Scriptieprijzen

In Nederland worden steeds meer prijzen beschikbaar gesteld voor afstudeerscripties (ook verslagen van stages kunnen meedingen). De prijs bestaat meestal uit een geldbedrag, dat soms vrij besteedbaar is en soms voor een bepaald doel moet worden aangewend, zoals een studiereis. Bij een uitstekende scriptie verdient het zeker aanbeveling te overwegen naar zo'n prijs mee te dingen. Voor de student is het geldbedrag aantrekkelijk en de prijs verhoogt de waarde van zijn of haar cv. Ook voor de faculteit is het natuurlijk positief dat een eigen student zo'n prijs krijgt.

Voordracht voor een prijs gebeurt door de student (eventueel net afgestudeerd), een docent of door een geleding van de Faculteit, bijvoorbeeld de examencommissie. De inzending bestaat, naast de scriptie zelf, vaak ook uit een aanbeveling van een docent. Meer hierover lees je in het reglement van de betreffende prijs.

Veel scriptieprijzen worden jaarlijks uitgereikt, waarbij je de prijzen kunt indelen naar een bepaald vakgebied (bijvoorbeeld informatica of statistiek) of een bepaald toepassingsgebied (bijvoorbeeld de zorgsector).

Zo reikt de opleiding Business Analytics jaarlijks de BA Best Paper Award uit: