Gezondheidswetenschappen

Al onze activiteiten zijn gericht op het bevorderen van de volksgezondheid. De definitie van volksgezondheid die wij hanteren is: “de wetenschap en kunst van het voorkomen van ziektes, verlengen van het leven en bevorderen van de gezondheid door middel van gezamenlijke inspanningen en weloverwogen keuzes van de samenleving, overheids- en particuliere organisaties, gemeenschappen en individuele personen”.

De afdeling bestaat uit vijf onderzoekssecties die zich bezighouden met:

  • voeding en gezondheid
  • methodologie en toegepaste biostatistiek
  • gezondheidseconomie en de beoordeling van gezondheidstechnologie
  • preventie en volksgezondheid
  • infectieziektes

Website afdeling Gezondheidswetenschappen