Interdisciplinaire onderzoeksinstituten


De faculteit der Bètawetenschappen participeert in de volgende interdisciplinaire onderzoeksinstituten: