Master Project Mathematics en SFM

Stagevoorstel
Een stagevoorstel schrijf je als je een aanbod hebt gekregen van een bedrijf voor een stageopdracht en je zelf graag die opdracht wilt uitvoeren. Je schrijft dit voorstel voor aanvang van je stage en het beslaat circa anderhalf à twee A-4tjes.

Het stagevoorstel moet ter goedkeuring worden gestuurd naar de Mathematics/SFM- stagecommissie. Als je nog geen goedkeuring hebt van de stagecommissie, dan kun je niet met je stage beginnen. Een reactie van de Mathematics/SFM-stagecommissie krijg je doorgaans binnen vijf werkdagen.

Je kunt hier klikken voor een template van het Stagevoorstel Mathematics en SFM

Plan van aanpak
Een Plan van Aanpak schrijf je in de eerste vier weken van je stage. Het Plan van Aanpak bevat een heldere probleemomschrijving, jouw rol als stagiair bij de oplossing van het probleem, een planning (op weekbasis) en wat de stage gaat opleveren. Het Plan van Aanpak bestaat uit twee tot vijf A-4tjes.

Het Plan van Aanpak moet goedgekeurd worden door je stagebegeleider en tweede lezer (beiden van de Vrije Universiteit), en de begeleider van het bedrijf. Vervolgens dient het ter informatie verstrekt te worden aan de examencommissie via het Stagebureau.

Hier kun je een template voor het Plan van Aanpak Mathematics en SFM vinden. 

Online stageverslagen
Uiteraard is het interessant te lezen wat jouw studiegenoten hebben onderzocht. Maar ook om een idee op te doen wat voor soort stages er allemaal mogelijk zijn, kun je de online stageverslagen van Mathematics en SFM studenten inzien.

Stagehandleiding voor stageverlenende organisaties
De handleiding voor stageverlenende organisaties is hier te downloaden.