Stagecoördinatie Science, Business & Innovation

Stagehandleiding

Lees hier informatie voor stagebedrijven.
Voorbeelden van stages kunnen gevonden worden op de voorlichtingspagina van de opleiding SBI.

Stagecoördinator

Els Kroezinga
W&N gebouw, kamer O-144
De Boelelaan 1081
020-5987287
e-mail: sbi-internships@vu.nl