Care for Obesity: Kennisexperts kinderobesitas

In Nederland hebben ongeveer 450 duizend kinderen overgewicht, waarvan ongeveer 75 duizend obesitas of ernstige obesitas. Overgewicht, en met name obesitas, kan tot ernstige lichamelijke en psychosociale problemen leiden. 

Daarom werkt Care for Obesity (C4O) sinds 2013 aan het vergroten van de kennis over de ondersteuning en zorg voor kinderen met (een hoog risico op) obesitas. Dit doen we middels wetenschappelijk onderzoek, het ontwikkelen van scholingen en het herzien van de landelijke overkoepelende richtlijn en zorgstandaard voor obesitas. 

We streven naar een intensieve samenwerking tussen wetenschap, beleid en praktijk, waarbij we ook de kinderen en ouders betrekken. Daardoor dragen we bij aan het beter aansluiten van de ondersteuning en zorg bij de behoeften van de kinderen en gezinnen die het betreft en hun hulpverleners. Ons onderzoek centreert zich rond de volgende vier thema’s:

*In een ketenaanpak werken verschillende organisaties en professionals samen in een netwerk, om goede en goed op elkaar aansluitende ondersteuning en zorg te bieden voor een specifieke doelgroep. De ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas is ondertussen ook bekend als de netwerkaanpak ‘Kind naar Gezonder Gewicht’.

English

For English, please visit the 'about Care for Obesity' page.

VU / Care for Obesity

Care for Obesity is een project van de Vrije Universiteit Amsterdam dat sinds 2013 wordt gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.  

Care_for_Obesity_VUlogo_RGB_wit_schaduw