Voor studenten (VUnet - met inlog)

Hoe weet ik of mijn inschrijving helemaal goed geregeld is?

Ga hiervoor naar VUnet – aanmelding afronden

Hoe vind ik mijn weg op de VU?
-    Plattegrond campus
-    Virtuele rondleiding over de campus
-    Vraag bij je studievereniging naar handige plekken als printer/kopieermachine, (onbekende) studieplekken, boekhandel, FSR/USR-kamer en studentenombudsman.

Wat moet ik weten over de digitale leeromgeving Canvas en VUnet?
Je kunt ze bereiken via canvas.vu.nl en vunet.vu.nl. Canvas is een digitale leeromgeving, dit is de plek waar docenten hun lesmateriaal klaarzetten. Op VUnet vind je praktische informatie over je studie, waaronder informatie, regelingen, contactformulieren voor de studieadviseur of examencommissie etc.

Intekenen
Voor elk vak dat je gaat volgen dien je je vooraf in te tekenen op VUnet.
a.    Intekenen doe je via de intekenmodule op VUnet. Je kunt je per periode intekenen op vakken, hier vind je de intekentermijnen waarin dit mogelijk is. 
b.    Intekenen voor het eerste tentamen gaat automatisch als je voor het vak intekent.
c.    Voor een hertentamen moet je zelf intekenen.
d.    Ga je het vak toch niet meer volgen? Teken je dan ook weer uit!
e.    Vergeten in te tekenen of te laat met intekenen?

Ik heb het eerste tentamen niet gehaald, wat nu?
f.    Er is altijd een tweede kans. Let op dat je zelf intekent voor het hertentamen, dit kan tot uiterlijk twee weken voorafgaand aan het hertentamen.

Wat moet ik doen als ik mij niet voor een vak of hertentamen heb ingetekend, wil deelnemen, maar het tentamen vindt morgen plaats?
g.    Maak altijd het tentamen, ongeacht of je bent ingetekend of niet.
h.    Achteraf dien je dan een verzoek in tot intekenen om je resultaat alsnog te registreren

Ik heb een functiebeperking. Heb ik recht op extra tijd of andere voorzieningen tijdens een tentamen?
Dit hoor je bij de aanmelding voor je studie aan te geven. Mocht je dit vergeten zijn, neem dan contact op met de studieadviseurs van jouw opleiding.

Waar kan ik terecht voor begeleiding tijdens mijn studie?
Studieadviseurs zijn ook wel begeleiders. Je kan online een afspraak maken met je studieadviseur. Bijvoorbeeld als je begeleiding nodig hebt bij je studiekeuze of advies wilt bij studievertraging en studievoortgang.

Waar kan ik mijn boeken halen?
Dit kan in de VU boekhandel. Via de studiegids zie je welke boeken je nodig hebt.

Wat is een jaarschema en wat kan ik ermee?
In het jaarschema vind je de (keuze)vakken die bij jouw opleiding horen, per periode. Deze vind je in de Studiegids. 

Wat is de Studiegids en wat kan ik ermee?
In de studiegids staat alle informatie over jouw opleiding. Denk hierbij aan verplichte en keuzevakken per jaar met bijbehorende vakcodes en uitleg en het aantal European Credits (EC).

Waar vind ik mijn rooster?
Via VUnet kun je naar je persoonlijke rooster. Na het intekenen op een vak wordt het vak zichtbaar in het rooster.

Waar kan ik mijn cijfers zien?
Deze verschijnen op VUnet zodra ze zijn ingevoerd door de docent. Indien je niet bent ingetekend, krijg je geen cijfer te zien.

Taaltoets
Alle bachelorstudenten die een Nederlandstalige opleiding of afstudeerrichting volgen, zijn verplicht om in september deel te nemen aan de taaltoets Nederlands. Studenten die een Engelstalige afstudeerrichting volgen, nemen deel aan de verplichte taaltoets Engels. Je wordt ingetekend voor de taaltoets en vindt de datum en het tijdstip van de toets in je rooster.

De taaltoets vindt dit jaar online plaats. Om zeker te weten dat je de toets thuis kunt maken moet je enkele dagen van tevoren een Testvisioncheck uitvoeren.

Als je laag scoort op de toets volg je verplicht een bijspijkercursus, inclusief een afsluitende toets.

Heb je al eerder de taaltoets of de bijspijkercursus van de VU behaald, dan kom je in aanmerking voor een vrijstelling. Wil je deze vrijstelling aanvragen, ga dan naar VUnet.

Op de website van het Taalloket vind je meer informatie over de taaltoets en de bijspijkercursus.

Als ik de taaltoets bij een andere opleiding behaald heb, moet ik deze dan alsnog afleggen?
a.    Heb je eerder een Nederlandse taaltoets behaald en is er nu weer een Nederlandse taaltoets vereist? Je kunt dan bij het Taalcentrum vrijstelling aanvragen.
b.    Als je eerder bijvoorbeeld een Nederlandse taaltoets hebt gedaan en je volgt nu een Engelstalige opleiding, dien je de taaltoets in het Engels te behalen.

Als ik mij heb ingeschreven voor twee opleidingen, moet ik dan twee taaltoetsen afleggen?
c.    Als die allebei Nederlandstalig of allebei Engelstalig zijn, leg je één toets af. Studenten die zich hebben ingeschreven voor een Nederlandstalige en een Engelstalige track, leggen twee toetsen af, een Nederlands en een Engelse.

Is er een orgaan dat de belangen van de student behartigt?
Op facultair niveau is dat de Facultaire Studentenraad (FSR), op universitair niveau de Universitaire studentenraad (USR).

Examencommissie
Verzoek indienen aan de Examencommissie en informatie over regels & richtlijnen voor onderwijs, examens en tentamens

International Student Support
Voor internationale studenten

Studeren in het buitenland
Informatie over studeren in het buitenland

VUnet instructies NL / VUnet instructions EN
De digitale leeromgeving van de VU bestaat uit www.vu.nl, www.beta.vu.nl, Canvas en VUnet. In een presentatie laten wij zien hoe je het beste kunt werken met de verschillende websites

Facultaire introductie
Algemeen welkom en theorie veiligheid: wat als ik deze gemist heb?
Er is helaas geen mogelijkheid om dit terug te kijken. Vraag het na bij je opleidingscoördinator of het nodig is en of er aanvullende info beschikbaar is.

Wanneer zijn de toetsen van de blusinstructie en moet ik deze doen?
In de studiegids vind je of je de blusinstructie moet doen. De toetsen staan in je rooster; kijk hiervoor op rooster.vu.nl