Ecologische Wetenschappen

Op onze afdeling staan vier onderzoekslijnen centraal:

  • klimaatverandering en het functioneren van het ecosysteem
  • interactie tussen planten, bodem en microben
  • interactie tussen soorten en evolutionaire aanpassing
  • stressecologie en ecologische genomica
Onze benadering bestaat uit een combinatie van veldonderzoek, experimenteel onderzoek in tuinen, kassen en ruimtes met klimaatbeheersing, en modelleeronderzoek. Daarbij wordt een goede balans getroffen tussen inzicht in de onderliggende mechanismen en relevantie voor de praktijk.

De expertise van onze medewerkers is complementair, zodat het gehele spectrum aan vraagstukken op het gebied van moderne ecologie en evolutiewetenschap kan worden onderzocht.

Website afdeling Ecologische Wetenschappen