2. Het onderscheid duale werkperiode - stage

Er zijn duidelijke verschillen tussen de duale werkperiode en de stage aan te wijzen:

  • als duaal student heb je (meestal) een dienstverband als medewerker voor bepaalde tijd; een stagiair heeft dat zelden;
  • als duaal student liggen je werkzaamheden dichterbij het primaire proces van de onderneming; de stagiair zal vaker een opdracht uitvoeren dat (mogelijk) pas in de toekomst voor het bedrijf van belang wordt;
  • als duaal student werk je vaak met anderen samen in een team waardoor na afloop minder duidelijk is wat precies jouw bijdrage is - welk(e) product(en) jij hebt ontwikkeld - in vergelijk met een afstudeerstage. Een stagiair voert bij voorkeur alleen of eventueel met een andere stagiair een opdracht uit;
  • je duale werkperiode duurt een afgeronde tijd; een stage kan soms uitlopen (met een maximum van twee maanden);
  • bij de duale werkperiode beoordeling telt zwaar mee hoe je tijdens het werken functioneerde; bij een afstudeerstage ligt de nadruk vooral op het stageverslag.