Stageplaatsen/bedrijfscontacten

Het Stagebureau onderhoudt contacten met diverse bedrijven in verschillende branches. Een aantal bedrijven heeft concrete stageopdrachten vacant, soms geeft een organisatie een indicatie van een stageopdracht. Bij veel bedrijven is het echter ook mogelijk via een open solliciatie te informeren naar stageplaatsen. Voor aanvang van de stage wordt echter altijd de definitieve opdracht bepaald in overleg tussen de begeleider vanuit het stageverlenende bedrijf, de student en de begeleider van de faculteit.

Hieronder tref je de afstudeerstages en bedrijfscontacten per opleiding aan: