU willen doen is de TOEFL-ITP (Test of English as a Foreign Language – Institutional Testing Program) ontwikkeld. Deze test wordt aangeboden door het Taalloket. Op de website van het Taalloket vind je meer informatie over de inhoud en toetsingsdata: www.taalloket.nl. De minimale score op de TOEFL-ITP voor toelating is 580 punten. Je ontvangt de uitslag ongeveer 3 weken na de testdatum. De testuitslag moet uiterlijk 31 augustus (maar bij voorkeur eerder) toegevoegd worden aan jouw online inschrijving.

Studenten met een VWO-diploma Engels zijn vrijgesteld van de taaleis. Daarnaast word je vrijgesteld van de TOEFL-ITP test als je bij één van de onderstaande tests hebt voldaan aan de gegeven normscore, en deze score nog geldig is op het moment dat je met de premaster start.
  • IELTS (academic) 6.5
  • TOEFL paper based test: 580
  • TOEFL internet based test: 92
  • Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE) score A, B of C
  • Cambridge Certificate of Advanced English (CAE) score A, B of C

Overzicht informatie Premaster Health Sciences

Taal:Nederlands
Duur:1 jaar (30 EC)
Aanmelden voor:1 juni
Startdatum:September
Voorbereidend op:Master Health Sciences
Interessegebied:Health and Life Sciences
Toelatingseisen:
  • Afgeronde HBO opleiding
  • Minimaal 30 EC humane biologie
  • Voldoen aan de taaleis Engels
Kosten:Voor informatie over de kosten van het studieprogramma, kijk op de VU-website.
Let op: Je krijgt geen restitutie van de kosten van het studieprogramma op basis van uitschrijving/beëindiging halverwege het studiejaar.

Studiefinanciering
Voor vragen met betrekking tot studiefinanciering, studentenlening en/of OV-studentenkaart kun je contact opnemen met DUO

Na de premaster
Wanneer je het premasterjaar volledig succesvol hebt afgerond (30 EC binnen 1 jaar behaald), dan heb je direct toegang tot de master Health Sciences aan de VU. De studiepunten van het premasterjaar zijn één jaar geldig, dat betekent dat je na de premaster direct start aan de master en je de premaster dus ook moet afronden in het jaar dat je eraan begint.

Contact
Vraag je je af of deze premaster iets voor jou is, wil je meer weten over de inhoud en opbouw van het programma, of heb je een andere vraag, neem dan contact op met de premastercoördinator: premaster.agw.beta@vu.nl. De deadline voor aanmelding is 1 juni.