Stagehandleiding voor BA, Mathematics en SFM

 

Inhoudsopgave

1 Inleiding

2 De stage binnen de opleiding
2.1 Doelstellingen van de stage
2.2 Eisen aan de stage te stellen
2.3 Plaats in de opleiding
2.4 Studielast
2.5 Goedkeuring van de stage

3 Producten van de stage
3.1 Stageopdracht
3.2 Stageovereenkomst
3.3 Plan van aanpak
3.4 Eindproduct
3.5 Stageverslag
3.6 Eindpresentatie

4 Begeleiding van de stagiair
4.1 Stagecoördinator
4.2 Externe begeleider
4.3 Afstudeerdocent/Eerste begeleider
4.4 Tweede lezer

5 Beoordeling
5.1 Procedure
5.2 Uitvoering van de stageopdracht
5.3 Schriftelijke rapportage
5.4 Mondelinge rapportage
5.5 Beoordelingsformulier afstudeerdocent (BA)
5.6 Beoordelingsformulier stagebedrijf (BA)

6 Stageverslag
6.1 Inhoud van het stageverslag
6.2 Vertrouwelijkheid

7 Fasering
7.1 Aanmelden bij het Stagebureau
7.2 Selectie van het bedrijf en de stageplaats
7.3 De stageopdracht
7.4 Het curriculum vitae
7.5 De sollicitatiebrief
7.6 Het sollicitatiegesprek
7.7 Goedkeuring stage (en de BA- en Mathematics/SFM-stagecommissie)
7.8 Het vinden van een afstudeerdocent (eerste begeleider) en tweede lezer
7.9 De stage zelf
7.10 Inleveren van het stageverslag
7.11 Eindpresentatie
7.12 De beoordeling

Bijlagen
A Stages in het buitenland
B Arbeidsvoorwaarden en verzekeringen