Beroepsverenigingen

Netherlands Society for Statistics and Operations Research

De vereniging heeft tot doel het bevorderen van de studie en de toepassing van de statistiek, de operationale research en de aansluitende ontwikkelingen van de wiskunde in dienst van de wetenschap en samenleving. Er wordt o.a. ieder jaar een Statistische Dag georganiseerd. Als student kun je gebruik maken van het gratis lidmaatschap. Meer hierover lees je op de website van de vereniging.

Koninklijk Wiskundig Genootschap

Het genootschap organiseert allerlei activiteiten, waaronder het Nederlands Mathematisch Congres, het Wintersymposium dat tot doel heeft het contact tussen wiskundigen uit het wetenschappelijk onderwijs en uit andere vormen van onderwijs te bevorderen en het Najaarssymposium dat meestal een onderwerp uit de toegepaste wiskunde als onderwerp heeft. Studenten die ingeschreven staan aan een Nederlandse universiteit kunnen lid worden voor € 30 per jaar. Als lid ontvang je 4 keer per jaar het tijdschrift Nieuw Archief voor Wiskunde en elke twee weken de elektronische nieuwsbrief met een uitgebreide agenda van wiskundige activiteiten. Je krijgt bovendien korting op de toegangsprijs van het Nederlands Mathematisch Congres. Zie ook: de website van de vereniging.

Alubwi: alumnivereniging van Business Analytics, BMI en BWI

Alubwi is de alumni-vereniging van de bachelor Business Analytics (BA) en de master Business Analytics aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Bij het afstuderen van de eerste studenten in 1994 (destijds BWI geheten) is Alubwi op initiatief van prof. dr. H.M.P. Kersten opgericht, met als doelstelling: het onderhouden van contacten tussen afgestudeerden onderling en tussen afgestudeerden en Business Analytics studenten.

Het Alubwi-lidmaatschap is bedoeld voor alle en afgestudeerden en huidige studenten Business Analytics, BMI en BWI. Gedurende het collegejaar worden er door het bestuur tal van activiteiten georganiseerd voor leden.

De belangrijkste activiteiten zijn bedrijfsbezoeken. Het collegejaar wordt gewoontegetrouw afgesloten met een voetbaltoernooi annex barbeque, het kalenderjaar wordt begonnen met de uitreiking van de BA Best Paper Award en in november organiseren wij het Welcome to your Future event. Verder verschijnt tweemaal per jaar het verenigingsblad van Alubwi, de Alubull, met informatie over de vereniging, haar leden, de georganiseerde activiteiten en de BA-studie.

Ben je enthousiast geworden over Alubwi en wil je meer informatie over onze activiteiten, het lidmaatschap van Alubwi, een bestuursfunctie, of algemeen over de (alumni)vereniging Alubwi, dan kun je contact opnemen met het bestuur via info@alubwi.nl of kijk eens op de website van Alubwi.