Publicaties

Hieronder staan de publicaties van Care for Obesity. Dit betreft zowel wetenschappelijke artikelen als publicaties en andere uitingen voor de praktijk (kennisvalorisatie). Onderstaand overzicht is grotendeels gebaseerd op het werk van Care for Obesity vanaf 2016. Ook bevat het de highlights uit de periode 2007-2015 van Care for Obesity en het Partnerschap Overgewicht Nederland.
Een selectie van publicaties per onderzoeksthema is te vinden op de pagina's KetenaanpakGezondheidsgerelateerde kwaliteit van levenVaststellen wat er speelt bij kind en gezin of Praten over gewicht

Ga direct naar: 

Een overzicht van Care for Obesity in de media, inclusief de populair-wetenschappelijke publicaties, vind je op deze pagina.  

Wetenschappelijke artikelen

 1. Grootens-Wiegers, P., van den Eynde, E., Halberstadt, J., Seidell, J.C., Dedding, C. What helps and hinders children with overweight or obesity and their parents to start, adhere and complete a group lifestyle intervention; the importance of a personalized approach. (ingediend) 
 2. Stuij, M., Van Maarschalkerweerd, P., Niemer, S., Seidell, J.C., Halberstadt, J., Dedding, C. Just get to know me first. A qualitative study on youth perspectives on weight-related words used by healthcare providers. (ingediend)
 3. Seidell, J.C., Halberstadt, J. National and local strategies for obesity prevention in children and adolescents. (ingediend)
 4. Van Maarschalkerweerd, P., Camfferman, R., Seidell, J.C., Halberstadt, J. Children’s, Parents’ and Health Care Professionals’ Preferences for Weight-Based Terminology in Health Care. (ingediend)
 5. Van den Eynde, E., Camfferman, R., Van Putten, L., Renders, C., Seidell, J.C., Halberstadt, J. The change in health-related quality of life and weight status of children with overweight or obesity aged 7 to 13 years after 10 weeks of participation in a lifestyle intervention. (ingediend)
 6. Camfferman, R., Seidell, J.C., Halberstadt, J. Talking to children with overweight or obesity and their parents: self-efficacy and perceived barriers of Dutch health care professionals. (ingediend)
 7. Camfferman, R., Seidell, J.C., Halberstadt, J. Quality of Life in Treatment-Seeking Children with Overweight, Obesity or Severe Obesity in the Netherlands. (ingediend)
 8. Camfferman, R., Seidell, J.C., Puhl, R., Halberstadt, J. Weight biased attitudes in Dutch healthcare professionals. (ingediend)
 9. Seidell, J.C., Halberstadt, J. Leefstijlgeneeskunde: reddingsboei of los touw bij ongezond gedrag? Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 2019; 163: D3600.
 10. Noordam, H., Halberstadt, J., Seidell, J. C. Kwaliteit van leven als uitkomstmaat in de zorg voor kinderen (4-19 jaar) met obesitas, Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 2016; 94(8): 300-304.
 11. Halberstadt, J. & Seidell, J. Langetermijngewichtsbeheersing bij kinderen met (ernstige) obesitas. De Psycholoog 2016; 11: 36-46. 
 12. Halberstadt, J. Proefschrift: Long-term weight management in children and adolescents with severe obesity: psychological aspects. JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg 2016; 1-2. 
 13. Halberstadt, J. Long-term weight management in children and adolescents with severe obesity: psychological aspects. Proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam, 2015.
 14. Seidell, J.C., Halberstadt, J., Noordam, H., Niemer, S.I.J. An integrated health care standard for the management and prevention of obesity in The Netherlands. Family Practice 2012; 29: i153-i156. 
 15. Renders C.M., Halberstadt J., Frenkel C.S., Rosenmoller P., Seidell J.C., HiraSing R.A. Tackling the Problem of Overweight and Obesity: the Dutch Approach. Obesity Facts 2010; 3: 267-272.
 16. Seidell, J.C. Commentaar. Obesitas: een zorg voor ons allemaal. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 2010; 154: A2805. 
 17. Halberstadt, J., Seidell, J.C., Hira Sing, R.A., Renders, C.M., van Bolhuis, A.M.P. Partnerschap Overgewicht Nederland: ontwikkeling van een zorgstandaard voor overgewicht en obesitas. Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 2008; 86: 281-283.   

Richtlijn, standaard en model

 1. Sijben, M., van der Velde, M., van Mil, E., Stroo, J., Halberstadt, J. Landelijk model ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas. Amsterdam: Care for Obesity, december 2018.
 2. Samenvatting Landelijk model ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas. Amsterdam: Care for Obesity, maart 2019.
 3. Summary National integrated model care for childhood overweight and obesity. Amsterdam: Care for Obesity, maart 2019.
 4. Sijben, M., van der Velde, M. Financieringsbijlage bij Landelijk model ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas. Amsterdam: Care for Obesity, december 2018.
 5. Sijben, M., Stroo, J., Koehoorn, J., Halberstadt, J. Handreiking realisatie ketenaanpak bij Landelijk model ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas. Amsterdam: Care for Obesity, december 2018.
 6. Zorgmodule Voeding. Amsterdam: Partnerschap Overgewicht Nederland, december 2012.
 7. Zorgmodule Voeding Stroomschema, Zorgprofielen en Competenties, 2012.
 8. Interne Indicatoren Zorgstandaard Obesitas, Doelgroep volwassenen. Amsterdam: Partnerschap Overgewicht Nederland, december 2012.
 9. Halberstadt J, Seidell J. Addendum ernstige kinderobesitas bij de Zorgstandaard Obesitas. Ketenzorg voor kinderen met een extreem verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico en hun ouders. Partnerschap Overgewicht Nederland. Amsterdam, juli 2012.
 10. Seidell, J., Halberstadt, J., Niemer, S., Noordam, H. Addendum voor kinderen bij de CBO-richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen’. Amsterdam: Partnerschap Overgewicht Nederland, 2011.
 11. Seidell, J., Halberstadt, J. Niemer, S., Noordam, H. Zorgstandaard Obesitas. Amsterdam: Partnerschap Overgewicht Nederland, november 2010.
 12. Samenvatting Zorgstandaard Obesitas, 2010. 

Factsheets en notities

 1. Niemer, S., Camfferman, R., Van Maarschalkerweerd, P., Sijben, M., Seidell, J., Halberstadt, J.: Praten over gewicht met kinderen en ouders. Een folder voor zorg-, school- en wijkprofessionals. Amsterdam: Care for Obesity, maart 2019.
 2. Camfferman, R., Seidell, J.C., Halberstadt, J. Factsheet: Kwaliteit van leven van kinderen met overgewicht, obesitas en ernstig obesitas in Nederland. Amsterdam: Care for Obesity, maart 2019.
 3. Van Maarschalkerweerd, P., Niemer, S., Halberstadt, J. Rapportage. Kinderen, ouders en coördinatoren over hun ervaringen na LEFF. Amsterdam: Care for Obesity, november 2018.
 4. Grootens, R., Van den Eynde, E., Halberstadt, J., Niemer, S., Seidell, J.C., Dedding, C. Tipsheet: Wat zorgt ervoor dat kinderen met overgewicht of obesitas een leefstijlinterventie starten en afmaken? Amsterdam: Care for Obesity en Athena Instituut, oktober 2018.
 5. Niemer, S. I. J., van den Eynde, E., Gruintjes, I., & Halberstadt, J. Tipsheet. Hoe praat je respectvol met kinderen en hun ouders praten over gewicht en leefstijl? Amsterdam: Care for Obesity, november 2017.
 6. Halberstadt, J., & Sijben, M. Succesvol naar lokale ketenaanpak voor het kind met overgewicht of obesitas: Factsheet proeftuinenproject van Care for Obesity. Amsterdam: Care for Obesity, april 2017.
 7. Niemer, S. I. J., van den Eynde, E., Gruintjes, I., & Halberstadt, J. Factsheet. Met kinderen en hun ouders praten over gewicht en leefstijl. Amsterdam: Care for Obesity, maart 2017.
 8. Noordam, H. & Halberstadt, J. Factsheet. Stigmatisering in de zorg voor kinderen met obesitas. Amsterdam: Care for Obesity, november 2016.
 9. Factsheet bij eindrapportage kwaliteit van leven als onderdeel van de zorg voor kinderen (4-19) met obesitas. Amsterdam: Care for Obesity, december 2015.
 10. Samenvatting positioneringsnota Care for Obesity, 2013.

Tools

 1. Sijben, M., Koehoorn, J., Stroo, J. Hulpmiddel handreiking: Overzicht mogelijke verandervraagstukken. Amsterdam: Care for Obesity, maart 2019.
 2. Sijben, M., Koehoorn, J., Stroo, J. Hulpmiddel handreiking: Overzicht van belangrijkste redenen om in te zetten op een andere aanpak voor kinderen met overgewicht. Amsterdam: Care for Obesity, maart 2019
 3. Jacobs, M., Sijben, M., Halberstadt J. Module monitoring ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas. Amsterdam: Care for Obesity, maart 2019.
 4. Jacobs, M., Sijben, M., Stroo, J., Koetsier, L., Halberstadt, J., Zonneveld, N., Minkman, M. Hulpmiddel handreiking: Quickscan betrokkenen projectorganisatie. Amsterdam: Care for Obesity, maart 2019.
 5. Jacobs, M., Sijben, M., Stroo, J., Koetsier, L., Halberstadt, J., Zonneveld, N., Minkman, M. Hulpmiddel handreiking: Quickscan voor uitvoerende professionals. Amsterdam: Care for Obesity, maart 2019.
 6. Jacobs, M., Sijben, M., Stroo, J., Koetsier, L. , Halberstadt, J., Zonneveld, N., Minkman, M. Hulpmiddel handreiking: Format Quickscan ketenaanpak. Amsterdam: Care for Obesity, maart 2019.
 7. Sijben, M., Van Mil, E., Van der Velde, M., Moerman, I., Koetsier, L., Halberstadt, J. Animatiefilmpje Ondersteuning en zorg voor kinderen met overgewicht en obesitas. Amsterdam: Care for Obesity, februari 2019.
 8. Koehoorn, J., Sijben, M., Stroo, J. Hulpmiddel handreiking: Profielschets projectleider. Amsterdam: Care for Obesity, december 2018. 
 9. Sijben, M., Stroo, J. Hulpmiddel handreiking: Analyse activiteiten en professionals. Amsterdam: Care for Obesity, december 2018. 
 10. Koehoorn, J., Sijben, M., Stroo, J.. Hulpmiddel handreiking: Format projectplan. Amsterdam: Care for Obesity, december 2018.
 11. Koehoorn, J., Sijben, M., Stroo, J. Hulpmiddel handreiking: Format stakeholdersanalyse. Amsterdam: Care for Obesity, december 2018.
 12. LEFF-handleiding Voeding & Gedrag (voor de coach). Herziene versie. Amsterdam: Care for Obesity, augustus 2017. 
 13. LEFF-handleiding Bewegen (voor de beweegcoach). Herziene versie. Amsterdam: Care for Obesity, augustus 2017.
 14. LEFF-handleiding (voor coördinatoren). Herziene versie. Amsterdam: Care for Obesity, augustus 2017.
 15. LEFF-handboek (voor kinderen). Herziene versie. Amsterdam: Care for Obesity, augustus 2017.
 16. LEFF-handboek (voor ouder). Herziene versie. Amsterdam: Care for Obesity, augustus 2017.
 17. Losse LEFF-materialen (posters, placemat, speurpas etc). Herziene versies. Amsterdam: Care for Obesity, augustus 2017.
 18. Online evaluatietool voor de evaluatie van LEFF door kinderen en ouders. Amsterdam: Care for Obesity, december 2016.
 19. Stroo, J.: Stappenplan Verbinding Preventie en Zorg Module Evaluatie. Amsterdam: Care for Obesity, november 2016.
 20. Kwaliteit van leven als uitkomstmaat in de zorg voor kinderen met obesitas. Voorbeeld van PROM in de PROM-Toolbox van Zorginzicht. Amsterdam: Care for Obesity, 2016.
 21. IWQOL-Kids, vragenlijst voor het meten van gewichtsspecifieke gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven bij kinderen beschikbaar via Care for Obesity voor onderzoek en zorg in Nederland. Sinds 2016.
 22. PedsQL, vragenlijst voor het meten van generieke gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven bij kinderen beschikbaar via Care for Obesity voor onderzoek en zorg in Nederland. Sinds 2016.
 23. Webtool meten kwaliteit van leven met PedsQL (3 versies voor verschillende leeftijdsgroepen) en de IWQOL-Kids (kind- en ouderversie). Versie 2.0 (www.kwaliteitvanlevenvragenlijsten.nl). Amsterdam: Care for Obesity, 2019. 
 24. Webtool meten kwaliteit van leven met PedsQL (3 versies voor verschillende leeftijdsgroepen) en de IWQOL-Kids (kind- en ouderversie). Versie 1.0. Amsterdam: Care for Obesity, 2016. 
 25. Piramide niveaus van GGR met bijbehorende preventieniveaus en aanpak volgens stepped and matched care. Amsterdam: Partnerschap Overgewicht Nederland, 2014. 
 26. Piramide niveaus van GGR met bijbehorende preventieniveaus en aanpak volgens stepped and matched care. Amsterdam: Partnerschap Overgewicht Nederland, 2014.
 27. Stroomschema stepped and matched care kinderen (0-19 jaar) met overgewicht en obesitas. Amsterdam: Partnerschap Overgewicht Nederland, november 2010.

Rapportages

 1. Camfferman, R. & Halberstadt, J. Procesevaluatie van de implementatie van kwaliteit van leven als maat in de zorg voor kinderen met overgewicht en obesitas in Nederland. Amsterdam: Care for Obesity, 2019.
 2. Halberstadt, J. et al. Rapportage voor de WHO over ‘The Dutch approach towards management of childhood overweight and obesity’, augustus 2018.
 3. Grootens, R., Van den Eynde, E., Halberstadt, J., Niemer, S., Seidell, J & Dedding, C. Rapportage Toeleiding naar en voltooiing van leefstijlinterventies voor kinderen met overgewicht en obesitas. Amsterdam: Care for Obesity en Athena Instituut, januari 2018.
 4. Van den Eynde, E., Niemer, S., Tol, J., Halberstadt., J., Matthes, J., Seidell, J.C. Lifestyle, Energy, Fun & Friends (LEFF). Werkblad beschrijving interventiedatabase RIVM, Amsterdam: Care for Obesity, oktober 2017.
 5. Noordam, H. Eindrapport: Kwaliteit van leven als onderdeel van zorg voor kinderen (4-19 jaar) voor kinderen met obesitas. Rapportage van een literatuurstudie en pilot naar ervaringen in de zorgpraktijk, Amsterdam: Care for Obesity, december 2015.
 6. Niemer, S., Bruggers, C., Van den Eynde, E. LEFF 2013 t/m 2015 - Een beschrijving van de ontwikkeling, uitvoering en eerste resultaten van LEFF in Nederland. Amsterdam: Care for Obesity, december 2015
 7. Sarti, A., Dedding, C., Niemer, S. Kinderen en ouders over LEFF. Amsterdam: Care for Obesity en Athena Instituut, december 2015.
 8. Stroo, J., Noordam, H., Halberstadt, J., Seidell, J. Gecombineerde leefstijlinterventies voor kinderen met overgewicht en obesitas: Good Practices. Amsterdam: Care for Obesity, november 2015. 
  • Oplegnotitie behorende bij rapport 'Gecombineerde leefstijlinterventies voor kinderen met overgewicht en obesitas: Good Practices'
 9. Poll, A., Van der Vlugt, N. Rapport in opdracht van C4O en JOGG. Een verkenning naar financiering van de ketenaanpak van kinderen met overgewicht en obesitas, augustus 2015.
 10. De JeugdZaak. Rapport in opdracht van C4O en JOGG. Positionering rol centrale zorgverlener bij kinderobesitas, juli 2015.
 11. Schouten, F.; Halberstadt, J.; Seidell, J. Business case - Zorg voor kinderen met obesitas. Amsterdam, Partnerschap Overgewicht Nederland, mei 2014. 
 12. Koudstaal, K. "Je moet het zelf doen"; Ernstig obese kinderen en hun ouders over hun ervaringen, behoeften en verwachtingen ten aanzien van zorg. Amsterdam: rapportage voor het Partnerschap Overgewicht Nederland. 2013. 
 13. Halberstadt, J., Stevens, B., Seidell, J. De obesitascoach: hulp voor obese kinderen en hun gezin. Partnerschap Overgewicht Nederland. 2012.  
 14. Trendskaart: een weergave van relevante trends van invloed op de Zorgstandaard Obesitas. Gemaakt door de Argumentenfabriek in opdracht van het PON, november 2009. 
 15. Visiekaart: een weergave van de visie op basis waarvan het PON de Zorgstandaard Obesitas ontwikkelt. Gemaakt door de Argumentenfabriek in opdracht van het PON, november 2009.
 16. Overgewicht en obesitas: een zorg voor ons allemaal. De stand van zaken na een jaar PON. Partnerschap Overgewicht Nederland, 2008.
 17. Notitie PON Ketenzorg voor Overgewicht en Obesitas. Uitgangspunten en positionering ten opzichte van andere ontwikkelingen in de publieke en curatieve zorg, november 2008.

Stageverslagen

 1. Essed, J. Praten over gewicht met kinderen. Mate van de eigen-effectiviteit en ondervonden barrières bij zorgprofessionals in Nederland. 2018.
 2. Putten, L. The change in quality of life and weight status of children with overweight or obesity aged between 7 and 13 years after 10 weeks of participation in the combined lifestyle intervention LEFF. 2017.
 3. Stipriaan, W. Masterstudent Voeding en Gezondheid Wageningen University: Zorg voor kinderen met ernstige obesitas: ketenzorg met praktische richtlijnen en goede communicatie. 2012.
 4. De Keijser, S. De rol van sociale media bij het evalueren van de behandeling van ernstige obesitas bij jongeren. 2012.
 5. Van den Weerd, S. Kwaliteit van leven meten van kinderen met overgewicht & obesitas. 2012
 6. Belder, M. Food addiction in (severely) obese and non-obese children? 2011.
 7. Stevens, B. De obesitascoach bij kinderen. 2011
 8. Schilder, M. Psychologische gesteldheid obese kinderen en adolescenten. 2010

Websites

 1. www.vu.nl/C4O
 2. www.start-leff.nl: Herziene LEFF-website. 2018.
 3. www.ketenaanpakovergewichtkinderen.nl: Website met o.a. opgeleverde producten Care for Obesity, ondersteunende materialen voor de realisatie van de ketenaanpak, voorbeelden en hulpmiddelen voor uitvoerende professionals werkzaam binnen de ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas, uitbreidingsmogelijkheden, evaluatie en  onderzoek, meer informatie over de proeftuingemeenten en coalitiepartners. 2018
 4. www.C4O-proeftuinen.nl: Website Proeftuinenproject Care for Obesity  (publiek gedeelte), met oa informatie over het proeftuinenproject, samenwerkingspartners, het landelijk model ketenaanpak, agenda bijeenkomsten en nieuwsberichten in 2017-2018. 
 5. www.C4O-proeftuinen.nl: Digitaal platform proeftuinentraject Care for Obesity (besloten deel website Care for Obesity), met als doel informatieuitwisseling en communicatie projectteam Care for Obesity en projectleiders van de proeftuinen in 2017-2018. 
 6. www.start-leff.nl: Besloten deel LEFF-website toegevoegd waarop lokale LEFF-coördinatoren en teams de meest recente versie van relevante stukken voor het uitvoeren van LEFF kunnen vinden. 2017. 
 7. www.partnerschapovergewichtnederland.nl/C4O: Algemene website Care for Obesity en Partnerschap Overgewicht Nederland herzien. 2016. 

Ontwikkelde scholingen

 1. Gruintjes, I., Niemer, S., van Maarschalkerweerd, P.E.A. Training Praten over gewicht. Amsterdam: Care for Obesity, maart 2019 (geheel herziene versie).
 2. Camfferman, R., Noordam, H. Training Meten en bespreken kwaliteit van leven als onderdeel van de zorg voor kinderen met obesitas. Amsterdam: Care for Obesity, maart 2019 (geheel herziene versie).
 3. Camfferman, R. Workshop Stigma. Amsterdam: Care for Obesity, maart 2019 (geheel herziene versie).

Georganiseerde bijeenkomsten (selectie)

 1. Landelijke kick off coalitie ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas, door VU/C4O i.s.m. JOGG, RIVM, NJi en NCJ en in aanwezigheid van staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS, Utrecht, 6 februari 2019.
 2. Learning Community Bijeenkomsten te Arnhem, Amsterdam, Zaanstad, Utrecht, Maastricht, Almere, Smallingerland, Oss en Den Bosch. In totaal 18 bijeenkomsten in 2017 en 2018.
 3. Miniconferentie met ±60 deelnemers. Line up bestaande uit plenaire presentaties en tafelgesprekken o.l.v. experts. Heerenveen, 19 juni 2018
 4. Bijeenkomst medische professionals ketenaanpak van de C4O-proeftuinen, Breukelen, 22 maart 2018.
 5. Miniconferentie met ±100 deelnemers. Line up bestaande uit plenaire presentaties en tafelgesprekken o.l.v. experts. Eindhoven, 22 februari 2018.
 6. Werkbezoek staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS, Den Bosch, 29 januari 2018.
 7. Bijeenkomst zorgverzekeraars (CZ, VGZ, Menzis, De Friesland), Utrecht, 11 januari 2018.
 8. Miniconferentie met ±100 deelnemers. Line up bestaande uit plenaire presentaties en tafelgesprekken o.l.v. experts. Haarlem, 16 november 2017.
 9. Bijeenkomst zorgverzekeraars (CZ, Zilveren Kruis, Menzis, Friesland), Amsterdam, 26 juni 2017.
 10. Miniconferentie met ±100 deelnemers. Line up bestaande uit plenaire presentaties en individuele gesprekken met experts. Apeldoorn, 8 juni 2017.
 11. Kick-off met de proeftuinen van Care for Obesity, Amsterdam, 21 november 2016.
 12. Workshop financiering ketenaanpak voor kinderen, Den Bosch, februari 2016.
 13. Roadshow Introductie Model ketenaanpak, Nijmegen, januari 2016.

Presentaties

 1. Presentatie ‘Ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas’ door Jutka Halberstadt bij uitwisselingsbijeenkomst Care for Obesity / Vrije Universiteit Amsterdam. ’s Hertogenbosch (GGD Hart voor Brabant, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Tranzo) en RIVM, Amsterdam, 21 november 2019.
 2. Presentatie ‘Verdiepend onderzoek naar het: vaststellen wat er speelt bij kind en gezin’ door Leandra Koetsier bij uitwisselingsbijeenkomst Care for Obesity / Vrije Universiteit Amsterdam. ’s Hertogenbosch (GGD Hart voor Brabant, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Tranzo) en RIVM, Amsterdam, 21 november 2019.
 3. Presentatie ‘Verdiepend onderzoek naar: meten en bespeken kwaliteit van leven’ door Minke Eilander bij uitwisselingsbijeenkomst Care for Obesity / Vrije Universiteit Amsterdam. ’s Hertogenbosch (GGD Hart voor Brabant, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Tranzo) en RIVM, Amsterdam, 21 november 2019.
 4. Presentatie ‘Ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas’ door Jutka Halberstadt bij Congres Medilex, Amersfoort, 14 mei 2019.
 5. Presentatie ‘Integrated care for childhood overweight and obesity: the Dutch approach’ door Jutka Halberstadt bij werkbezoek aan Suffolk, Engeland, 20 mei 2019.
 6. Presentatie ‘Quality of life’ door Jaap Seidell en Minke Eilander bij werkbezoek aan Suffolk, Engeland, 20 mei 2019.
 7. Presentatie ‘Broad assessment. Integrated care for childhood overweight and obesity’ door Leandra Koetsier bij werkbezoek aan Suffolk, Engeland, 20 mei 2019.
 8. Presentatie ’Ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas in Nederland: Terugblik en zicht op opgeleverde producten Care for Obesity / VU’ door Jutka Halberstadt bij bijeenkomst coalitiepartners ketenaanpak, Utrecht, 24 januari 2019. 
 9. Training ‘Praten over gewicht’ door Irene Gruintjes en Pomme van Maarschalkwerweerd voor jeugdverpleegkundigen, pedagogen, diëtisten en jongerenwerkers, Zaanstad, 20 november 2018.
 10. Workshop ‘Praten over gewicht’ door Irene Gruintjes en Pomme van Maarschalkerweerd op vakleerkrachtenbijeenkomst, Haarlemmermeer, 10 oktober 2018. 
 11. Presentatie ‘Praten over gewicht’ door Sanne Niemer tijdens SELF-cursus op de avond over voeding, gedragspsychologie en de maatschappij, Utrecht, 9 oktober 2018.  
 12. Presentatie ‘Praten over gewicht’ door Sanne Niemer op JOGG-mini-conferentie 'Gezonde leefstijl bij kinderen’, Wageningen, 26 september 2018. 
 13. Training (hele dag) ‘Praten over gewicht’ door Sanne Niemer en Irene Gruintjes bij Lekker Fit Rotterdam, , Rotterdam, 13 september 2018. 
 14. Posterpresentatie over stigma door Roxanna Camfferman bij 6th Annual International Weight Stigma Conference, Leeds, UK, 18 juni 2018.
 15. Twee workshops ‘Praten over gewicht’ door Irene Gruintjes voor gymdocenten Lekker Fit Rotterdam, Rotterdam, 6 juni 2018.
 16. Workshop ‘Praten over gewicht’ door Irene Gruintjes op inspiratiesessie JOGG Zaanstad, Zaanstad, 4 juni 2018. 
 17. Presentatie ‘Lessen uit “Jongleren met voeding” voor de zorg’ door Jutka Halberstadt bij de boekpresentatie van Jongleren met voeding met Jaap Seidell voor onder meer de rector van de VU Amsterdam, VU Amsterdam, 22 mei 2018.
 18. Workshop ‘Praten over gewicht’  door Sanne Niemer en Irene Gruintjes op de kick-off Ketenaanpak overgewicht en obesitas, Almere, 26 april 2018. 
 19. Lezing ‘Ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas’ door Jutka Halberstadt bij SELF-cursus, Stichting Student en Voeding Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam, 24 april 2018.
 20. Training (halve dag) ‘Praten over gewicht’ door Sanne Niemer en Irene Gruintjes voor sociale wijkteams van Zaanstad Zuid, Zaanstad, 27 maart 2018.
 21. Presentatie ‘Praten over gewicht’ door Sanne Niemer op Zuivelsymposium, Utrecht, 8 maart 2018.
 22. Presentatie ‘Ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas: stand van zaken’ door Jutka Halberstadt bij PON-partnerbijeenkomst, Zeist, 15 februari 2018.
 23. Workshop ‘Praten over gewicht’ door Sanne Niemer op mini-conferentie JOGG Vlaardingen, Vlaardingen, 7 februari 2018.
 24. Presentatie ‘Ketenaanpak overgewicht en obesitas: toekomstige vraagstukken’ door Jutka Halberstadt bij werkbezoek staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS, Den Bosch, 29 januari 2018.
 25. Presentatie ‘Ondersteuning en zorg voor kinderen met overgewicht en obesitas en hun gezin’ door Jutka Halberstadt bij Masterclass Preventie en Zorg, ministerie van VWS, Den Haag, 23 januari 2018.
 26. Workshop ‘Praten over gewicht’ door Sanne Niemer voor teamleiders van de Weekend Academie, Amsterdam, 27 november 2017.
 27. Workshop ‘Praten over gewicht’ door Sanne Niemer voor gezinscoaches van de Weekend Academie, Amsterdam, 23 november 2017.
 28. Presentatie ‘van een smalle blik naar een brede basis’, over ketenaanpak overgewicht voor kinderen met overgewicht en obesitas door Marian Sijben tijdens Inspiratiedag AAGG, Amsterdam, 9 november 2017.
 29. Workshop ‘Praten over gewicht’ door Sanne Niemer op projectleidersbijeenkomst van Sportimpuls Kinderen Sportief op Gewicht, Amersfoort, 6 november 2017. 
 30. Pecha kucha over LEFF door Emma van den Eynde bij Voor De Jeugd Congres, Amsterdam, 3 oktober 2017.
 31. College overgewicht en obesitas onder jeugd bij Gezondheid en Leven, door Sanne Niemer, op 13 juni 2017 in Amsterdam.
 32. Aanwezigheid C4O bij NL Vitaal: presentatietafel hal, ondertekening samenwerking door wethouders, deelname rondetafelgesprekken, plenaire onthulling basismodel. Door Jutka Halberstadt en Marian Sijben in samenwerking met Karen den Hertog (AAGG), Amersfoort, 11 februari 2017.
 33. Bijdrage rondetafelgesprek miniconferenties, ‘Praten over gewicht en leefstijl’, door Sanne Niemer op 16 november 2017 in Haarlem, 22 februari 2018 in Eindhoven en 19 juni 2018 in Heerenveen.
 34. Bijdrage rondetafelgesprek miniconferenties, ‘Realisatie van een lokale keten’, door Marian Sijben op 16 november 2017 in Haarlem, 22 februari 2018 in Eindhoven en 19 juni 2018 in Heerenveen.
 35. Presentatie over concept landelijk model door Marian Sijben tijdens miniconferentie in Eindhoven, 22 februari 2018.
 36. Presentatie over concept landelijk model door Marian Sijben tijdens miniconferentie in Haarlem, 16 november 2017.
 37. Presentatie ‘Zorg voor kinderobesitas. Leefstijl bij lokale verbinding preventie en zorg’ door Jutka Halberstadt voor Fred Foundation, Amsterdam, 20 juli 2017.
 38. Presentatie ‘Van een smalle blik naar een brede basis’, over ketenaanpak overgewicht voor kinderen met overgewicht en obesitas door Marian Sijben tijdens Kennisfestival JOGG, 27 maart 2017.
 39. Presentatie over het basismodel door Marian Sijben tijdens miniconferentie in Apeldoorn,  8 juni 2017.
 40. Workshop ‘Ontmasker stigma en vooroordelen: Hoe je belemmerende overtuigingen kunt doorbreken’ door Roxanna Camfferman voor huisartsen en jeugdverpleegkundigen in Amsterdam, 20 maart 2017.
 41. Presentatie ‘Het meten en bespreken van kwaliteit van Leven bij kinderen met overgewicht en obesitas’ door Hanneke Noordam en Roxanna Camfferman lopend van 2016 tot 2018. Zij hebben 7 keer de korte versie gegeven voor projectleiders van individuele proeftuingemeentes en een meer uitgebreide presentatie voor het VUmc, JBZ, centrale zorgverleners Zaandam, Avant Sanare en Leefstijlinterventie Purmerend. 
 42. Trainingen JOGG: training verbinding, preventie en zorg (2-daagse training) door Judith Stroo. Deze training is ontwikkeld in 2016 en 4 keer uitgevoerd. Per trainingsdag waren er gemiddeld 15 deelnemers aanwezig. Deze training is halverwege 2017 overgedragen aan JOGG.
 43. Invulling gegeven aan bijeenkomst van het landelijk JOGG-team met als onderwerp: preventie, ondersteuning en zorg voor de jeugd, waarbij de wettelijke kaders leidend waren. Door Judith Stroo in samenwerking met Karen den Hertog (AAGG), 22 november 2016.
 44. Lezing ‘Blik op de toekomst’ door Jutka Halberstadt op symposium Proeftuin Den Bosch, ‘patiënt en professional, samen overgewicht onder controle’, Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch, 14 november 2016.
 45. Presentatie ‘Kwaliteit van Leven bij kinderen met overgewicht en obesitas’ door Hanneke Noordam bij inspiratiesessie VPZ JOGG, Amsterdam, 3 november 2016.
 46. Presentatie ‘Zorg voor kinderobesitas’ door Jutka Halberstadt bij PON-partnerbijeenkomst, Utrecht, 27 oktober 2016.
 47. Presentatie ‘Ontmasker stigma en vooroordelen: Hoe je belemmerende overtuigingen kunt doorbreken’ door Hanneke Noordam op inspiratiedag AAGG, Amsterdam, 22 september 2016.
 48. Presentatie ‘Zorg voor kinderobesitas; Leefstijl bij lokale verbinding preventie en zorg’ door Jutka Halberstadt op bijeenkomst over Voeding en Gezondheid in het kader van het EK-atletiek, VU Universiteit in Amsterdam, 7 juli 2016.
 49. College ‘Overgewicht en obesitas onder jeugd’ door Sanne Niemer voor sectie Gezondheid en Leven van de VU Universiteit Amsterdam, Amsterdam, 14 juni 2016.
 50. Poster ‘New Insights In Reasons For Children And Parents Toe Start A Community Based Lifestyle Intervention’ door Sanne Niemer bij de International Congress on Obesity, Vancouver, mei 2016.
 51. Presentatie ‘Zorg voor kinderobesitas’ door Jutka Halberstadt bij refereeravond jeugdgezondheidszorg, PAO-JGZ Noord-Brabant, Tilburg, 16 februari 2016.
 52. Presentatie ‘Stigma in de zorg voor kinderen met obesitas’ door Hanneke Noordam voor centrale zorgverleners, Amsterdam, 2 februari 2016. 
 53. Lezing ‘Kwaliteit van leven als onderdeel obesitaszorg’ door Hanneke Noordam bij de European Conference on Obesity, Goteborg, Zweden, 2016.
 54. Training ‘Praten over gewicht’ door Emma van den Eynde en Irene Gruintjes bij de Weekend Academie, Amsterdam, oktober t/m november 2016.
 55. Meerdaagse LEFF-trainingen en terugkomdagen om LEFF-teams op te leiden, door LEFF-trainers en onder begeleiding van Emma van den Eynde. 2014-2017.