Premaster Information Sciences

Premaster Information Sciences 

Belangrijk: Coronavirus update
Normaal gesproken moeten studenten hun bachelor of premaster hebben afgerond om te mogen starten met een master. Dit noemen we een ‘harde knip’. Echter zorgt de coronacrisis er bij sommige studenten voor dat zij hun studie deels hebben moeten staken en hierdoor ongewenst studievertraging oplopen.

Er is onderzocht hoe er een uitzondering gemaakt kan worden in deze harde knip voor (pre)masterprogramma’s op de VU. Dit betekent dat, onder bepaalde voorwaarden, studenten die vanwege de Coronacrisis enkele vakken missen (dit mag ook het eindproject zijn) in hun vooropleiding, tóch volgend jaar kunnen starten met hun premasteropleiding op de VU. Dit is een eenmalige maatregel. De missende vakken/EC’s moeten tijdens het collegejaar 2020-2021 alsnog worden afgerond, uiterlijk 31 augustus 2021. Lees hieronder wat welke regels gelden voor toelating tot het premasterprogramma Information Sciences.

Premaster programma Information Sciences.
Voor toelating tot dit premasterprogramma gelden de volgende regels:

DoelgroepAantal EC minimaal behaald / % EC behaald
HBO Bachelorstudenten210 EC
WO studenten 
150 EC


Let op: los van bovenstaande EC regels, zijn andere toelatingseisen die het premasterprogramma stelt nog steeds van toepassing. Om toegelaten te worden tot de premaster moet hieraan worden voldaan.


Vraag de zachte knip aan
Voldoe je aan deze voorwaarden of verwacht je hier uiterlijk 31 augustus aan te voldoen? Vraag dan uiterlijk 1 augustus de zachte knip aan. Dit kun je doen door het formulier in te vullen.
Wil je in september starten met een premasterprogramma? Vul dan het formulier voor zachte knip naar premaster in.


De premaster Information Science is bedoeld voor studenten met een universitaire of HBO opleiding in een aan Informatiekunde gerelateerde richting. Na afronding van de premaster, kun je instromen in de master Information Science. Per individuele student wordt een vakkenpakket van maximaal 30 ECTS samengesteld. Het vakkenpakket is afhankelijk van de deficiënties die weggewerkt moeten worden.

De premaster dien je in één collegejaar af te ronden. Het is dan ook niet mogelijk om je hier in te schrijven voor de premaster.

Algemene informatie over het volgen van de premaster, kun je hier vinden. Wees er van bewust dat de Bètafaculteit géén 'premaster assessment' verplicht stelt.

Toelating

De premaster Information Science is bedoeld voor studenten met een universitaire of HBO opleiding in een aan Informatiekunde gerelateerde richting.

Indien je interesse hebt in het volgen van de premaster Information Science, dien je jezelf voor deze premaster aan te melden via Studielink. Vervolgens rond je je aanmelding af in VUnet. Zodra je aanmelding in VUnet voltooid is, zal de toelatingscommissie beoordelen of je toegelaten kunt worden tot de premaster. De deadline voor aanmelding is 15 juli.

Indien je vragen hebt over de premaster of over de toelatingseisen, dan kun je contact opnemen met de studieadviseur via studyadvice.cs.beta@vu.nl. Vergeet daarbij niet je cijferlijst en CV mee te sturen.

Contact

Indien je algemene vragen hebt over de premaster Information Science, kun je contact opnemen met de toelatingscommissie de Bètafaculteit: toelating.beta@vu.nl.