Premaster Science, Business & Innovation

Premaster Science, Business and Innovation 
Belangrijk: Coronavirus update
Normaal gesproken moeten studenten hun bachelor of premaster hebben afgerond om te mogen starten met een master. Dit noemen we een ‘harde knip’. Echter zorgt de coronacrisis er bij sommige studenten voor dat zij hun studie deels hebben moeten staken en hierdoor ongewenst studievertraging oplopen.

Er is onderzocht hoe er een uitzondering gemaakt kan worden in deze harde knip voor (pre)masterprogramma’s op de VU. Dit betekent dat, onder bepaalde voorwaarden, studenten die vanwege de Coronacrisis enkele vakken missen (dit mag ook het eindproject zijn) in hun vooropleiding, tóch volgend jaar kunnen starten met hun premasteropleiding op de VU. Dit is een eenmalige maatregel. De missende vakken/EC’s moeten tijdens het collegejaar 2020-2021 alsnog worden afgerond, uiterlijk 31 augustus 2021. Lees hieronder wat welke regels gelden voor toelating tot het premasterprogramma Science, Business & Innovation

Premaster programma Science, Business & Innovation.
Voor toelating tot dit premasterprogramma gelden de volgende regels:

DoelgroepAantal EC minimaal behaald / % EC behaald
HBO Bachelorstudenten210 EC
WO studenten 150 EC

Let op: los van bovenstaande EC regels, zijn andere toelatingseisen die het premasterprogramma stelt nog steeds van toepassing. Om toegelaten te worden tot de premaster moet hieraan worden voldaan.

Vraag de zachte knip aan
Voldoe je aan deze voorwaarden of verwacht je hier uiterlijk 31 augustus aan te voldoen? Vraag dan uiterlijk 1 augustus de zachte knip aan. Dit kun je doen door het formulier in te vullen.
Wil je in september starten met een premasterprogramma? Vul dan het formulier voor zachte knip naar premaster in.

De premaster Science, Business and Innovation verschaft toegang tot de master Science, Business and Innovation. De inhoud van de premaster bestaat uit de vakken de minor SBI. De premaster start in september en duurt een half jaar. In totaal volg je voor 5 vakken van elk 30 EC. Je dient de premaster in één keer te behalen. Het is dan ook niet mogelijk om je her in te schrijven voor de premaster.

Nadat je de premaster Science, Business and Innovation succesvol hebt afgerond, kun je instromen in de master SBI. Wees er van bewust dat je nog wel moet voldoen aan de Engelse Taaleis. Voor studenten met een hbo achtergrond is het succesvol afronden van een Engelse Taaltest verplicht. De minimale scores vind je hier:

  • IELTS: 6.5 - please note that candidates must take the Academic test and not the General one!
  • TOEFL paper-based test: 580
  • TOEFL Internet-based test: 92
  • Cambridge Certificate in Advanced English (CAE): A, B, C
  • Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE): A, B, C
  • VU test English language proficiency: TOEFL ITP

Toelating

Om te worden toegelaten tot de premaster moet je in het bezit zijn van een relevant hbo diploma.

Aanmelden voor de premaster gaat via Studielink. Nadat je jouw aanmelding in Studielink volledig hebt afgerond, zal jouw aanmelding beoordeeld worden door de Toelatingscommissie. De deadline voor aanmelding is 15 juli.

Contact

Indien je vragen hebt over de premaster, neem dan contact op met het Onderwijsbureau via toelating.beta@vu.nl.