Gezondheidswetenschappen

Al onze activiteiten zijn gericht op het bevorderen van de volksgezondheid. De definitie van volksgezondheid die wij hanteren is: “de wetenschap en kunst van het voorkomen van ziektes, verlengen van het leven en bevorderen van de gezondheid door middel van gezamenlijke inspanningen en weloverwogen keuzes van de samenleving, overheids- en particuliere organisaties, gemeenschappen en individuele personen”.

De afdeling bestaat uit acht onderzoekssecties die zich bezighouden met:

•    Jeugd & Leefstijl
•    Gezondheidseconomie
•    Doelmatigheidsonderzoek
•    Preventie en Volksgezondheid
•    Voeding & Gezondheid
•    Infectieziekten
•    Methodologie en Toegepaste Biostatistiek
•    Musculoskeletaal Klachten


Website afdeling Gezondheidswetenschappen