Amsterdam Institute of Molecular and Life Science (AIMMS)

Vandaag de dag hebben we nog steeds te kampen met talloze bedreigingen voor onze gezondheid. Denk bijvoorbeeld aan infecties die zich razendsnel verspreiden en die mede als gevolg van toegenomen resistentie tegen bestaande antibiotica een levensgevaarlijke combinatie vormen. Bovendien zorgt de vergrijzing voor een snelle toename in de patiëntenpopulatie met leeftijdsgerelateerde ziekten. Zelfs voor ziekten die we redelijk goed kunnen beschrijven, zijn bestaande therapieën slechts effectief bij 40% van de patiënten.. Het is duidelijk dat er een grote maatschappelijke behoefte is aan nieuwe geneesmiddelen, therapeutica en diagnostische methoden. Deze kunnen alleen ontwikkeld worden door de opheldering van de moleculaire mechanisme van ziekten door middel van nieuwe, innovatieve, geïntegreerde strategien: dit is een grote wetenschappelijke uitdaging.

Het laatste decennium wordt gekenmerkt door veel technologische doorbraken in de moleculaire en cellulaire biologie, (combinatoriele en designer) synthese en chemical space, bio-analytische methodologieën waaronder high-throughput screening, verschillende –omics benaderingen en sequencing methoden en in computationele methoden. De huidige mogelijkheden om complexe biologische systemen met systeem biologie en netwerk analyses te bestuderen en een beter begrip van de werking en lotgevallen van geneesmiddelen, bieden een uitgelezen mogelijkheid om de wetenschappelijke uitdaging die hier boven geschetst is, aan te gaan op alle niveaus, van moleculen tot systeem.

AIMMS grijpt deze kans en door excellente onderzoeksgroepen te combineren. Door het verticaal integreren van verschillende wetenschappelijke disciplines op de VU campus biedt dit AIMMS de ideale omgeving om te komen tot fundamentele doorbraken in de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen, therapeutica (zoals antilichamen en andere biologics), nieuwe biomarkers en diagnostica. Behalve geavanceerde drug discovery en development strategien zullen hierbij translationele systeem biologische en netwerk analyse benaderingen worden gebruikt.

AIMMS website