Ketenaanpak

De ketenaanpak is beschreven in een landelijk model. Dit model is gebaseerd op wetenschappelijke kennis én ervaringen uit de praktijk. Het model bouwt voort op de landelijke zorgstandaard die weer gebaseerd is op de landelijke richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van obesitas. Deze verschillende producten worden de komende jaren herzien (richtlijn en zorgstandaard) en doorontwikkeld en geëvalueerd (landelijk model). Daarnaast is er onderzoek naar onderdelen van de ketenaanpak, zoals wat er voor zorgt dat kinderen met overgewicht of obesitas een leefstijlinterventie starten en afmaken en de effectiviteit van leefstijlinterventies. Ook dragen we bij aan onderzoek van het RIVM naar de lokale implementatie van de ketenaanpak.

Op deze pagina vind je een selectie van onze publicaties die horen bij het thema ketenaanpak.

Voor de praktijk

De volledige referenties van de onderstaande publicaties zijn te vinden op de overzichtspagina publicaties.

 1. Samenvatting Landelijk model ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas, 2019.
 2. Summary National integrated model care for childhood overweight and obesity, 2019.
 3. Module monitoring ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas, 2019.
 4. Landelijk model ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas, 2018.
 5. Animatievideo landelijk model, 2018.
 6. Tipsheet: Wat zorgt ervoor dat kinderen met overgewicht of obesitas een leefstijlinterventie starten en afmaken, 2018.   
 7. Financieringsbijlage bij Landelijk model ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas, 2018.
 8. Handreiking lokale realisatie ketenaanpak bij Landelijk model ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas, 2018.
 9. Rapportage Toeleiding naar en voltooiing van leefstijlinterventies voor kinderen met overgewicht en obesitas, 2018.
 10. Energy, Fun & Friends (LEFF). Werkblad beschrijving interventiedatabase RIVM, 2017. 
 11. Kinderen en ouders over LEFF, 2015.
 12. Addendum ernstige kinderobesitas bij de Zorgstandaard Obesitas. Ketenzorg voor kinderen met een extreem verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico en hun ouders, 2012.
 13. Addendum voor kinderen bij de CBO-richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen’, 2011. 
 14. Zorgstandaard Obesitas, 2010.
 15. Samenvatting Zorgstandaard Obesitas, 2010. 
 16. Richtlijn Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen, 2008.
 17. Website www.ketenaanpakovergewichtkinderen.nl
 18. Website www.partnerschapovergewicht.nl
 19. Website www.start-leff.nl

Wetenschappelijke artikelen

 1. Grootens-Wiegers, P., van den Eynde, E., Halberstadt, J., Seidell, J.C. & Dedding, C. What helps and hinders children with overweight or obesity and their parents to start, adhere and complete a group lifestyle intervention; the importance of a personalized approach. (ingediend)
 2. Van den Eynde, E., Camfferman, R., Van Putten, L., Renders, C., Seidell, J.C. & Halberstadt, J. The change in health-related quality of life and weight status of children with overweight or obesity aged 7 to 13 years after 10 weeks of participation in a lifestyle intervention. (ingediend)
 3. Seidell, J.C. & Halberstadt, J. National and local strategies for obesity prevention in children and adolescents. (ingediend)
 4. Seidell, J.C. & Halberstadt, J. (2019). Leefstijlgeneeskunde: reddingsboei of los touw bij ongezond gedrag? Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 163, D3600.  
 5. Halberstadt, J. & Seidell, J. (2016). Langetermijngewichtsbeheersing bij kinderen met (ernstige) obesitas. De Psycholoog, 11, 36-46. 
 6. Halberstadt, J. (2016). Proefschrift: Long-term weight management in children and adolescents with severe obesity: psychological aspects. JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg, 48, 140-141. 
 7. Halberstadt, J. (2015). Long-term weight management in children and adolescents with severe obesity: psychological aspects (Proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam).
 8. Seidell, J.C., Halberstadt, J., Noordam, H. & Niemer, S.I.J. (2012). An integrated health care standard for the management and prevention of obesity in The Netherlands. Family Practice, 29, i153-i156. 
 9. Renders C.M., Halberstadt J., Frenkel C.S., Rosenmoller P., Seidell J.C. & HiraSing R.A. (2010). Tackling the Problem of Overweight and Obesity: the Dutch Approach. Obesity Facts, 3, 267-272.
 10. Seidell, J.C. (2010). Commentaar. Obesitas: een zorg voor ons allemaal. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 154, A2805. 
 11. Halberstadt, J., Seidell, J.C., Hira Sing, R.A., Renders, C.M. & van Bolhuis, A.M.P. (2008). Partnerschap Overgewicht Nederland: ontwikkeling van een zorgstandaard voor overgewicht en obesitas. Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, 86, 281-283.