Stageverslagen online

Mathematics en SFM stageverslagen

De masterstudies Mathematics en SFM worden afgesloten met een master project onder supervisie van de Vrije Universiteit of de Universiteit van Amsterdam. Het is ook mogelijk het project binnen een externe organisatie te volbrengen. Dan wordt het master project afgesloten met een stageverslag. Het stageverslag is een schriftelijke weergave van onder meer het eindproduct en de wijze waarop dit tot stand is gekomen.

Hier is meer praktische informatie over Mathematics en SFM afstudeerstages te vinden.

Stageverslagen

StudentTitel Mathematics- of SFM-stageverslagBegeleider
Ján Sivicek
'Predicting future events for companies by analysing articles of financial newspapers' (vertrouwelijk), augustus 2018
dr. Rikkert Hindriks
Daphne van Leent
'Brand preference in social networks' (vertrouwelijk), augustus 2018
dr. Bert van Es
Moumna Rahou
'The effect of firetruck relocations on the performance of firefighter service providers' (.pdf-file), december 2017
prof. dr. Rob van der Mei
Arjan Bontsema
'Predictive modeling and feature engineering for cost reduction of skimming fraud detection' (Confidential), October 2016dr. Eduard Belitser
Jan Klein
'Modelling Incident Management' (Confidential), September 2016prof. dr. Rob van der Mei
Anne Frances Appelman
'Fire Engine Travel Times. Analysis of Travel Times and Optimal Dispatching Decisions' (.pdf-file), augustus 2016
prof. dr. Rob van der Mei
Linda Klaasse Bos'Regression Analysis on the Influence of Irrigation on Potato Growth' (Confidential), juni 2016dr. Festje Bijma 
Tobi Kooiman'Negative Rates in Financial Derivatives' (.pdf-file), december 2015dr. S. Borovkova
Viktor Gregor'Safety Risk Assessment for Aircraft Fuel Management' (.pdf-file), juli 2015prof. dr. Michel Mandjes en dr. Bartek Knapik
Stefano Blumberg
'Model Fitting and Parameter Estimation of Neural Mass Models' (.pdf-file), juni 2015
dr. Festje Bijma
Rob Sperna Weiland
'Liquidity Risk in the Sovereign Credit Default Swap Market' (.pdf-file), augustus 2014
dr. Eduard Belitser en Peter Spreij
Anna Tossenberger
'Optimization of Production Scheduling at Refineries' (vertrouwelijk), juli 2014
prof. dr. Ger Koole
Joost van 't Schip
'Investigations into the performance of POD-Galerkin models for laminar flows' (.pdf-file), juli 2014
prof. dr. André Ran
Casper Koning
'TROPOMI's Aerosol Layer Height Algorithm: Interpretation of the retrieved height parameter' (.pdf-file), april 2014
prof. dr. André Ran
Frank Blom
'A performance evaluation of secure comparison protocols in the two-party semi-honest model' (.pdf-file), maart 2014
prof. dr. Rob de Jeu
Barbora Zuzáková'Optimal emergency medical service system design' (vertrouwelijk), mei 2013dr. Sandjai Bhulai
Jurrien Knibbe'Statistical analysis of total column ozone data' (.pdf-file), maart 2013prof. dr. Mathisca de Gunst
Aris Meems'Het doorgeven van vertraging' (vertrouwelijk), augustus 2012dr. Federico Camia
Danilo Pochini'Sterftekansen gedifferentieerd naar rokers en niet-rokers' (vertrouwelijk), juli 2012prof. dr. André Ran
Rens Bankras'Dynamic Pricing bij het Nederlands Philharmonisch Orkest' (vertrouwelijk), juni 2012Alwin Haensel (Dipl. Math.)
Dennis Tesselaar'Bayesiaanse Netwerken met continue variabelen voor fraude-onderzoek' (vertrouwelijk), juli 2011dr. Wouter Kager
Geertje Zuidhof'Capacity Planning of Ambulance Services: Statistical Analysis, Forecasting and Staffing' (.pdf-file), juli 2010dr. Sandjai Bhulai
Beata Ros'Modeling cancer progression as reflected by DNA copy number data', juli 2010dr. Mark van de Wiel
Petra Tol'Voorspelling van Boodschappenlijstjes', juli 2009dr. Marianne Jonker
Sebastiaan Keus'Routeoptimalisatie. Een financiële analyse' (.pdf-file), november 2008dr. Sandjai Bhulai
Ronny Gunawan'Concurrent Access to Mobile Networks. Processor Sharing Servers in Parallel' (.pdf-file), mei 2008dr. Sandjai Bhulai
Lillian van Zanten'Een wiskundige benadering voor het bepalen van de grootte van klinische afdelingen' (.pdf-file), augustus 2007dr. Rene Bekker
Jun Li'Hedging Euromts Bond Index Futures with Euribor Futures' (.pdf-file), augustus 2008dr. Federico Camia
Rick Duursma'Matching procedure for a discrete fluid flow model' (.pdf-file), juni 2007prof.dr. Rob van der Mei
Arno Weber'Portfolio Oportunity Distributions. Een simulatietechniek voor performance evaluatie van beleggingsmanagers' (.pdf-file), mei 2007dr. Harry van Zanten
Mèlanie Bronkhorst'Een simulatie tool voor de beoordeling van herverzekeringscontracten' (.doc-file), februari 2007dr.ir. Geurt Jongbloed
Erica Marsman'Dynamics of MRSA carriage in the Dutch population' (.pdf-file), januari 2007prof.dr. Joost Hulshof