Aardwetenschappen

Aardwetenschappen zijn essentieel voor de toekomst van de samenleving. Onderzoek naar de processen in de diepe aarde die de planeet vormen, naar de ontwikkeling en verandering van het klimaat in heden en verleden en naar de zeldzaamheid van grondstoffen – zoals economisch relevante mineralen, olie en water – zijn van fundamenteel belang voor een duurzaam gebruik van de natuurlijke rijkdommen van onze planeet.

Zulk onderzoek vraagt om een complexe benadering van het systeem van de aarde, zowel experimenteel als theoretisch. Om onze onderzoeksdoelstellingen te realiseren gebruiken wij state-of-the-art laboratoria (zowel in-house als in het veld) in combinatie met een pakket aan tools voor het modelleren en observeren van de aarde.

Website afdeling Aardwetenschappen