Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM)

De missie van het IVM is om door middel van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs een bijdrage te leveren aan duurzame ontwikkeling en milieuzorg. Sinds de oprichting in 1971 heeft het instituut aanzienlijke ervaring opgebouwd met milieuproblematiek in maatschappelijke en economische context.

Het IVM wil de positie van het instituut als belangrijk Europees centrum voor multidisciplinair milieuonderzoek versterken met betrekking tot de impact op wetenschap en beleid.

Website Instituut voor Milieuvraagstukken