Onderzoek uitgelicht

De Faculteit der Bètawetenschappen inspireert wetenschappers en studenten om duurzame oplossingen te vinden voor de complexe maatschappelijke vraagstukken van deze tijd. Met grote betrokkenheid bedrijven wij bètawetenschappen over de volle breedte. Lees meer over enkele van de vele onderzoeken aan de bètafaculteit. Zowel toegepast als fundamenteel. Van bosbrand tot big data.

Branden managen vermindert uitstoot van broeikasgassen
Jaarlijks branden wereldwijd heel wat hectaren natuurgebied af. Deze branden veroorzaken uitstoot van fijnstof en broeikasgassen. Guido van der Werf, hoogleraar Mondiale koolstofcyclus, onderzoekt hoe klimaatverandering en branden met elkaar samenhangen. Zijn onderzoek kan helpen branden beter te managen, waardoor minder broeikasgassen worden uitgestoten.

Depressie, verslavingen en ADHD hangen met elkaar samen
Wie aan depressie of schizofrenie lijdt, heeft vaak ook een andere psychiatrische aandoening zoals alcoholverslaving of ADHD. Sabine Spijker, hoogleraar Moleculaire mechanismen van cognitie van neuropsychiatrische aandoeningen, onderzoekt hoe bij deze aandoeningen de hersencellen veranderen die essentieel zijn voor geheugen en leervermogen. Haar onderzoek kan helpen de psychiatrische zorg beter te organiseren.

Beslissingen nemen op basis van groeiende databestanden
Bedrijven en overheidsorganisaties hebben steeds meer data ter beschikking om hun beslissingen op te baseren. Sandjai Bhulai, hoogleraar Business Analytics, ontwikkelt rekenmodellen om met hulp van die groeiende databestanden wenselijke doelen te realiseren. Zoals minder voedselverspilling dankzij een slimmere logistiek, of waterbesparing dankzij een dynamische beprijzing van water.

Gewassen die zich aanpassen aan de wolken
Om straks 9 miljard mensen te kunnen voeden moet de opbrengst van gewassen omhoog. Roberta Croce, hoogleraar Biofysica van fotosynthese en energie, onderzoekt hoe planten efficiënter zonlicht kunnen omzetten. Met bijvoorbeeld een fotosynthese die flexibeler inspeelt op zon en schaduw, zouden planten tot wel 20 procent sneller kunnen groeien.