Voor studenten (VUnet - met inlog)

Examencommissie
Verzoek indienen aan de Examencommissie en informatie over regels & richtlijnen voor onderwijs, examens en tentamens

Intekenen
Informatie over intekenen voor onderwijs en tentamens

International Student Support
Voor internationale studenten

Resultatenoverzicht (cijfers)
Raadpleeg je cijferlijst

Rooster
Raadpleeg je rooster 

Studentenraad (FSR, USR)
Alles over centrale en decentrale medezeggenschap voor studenten op de VU

Studeren in het buitenland
Informatie over studeren in het buitenland

Studieadviseur
Voor vragen over je studie, zoals planning, studievertraging, studievoortgang

VUnet Login
Log in op VUnet

VUnet instructies NL / VUnet instructions EN
De digitale leeromgeving van de VU bestaat uit www.vu.nl, www.beta.vu.nl, Canvas en VUnet. In een presentatie laten wij zien hoe je het beste kunt werken met de verschillende websites en waar je belangrijke informatie betreffende je studie kunt vinden.