Vaststellen wat er speelt bij kind en gezin

Wanneer een professional heeft geconstateerd dat een kind overgewicht of obesitas heeft, is het belangrijk een compleet beeld te krijgen van het kind, zijn gezin en hun leefomgeving en de bevindingen te verklaren. Met behulp van deze bevindingen kan een hulpvraag worden geformuleerd. Naast lichamelijk onderzoek is het hierbij van belang vast te stellen wat er speelt bij kind en gezin om inzicht te krijgen in de psychosociale omstandigheden en leefstijlfactoren die een duurzame gedragsverandering in de weg staan of kunnen ondersteunen.

De komende tijd onderzoeken we wat de behoefte van zorgprofessionals, ouders en kinderen is bij het in kaart brengen wat er speelt bij kind en gezin. Op basis van deze behoefte wordt een tool ontwikkeld die zorgprofessionals helpt bij het in kaart brengen wat er speelt, om de ondersteuning en zorg voor kinderen en gezinnen te optimaliseren.  Bij het onderzoek hiernaar betrekken we zowel kinderen en ouders als zorgprofessionals.

In het landelijk model ketenaanpak en de zorgstandaard obesitas is actuele informatie te vinden over het thema 'in kaart brengen'. Care for Obesity werkt de komende projectperiode aan het uitdiepen van deze informatie. Meer handige producten voor de praktijk aangaande dit thema, zijn te vinden op de themapagina ketenaanpak.