Praten over gewicht

Onder het thema praten over gewicht is een aantal subthema’s uitgediept. Zo is gekeken in welke mate er sprake is van stigma door zorgprofessionals die kinderen met obesitas behandelen. Verder is onderzocht in hoeverre zorgprofessionals vertrouwen hebben in hun eigen vaardigheden om gewicht en leefstijl te kunnen bespreken met kind en ouder en welke barrières zij hierbij ervaren. Ook is aan kinderen, ouders en zorgprofessionals gevraagd welke termen zij fijn/niet fijn vinden in het gesprek over gewicht.

Op deze pagina vind je een selectie van onze publicaties die horen bij het thema 'praten over gewicht'.

Voor de praktijk

De volledige referenties van de onderstaande publicaties zijn te vinden op de overzichtspagina publicaties.

Wetenschappelijke artikelen

  • Camfferman, R., Seidell, J.C., Halberstadt, J. Talking to children with overweight or obesity and their parents: self-efficacy and perceived barriers of Dutch health care professionals. (ingediend)
  • Van Maarschalkerweerd, P., Camfferman, R., Seidell, J.C., Halberstadt, J. Children’s, Parents’ and Health Care Professionals’ Preferences for Weight-Based Terminology in Health Care. (ingediend)
  • Stuij, M., Van Maarschalkerweerd, P., Niemer, S., Seidell, J.C., Halberstadt, J., Dedding, C. Just get to know me first. A qualitative study on youth perspectives on weight-related words used by healthcare providers. (ingediend)
  • Camfferman, R, Puhl, R., Seidell, J.C., Halberstadt, J. Weight Biased Attitudes in Dutch Health Care Professionals. (ingediend)