Interdisciplinaire onderzoeksinstituten

Onderzoek vindt niet langer plaats in een geïsoleerde omgeving. Om die reden vindt het onderzoek van de Vrije Universiteit niet alleen plaats binnen faculteiten, maar is het deels ook ondergebracht in interdisciplinaire onderzoeksinstituten die faculteitsoverstijgend zijn.

De faculteit participeert in de volgende interdisciplinaire onderzoeksinstituten: