Athena Instituut

Als gevolg van de technische en wetenschappelijke vooruitgang, de opkomst van nieuwe, breed interdisciplinair-georiënteerde vakgebieden en de door technologie gedreven aard van innovatieprocessen ontstaan er nieuwe maatschappelijke problemen op het gebied van onder andere gelijkheid, milieu en volksgezondheid.

De uitdaging blijft dan ook om het potentieel van nieuwe technische en wetenschappelijke vakgebieden optimaal te realiseren, door in het innovatieproces strategieën te integreren die de eventueel te verwachten negatieve aspecten opvangen.

De vraag die wij onszelf stellen is: hoe kan technische en wetenschappelijke ontwikkeling op duurzame en eerlijke wijze een bijdrage leveren aan het verbeteren van gezondheid en welzijn?

Website Athena Instituut