Laboratorium voor Massaspectrometrie

Het Laboratorium voor Massaspectrometrie biedt de volgende faciliteiten:

Vaste-stoffen massa- spectrometers

  • thermische ionisatie - TIMS
  • Finnigan 261 Isotopenverhoudingen Rb-Sr; U-Pb; Sm-Nd
  • Finnigan 262 Isotopenverhoudingen U-Th (niet in evenwicht) + Rb-Sr; U-Pb; Sm-Nd,
  • Teledyne Isotopenverdunning; U en Pb, ontwikkeling van nieuwe technieken (bv. Li, Pa)  

Gasmassaspectrometer

  • Stabiele isotopen.
  • Finnigan 251. De massaspectrometer heeft een geautomatiseerd monsterdigestiesysteem voor de bepaling van C-O isotopen-verhoudingen in carbonaten.

Edelgassen

MAP 215 Laser Ar-probe met on-line laserextractie; Ar-Ar bepalingen in bestraalde monsters: dunne doorsneden, individuele mineraalkorrels, gesteentefragmenten en mineraalconcentraten VG 5400 Isotopen-verhoudingen van He, Ne, Ar, Kr en Xe; regelbare oven tot 2000 °C voor de verhitting van monsters en stapsgewijs smelten en een cryogeen systeem voor gasextractie en onderlinge scheiding van edelgassen GNOM extractielijn voor K-Ar en Ar-Ar bepalingen; deze massaspectrometer wordt uitgerust met een interface voor het bepalen van de oplosbaarheid van edelgassen in water.

Contact

Meer weten? Aarzel niet om contact met ons op te nemen! 

Stabiele IsotopenArgon GeochronologieU-Th/He- en overige edelgas-massaspectrometrieThermische Ionisatie (TIMS): Onderzoek naar isotopenverhoudingen
Dr. H.B. (Hubert) Vonhof
tel 020 5987366
hubert.vonhof@falw.vu.nl 
Dr. J.R. (Jan) Wijbrans
tel 020 5987296
jan.wijbrans@falw.vu.nl
Dr. J.P.T. (Jurgen) Foeken
tel 020 5987359
jurgen.foeken@falw.vu.nl
Prof.Dr. G.R. (Gareth) Davies
tel 020 5987329
gareth.davies@falw.vu.nl
empty


empty