Samenwerkingen

Landelijke coalitie Kind naar Gezonder Gewicht

Sinds 2019 werken we, met een coalitie van vijf landelijke organisaties, aan het opschalen, borgen en doorontwikkelen van het ‘Landelijk model ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas’ (2018). Dit model is ontwikkeld door Care for Obesity in samenwerking met acht proeftuingemeenten. De volgende organisaties vormen samen de, door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gefinancierde, landelijke coalitie 'Kind naar Gezonder Gewicht':

JOGG

Jogg

Vrije Universiteit Amsterdam / Care for Obesity (VU/C4O)

Logo Care for Obesity

Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) 

NCJ

Nederlands Jeugdinstituut (NJi)    

NJI 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)    RIVMlogo

Meer informatie over het 'Landelijk model ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas' is te vinden op www.kindnaargezondergewicht.nl

Partnerschap Overgewicht Nederland (PON)

Het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) richt zich op de ondersteuning en zorg voor volwassenen met (een hoog risico op) obesitas. Met het PON stemmen we af over onder andere de nationale overkoepelende multidisciplinaire richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van obesitas bij kinderen en volwassenen en de Zorgstandaard Obesitas. Deze worden beiden herzien in de komende periode.

Zie voor meer informatie over het PON: www.partnerschapovergewicht.nl.

Collega-onderzoekers

Met onderzoekers in binnen- en buitenland werken we samen aan onderzoek op het gebied van ondersteuning en zorg voor overgewicht en obesitas bij kinderen.

Lees hier meer over ons onderzoek.