Beroepsverenigingen

Vereniging voor Statistiek en Operationele Research

De vereniging heeft tot doel het bevorderen van de studie en de toepassing van de statistiek, de operationale research en de aansluitende ontwikkelingen van de wiskunde in dienst van de wetenschap en samenleving. Er wordt o.a. ieder jaar een Statistische Dag georganiseerd. Dit jaar was dat op 15 april 2003. Als student (<30 jaar) kun je lid worden voor € 32,50 per jaar. Dit is inclusief een abonnement op STAtOR en Statistica Neerlandica. Zie ook: de website van de vereniging.

Wiskundig Genootschap

Het genootschap organiseert allerlei activiteiten, waaronder het Nederlands Mathematisch Congres, het Wintersymposium dat tot doel heeft het contact tussen wiskundigen uit het wetenschappelijk onderwijs en uit andere vormen van onderwijs te bevorderen en het Najaarssymposium dat meestal een onderwerp uit de toegepaste wiskunde als onderwerp heeft. Studenten die ingeschreven staan aan een Nederlandse universiteit kunnen lid worden voor € 25,= per jaar. Als lid ontvang je 4 keer per jaar het tijdschrift Nieuw Archief voor Wiskunde en elke twee weken de elektronische nieuwsbrief met een uitgebreide agenda van wiskundige activiteiten. Je krijgt bovendien korting op de toegangsprijs van het Nederlands Mathematisch Congres. Zie ook: de website van de vereniging.

Ben je enthousiast geworden over Alubwi en wil je meer informatie over onze activiteiten, het lidmaatschap van Alubwi, of algemeen over de alumnivereniging Alubwi, dan kun je contact opnemen met het bestuur via alubwi@alubwi.nl of kijk eens op de website.