Studieverenigingen

Studieverenigingen zijn, zoals de naam het al zegt, verenigingen van studenten binnen dezelfde opleiding. Iets anders dan studentenverengingen dus, al was het maar omdat hier in ieder geval niets hoeft. En de verenigingen organiseren allerlei activiteiten die voor iedereen op de faculteit open staan! Verder leveren de studieverenigingen een belangrijke bijdrage bij open dagen en introductieweken. De faculteit der Bètawetenschappen heeft maar liefst tien studieverenigingen: Aik, Anguilla, GeoVUsie, Gyrinus Natans, Mens, SABA, Salus, STORM, Subliem en VCSVU


Anguilla

Anguilla is de Studievereniging voor alle studenten Gezondheid en Leven. Dit is een jonge studie en dus is Anguilla ook een jonge vereniging. De studie Gezondheid en Leven is officieel gestart in Zwolle en daar is dan ook op 23 maart 2006 de studievereniging Anguilla opgericht. Inmiddels is de studie alleen nog in Amsterdam te volgen, dus vandaar dat Anguilla nu volop draait in deze gezellige studentenstad.
 
Het doel van Anguilla is om alle studenten Gezondheid en Leven een gezellige studententijd te bezorgen. Naast studiegerelateerde uitjes, worden er ook gezellige borrels, feestjes en weekenden georganiseerd. Elke tweede dinsdag van de maand hebben is er een vaste borrel. Naast alle gezellige uitstapjes, kun je bij Anguilla ook je studieboeken met 10-15% korting kopen.

Website Anguilla

GeoVUsie

De studievereniging voor studenten Aardwetenschappen, inclusief Milieuwetenschappers en Geoarcheologen en voor studenten Aarde en economie. De naam geeft al aan dat de vereniging is ontstaan uit de aparte verenigingen van geologen en fysisch geografen. Die samenvoeging vond plaats in 1980: sinds die tijd is Aardwetenschappen een gezellige boel van grafen en logen bij elkaar aan de VU.

Naast allerlei serieuze commissies die zich bezighouden met onderwijs, de introductie van nieuwe studenten en lezingen, congressen en excursies, zorgt GeoVUsie voor de wereldberoemde "Donderdorst", de wekelijkse borrel – inderdaad... op donderdag – waar ook docenten en onderzoekers regelmatig te vinden zijn. 
 
Website GeoVUsie

Gyrinus natans

Gyrinus natans is de faculteitsvereniging voor de studierichtingen Biologie en Biomedische wetenschappen/Biomedical Science. De vereniging bestaat als sinds 1953 en heeft dan ook al een rijke geschiedenis. Elke woensdag en vrijdag is "De Tegenstelling" open. Dit is de gezelligheidsruimte van de vereniging. Zowel studenten als medewerkers zijn te vinden op deze borrels. Gyrinus natans is verder, terecht, trots op de feesten en muziekfestival. Naast deze gezelligheidsactiviteiten zijn er ook de seriezere activiteiten, zoals de carrieredag, het symposium en de excursies.

Website Gyrinus natans

S.V. Mens

Studievereniging Mens is een jonge en bloeiende vereniging voor studenten Medische Natuurwetenschappen (MNW) en studenten van aansluitende masters. S.V. Mens zet zich op allerlei manieren in voor deze studenten. Allereerst is S.V. Mens de vertegenwoordiger van de MNW-studenten naar de faculteit en andere instanties toe en organiseert zij de verkoop van studieboeken. S.V. Mens verzorgt studiegerelateerde activiteiten als symposia, excursies en bedrijfsbezoeken. Verder is Mens er voor de gezelligheid. In onze verenigingskamer komen de studenten samen, deze is van 8.30-17.30 open voor alle leden. Onder het genot van een kopje thee of koffie worden hier de Mens-en gemaakt. Daarnaast wordt de ruimte gebruikt voor onze borrels, Mens-lunches en andere samenkomsten. Door het jaar heen worden verschillende (ontspannende) activiteiten georganiseerd. Het eerste grote evenement is het introductieweekend voor de nieuwe eerstejaars, die plaats vindt aan het begin van het collegejaar. Gedurende het hele jaar door worden activiteiten als borrels (eens per maand), mensation feest, zeilweekend, poolen en natuurlijk de eind BBQ gehouden. S.V. Mens is met ongeveer 250 leden een kleine, maar met ongeveer 50 actieve leden, een hele gezellige vereniging. 

Website S.V. Mens

SABA

Study Association Business Analytics, SABA, is an upcoming study associating since the summer of 2017. SABA is created by five Business Analytics students of the Vrije Universiteit Amsterdam. The study Business Analytics was previously known as Business Mathematics & Informatics. The reason that these students started this initiative, is that there is a big demand on the labour market for students with a BA-background. SABA finds that the companies which are looking for employees and graduates with this profile, need to get more acquainted with Business Analytics at VU. SABA wants to create the bridge between the students and the business life. Next to that, SABA finds it important to create more binding between the students to give them a fun and exciting student life, with beneficial connections as a result.
With several events such as Welcome To Your Future, inhouse days and business brunches, SABA connects students with potential future employers. The most important goal of these events is to broaden a student’s network to get them more acquainted with all their possibilities.

Website SABA

Salus

Salus is de studievereniging voor de studie Gezondheidswetenschappen. De vereniging is officieel opgericht in december 2006. Het idee voor een eigen studievereniging is ontstaan nadat bleek dat vele studenten iets misten bij hun studie: een studievereniging speciaal voor Gezondheidswetenschappers! De naam van de Vereniging is Salus geworden. Salus is een Romeinse Godin en haar volledige naam is: Salus Publica Populi Romani, oftewel, de Godin van de Volksgezondheid van het Romeinse volk.

De algemene ambitie van Salus is om een volwaardige studievereniging te zijn voor de studenten van Algemene Gezondheidswetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Dit betekent dat Salus er zal zijn om de studenten studiegerelateerde zaken aan te bieden en de studenten meer betrokken te laten zijn bij de opleiding en bij elkaar door middel van het voorgaande evenals door andere sociale activiteiten. Tevens heeft Salus zich tot doel gesteld de studenten te ondersteunen en op weg te helpen om hun ambities tot uiting te laten komen.

Website Salus

Storm

STORM is the study association of the departments Mathematics and Informatics from the Faculty of Sciences at the Vrije Universiteit Amsterdam. STORM stands for STudent ORganisation Mathematicians, but is an association which has long been for more than just mathematics students.

Website storm

Subliem

Subliem is de studievereniging van de bachelor en master Science, Business and Innovation, ook wel SBI genoemd. Subliem bestaat sinds 2007, en is sindsdien in rap tempo gegroeid. We organiseren verschillende activiteiten voor onze leden, zowel op recreatief als educatief gebied. Bij recreatieve activiteiten valt te denken aan het gala, paintballen, kerstdiner, grote feesten, wintersport, Sublieme borrels etc. Op deze manier krijg je naast je studie genoeg gelegenheid om te ontspannen! Ook studiegerelateerde activiteiten zijn in trek bij onze studenten. Er worden symposia, masterclasses en seminars over uiteenlopende onderwerpen georganiseerd. Subliem organiseert jaarlijks een studiereis voor haar derdejaars. Ten slotte houden we ieder jaar een Innovation Career Day, waar interactie tussen de studenten en bedrijven gecreëerd en verbeterd wordt. Al deze activiteiten zijn geheel vrijblijvend om aan deel te nemen.

Website Subliem

VCSVU

De VCSVU (Vereniging van Chemie Studenten aan de Vrije Universiteit) is opgericht op 1 oktober 1964. De vereniging is er om de studie zo aangenaam mogelijk te maken. De VCSVU organiseert elke nieuwe periode een boekverkoop. De leden krijgen tijdens deze boekverkoop een fikse korting op de studieboeken. Daarnaast kun je via de site aan samenvattingen en oude tentamens komen zodat je nog beter bent voorbereid voor jouw tentamens. Naast de verkoop van boeken en inzage van oude tentamens organiseert de VCSVU vele activiteiten waarbij zowel leden als niet-leden aanwezig kunnen zijn. Zo hebben wij lunchlezingen, excursies, leuke activiteiten zoals een dagje naar Parijs en uiteraard de borrels die twee keer per maand worden georganiseerd.

Website VCSVU