Studieverenigingen

Studieverenigingen zijn, zoals de naam het al zegt, verenigingen van studenten binnen dezelfde opleiding. Iets anders dan studentenverengingen dus, al was het maar omdat hier in ieder geval niets hoeft. En de verenigingen organiseren allerlei activiteiten die voor iedereen op de faculteit open staan! Verder leveren de studieverenigingen een belangrijke bijdrage bij open dagen en introductieweken. De faculteit der Bètawetenschappen heeft maar liefst vier studieverenigingen: GeoVUsie, Gyrinus Natans, Salus en Anguilla.

GeoVUsie

De studievereniging voor studenten Aardwetenschappen, inclusief Milieuwetenschappers en Geoarcheologen en voor studenten Aarde en economie. De naam geeft al aan dat de vereniging is ontstaan uit de aparte verenigingen van geologen en fysisch geografen. Die samenvoeging vond plaats in 1980: sinds die tijd is Aardwetenschappen een gezellige boel van grafen en logen bij elkaar aan de VU.

Naast allerlei serieuze commissies die zich bezighouden met onderwijs, de introductie van nieuwe studenten en lezingen, congressen en excursies, zorgt GeoVUsie voor de wereldberoemde "Donderdorst", de wekelijkse borrel – inderdaad... op donderdag – waar ook docenten en onderzoekers regelmatig te vinden zijn. 
 
Website GeoVUsie

Gyrinus Natans

Gyrinus Natans is de faculteitsvereniging voor de studierichtingen Biologie en Biomedische wetenschappen. De vereniging bestaat als sinds 1953 en heeft dan ook al een rijke geschiedenis. Elke woensdag en vrijdag is "De Tegenstelling" open. Dit is de gezelligheidsruimte van de vereniging. Zowel studenten als medewerkers zijn te vinden op deze borrels. Gyrinus natans is verder, terecht, trots op de feesten en muziekfestival. Naast deze gezelligheidsactiviteiten zijn er ook de seriezere activiteiten, zoals de carrieredag, het symposium en de excursies.

Website Gyrinus natans

Salus

Salus is de studievereniging voor de studie Gezondheidswetenschappen. De vereniging is officieel opgericht in december 2006. Het idee voor een eigen studievereniging is ontstaan nadat bleek dat vele studenten iets misten bij hun studie: een studievereniging speciaal voor Gezondheidswetenschappers! De naam van de Vereniging is Salus geworden. Salus is een Romeinse Godin en haar volledige naam is: Salus Publica Populi Romani, oftewel, de Godin van de Volksgezondheid van het Romeinse volk.

De algemene ambitie van Salus is om een volwaardige studievereniging te zijn voor de studenten van Algemene Gezondheidswetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Dit betekent dat Salus er zal zijn om de studenten studiegerelateerde zaken aan te bieden en de studenten meer betrokken te laten zijn bij de opleiding en bij elkaar door middel van het voorgaande evenals door andere sociale activiteiten. Tevens heeft Salus zich tot doel gesteld de studenten te ondersteunen en op weg te helpen om hun ambities tot uiting te laten komen.

Website Salus

Anguilla

Anguilla is de Studievereniging voor alle studenten Gezondheid en Leven. Dit is een jonge studie en dus is Anguilla ook een jonge vereniging. De studie Gezondheid en Leven is officieel gestart in Zwolle en daar is dan ook op 23 maart 2006 de studievereniging Anguilla opgericht. Inmiddels is de studie alleen nog in Amsterdam te volgen, dus vandaar dat Anguilla nu volop draait in deze gezellige studentenstad.
 
Het doel van Anguilla is om alle studenten Gezondheid en Leven een gezellige studententijd te bezorgen. Naast studiegerelateerde uitjes, worden er ook gezellige borrels, feestjes en weekenden georganiseerd. Elke tweede dinsdag van de maand hebben is er een vaste borrel. Naast alle gezellige uitstapjes, kun je bij Anguilla ook je studieboeken met 10-15% korting kopen.

Website Anguilla